Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Marcela MF Bustos Idrettsstyret Ungdomsrepresentanter. Hva skal vi med det? Organisasjonsløftet Norges Volleyballforbund Søndag 20. januar 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Marcela MF Bustos Idrettsstyret Ungdomsrepresentanter. Hva skal vi med det? Organisasjonsløftet Norges Volleyballforbund Søndag 20. januar 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Marcela MF Bustos Idrettsstyret Ungdomsrepresentanter. Hva skal vi med det? Organisasjonsløftet Norges Volleyballforbund Søndag 20. januar 2013

2 NIFs visjon er å være fremste bidragsyter for å oppnå: «Idrettsglede for alle»

3 Side 3 Organisasjonsverdier: Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd Aktivitetsverdier: All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, fellesskap, helse og ærlighet Idrettens verdigrunnlag

4 http://www.idrett.no/omnif/ipd/Documents/Idrettspolitisk_dokument2011_2015.pdf

5 Side 5 Mål: Idretten skal utvikle og fornye aktivitetstilbudet for ungdom og sørge for at flere velger å være aktiv innenfor idrett, ved at • Alle møter et inkluderende og variert aktivitetstilbud • Alle får idrettslige utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner • Ungt lederskap og ansvar for eget idrettsmiljø blir prioritert Ungdomsidretten

6 Side 6 • Allsidighet • Medbestemmelse • Egne sportslige mål • Tilpassede konkurranser • Tilbud om utdanning • Sosialt tilbud • Tydelig profil • http://www.idrett.no/tema/ungdomsidrett/Sider/default.aspx Retningslinjer ungdomsidrett:

7 Side 7 • 1 av 3 av befolkningen totalt gjør gratisarbeid for IL • 10 % av befolkningen totalt gir instruksjon • Voksne medlemmer bruker i snitt over 50 t per år på gratisarbeid for IL Kilde: SSB 2009 • Frivillighet unikt for nordisk idrett Frivillighet – det største bidraget til idretten

8 Side 8 Hva vet vi? • Barrierer på individnivå? • Barrierer på organisasjonsnivå? • Barrierer på samfunnsnivå? http://www.fotball.no/Documents/PDF/2011/Inklu dering/Foreldredeltagelse_Groruddalen_2012.pdf ?epslanguage=en Unge som frivillige?

9 Side 9 ”Alle norske foreldre vet at de bør ta en omgang som foreldrekontakt på skolen mellom første og niende klasse. Men om ingen noen gang sier dette høyt, hvordan skal da innvandrere vite at dette er forventet av dem?” http://www.fotball.no/Documents/PDF/2011/Inkludering/Foreldredeltagelse_Groruddal en_2012.pdf?epslanguage=enhttp://www.fotball.no/Documents/PDF/2011/Inkludering/Foreldredeltagelse_Groruddal en_2012.pdf?epslanguage=en side 22 Et kunnskapsgap

10 Side 10 ”Med bakgrunn i deres ambisjoner om barnas yrkesvalg, må vi få dem til å forstå at fysisk aktivitet ikke er et hinder, men et must. Videre må de få øynene opp for at idrettslagene er et viktig, kanskje det viktigste, elementet i arbeidet for å skape gode oppvekst- og bomiljøforhold i nærmiljøet. Her kan antageligvis idrettslagene gjøre mer med hensyn til sosiale arrangementer, og ikke minst synlighet” http://www.fotball.no/Documents/PDF/2011/Inkludering/Foreldredeltagelse_Groruddal en_2012.pdf?epslanguage=enhttp://www.fotball.no/Documents/PDF/2011/Inkludering/Foreldredeltagelse_Groruddal en_2012.pdf?epslanguage=en side 25 Tydeliggjøre gevinster

11 Side 11 ”Det blir litt homogen rekruttering, og mange av de samme folka som går igjen her. I godt lag har jeg blitt fortalt at vi kanskje er en litt sær gjeng” http://www.fotball.no/Documents/PDF/2011/Inkludering/Foreldredeltagelse_Groruddal en_2012.pdf?epslanguage=enhttp://www.fotball.no/Documents/PDF/2011/Inkludering/Foreldredeltagelse_Groruddal en_2012.pdf?epslanguage=en side 26 For homogen rekruttering

12 Side 12 ”Hovedproblemet er å få ta i foreldrene; kort og godt å komme i kontakt enten per telefon eller per mail. At de så svarer på henvendelser er så å si et unntak. Derfor er det vanskelig å få formidlet noe” http://www.fotball.no/Documents/PDF/2011/Inkludering/Foreldredeltagelse_Groruddal en_2012.pdf?epslanguage=enhttp://www.fotball.no/Documents/PDF/2011/Inkludering/Foreldredeltagelse_Groruddal en_2012.pdf?epslanguage=en side 28 Når ikke ut til målgruppen

13 Ungdomsløftet • Utvikle strategier for de neste 10 år • “NIFs strategiske arbeid og tilskuddsforvaltning, herunder spillemidler til barn, ungdom og bredde, skal understøtte de vedtatte hovedstrategiene og bidra til at disse realiseres gjennom medlemsorganisasjonene”

14 Visjon: Idrettsglede for alle Idrettspolitisk dokument for 2011-2015 Den norske idrettsmodellen • Åpen og inkluderende • Fellesskap og likeverd • Allsidig og tverrfaglig • Kunnskaps- og verdibasert Idrettens verdigrunnlag Fremtidenstopputøvere Muligheter i tråd med egne ambisjonerIdrett for alle Beholde flere i et variert og inkluderende aktivitetstilbud Ungtlederskap Ansvar for egen organisasjon og idrettsmiljø

15 Side 15 Lederkurs ungdom: • Sluppet i september 2011 35 kurs • Ca 1000 ungdom • 18 idrettskretser og 7 forbund • Positive tilbakemeldinger • Må bidra i klubb • Suksess!! Ungt lederskap http://www.idrett.no/tema/ungdomsidrett/Sider/kurs.aspx

16 Side 16 Coaching og ledelse - utdanningsprogram for yngre ledere i idretten (19-29 år) Utdanningsprogrammet er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund og Norges idrettshøgskole. Studiet gir 20 studiepoeng. http://www.idrett.no/tema/ungdomsidrett/Sider/Utdanningsprogramforyngreledere.aspx Utdanningsprogram for yngre ledere

17 Side 17 Nansenskolen på Lillehammer hvert år i august Møteplass for unge ledere/morgensdagens ledere http://www.idrett.no/tema/ungdomsidrett/Sider/olympisk_akademi.aspx Olympisk Akademi

18 Idrettens Fredskorps • 12 måneder i Afrika • Skolering og oppfølging før, under og etter oppholdet • Mulig å kombinere med studie på NIH • Dekket reise og opphold • En lokal afrikansk vertsfamilie • Økt kunnskap og unik kompetanse • Internasjonalt arbeidsmiljø • Mye moro!!!! Bruk idrettsbakgrunnen din til å gjøre en forskjell For mer informasjon se: Idrett.no - internasjonalt IDRETTENS FREDSKORPS For deg som er klar for nye utfordringer

19 På vei mot 2016 og kanskje 2022?

20 Lykke til i arbeidet med å rekruttere ungdomsrepresentanter! Og TAKK for meg


Laste ned ppt "Marcela MF Bustos Idrettsstyret Ungdomsrepresentanter. Hva skal vi med det? Organisasjonsløftet Norges Volleyballforbund Søndag 20. januar 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google