Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HORDALAND FOTBALLKRETS Referat Klubbseminar IL Trio Lørdag 28.februar kl. 09.00-15.00.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HORDALAND FOTBALLKRETS Referat Klubbseminar IL Trio Lørdag 28.februar kl. 09.00-15.00."— Utskrift av presentasjonen:

1 HORDALAND FOTBALLKRETS Referat Klubbseminar IL Trio Lørdag 28.februar kl. 09.00-15.00

2 HORDALAND FOTBALLKRETS Klubbseminar IL Trio Program: 9.00: Velkommen 9.15: Presentasjon Husnes Idrettssenter (Svein) 9.30: Klubbutvikling – introduksjon (Torstein) 10.00:Status Trio – hvor står vi? (Eivind) 10.30: Pause 10.45: Gruppearbeid 11.30: Lunsj 12.00: Gruppearbeid forts. 12.45: SFO i idrettslag (Torstein) 13.00: Pause 13.15: Gjennomgang gruppearbeid 14.00:Konklusjon og målsetting (veien videre)

3 HORDALAND FOTBALLKRETS Klubbutvikling •Organisasjonsutvikling –Er vår klubb fornuftig organisert i forhold til aktiviteten? –Organisasjonskart –Nøkkelroller •Verktøy –Sportsplan –Handlingsplan –Årshjul –Utdanningsplan

4 HORDALAND FOTBALLKRETS Klubbutvikling •Samarbeidspartnere –NFF/HFK –Andre klubber –Møteplasser •Sportslig utvalg –Hvordan organisere det sportslige? –Trenerkoordinator –Topp vs. bredde •Utdanning –Utdanningsansvarlig

5 HORDALAND FOTBALLKRETS Klubbutvikling •Forankring i styret –Etablere prosjektgrupper –Vedta målsetting •Prosjektgrupper –Prioritere •Folkemøte/Medlemsmøte –Synspunkter fra medlemmene –Rekruttere tillitsvalgte/medlemmer i prosjektgrupper

6 HORDALAND FOTBALLKRETS Nøkkelroller •Trenerkoordinator –Trenerutvikling •Trenerforum •Kurs/utdanning •Faglig kompetanse •TK barnefotball? •Spillerutvikler –Oppfølging av enkeltspillere •Hospitering –Treningsgrupper –Kontakt med krets

7 HORDALAND FOTBALLKRETS Nøkkelroller •Utdanningsansvarlig –Kartlegge kompetansen i klubben –Oversikt over kurstilbud fra NFF/HFK –Utdanning •Markedsføre kurs •Påmelding •Gjennomføring •Dommerkontakt –Dommersamlinger –Faglig og sosial oppfølging –Dommerkurs –Organisere dommere til klubbens kamper

8 HORDALAND FOTBALLKRETS Nøkkelroller •Ungdomsutvalg –Engasjere ungdommene –Aktiviteter/tiltak –Medbestemmelse •Treningsmengde •Førstelag, andrelag osv –Framtidens ledere, trenere, dommere

9 HORDALAND FOTBALLKRETS Klubbutvikling Suksess-kriterier •Organisasjonsutvikling •Engasjere flere –Kartlegge kompetanse •Tenk langsiktig •Prioritering av prosjekter •Bruk fagkompetansen i krets/NFF

10 HORDALAND FOTBALLKRETS Klubbutvikling Grupper •AreBjarte •Ann HelenAnnlaug •MonaHilde •Leif OveJarle •OddvarEivind •TorsteinOddvar Terje

11 HORDALAND FOTBALLKRETS Klubbutvikling Gruppeoppgaver 1.Hva er de sterke sidene i klubben vår? + dommar + anlegg + Triohuset + nettside + skulering/kurs + arrangement + mange/engasjerte foreldre + dugnadsånd

12 HORDALAND FOTBALLKRETS + kontinuitet (?) + dagleg leiar + interesse + tilbod til mange + tillitsvalde

13 HORDALAND FOTBALLKRETS Klubbutvikling Gruppeoppgaver 2Hva er våre svake sider – hva kan vi bli bedre på? - utstyr - jentefotyball - planar/årshjul/ansvar - klubbfølelse (Triohuset) - oppfølging trenarar

14 HORDALAND FOTBALLKRETS Klubbutvikling - oppfølging dommarar - struktur - fråfall - kartlegging ressursar - øvelsesbank - verdiar - instruksar - informasjon

15 HORDALAND FOTBALLKRETS Klubbutvikling Gruppeoppgaver 3Hvordan kan vi utnytte klubbhuset og fasilitetene våre til å skape et klubbmiljø? - klubbkveldar - målgrupper (disko/pizza etc.) - garderobemiljø - samlingspunkt (A-lagskampane)

16 HORDALAND FOTBALLKRETS Klubbutvikling Gruppeoppgaver 4Hvordan skal vi legge til rette for at alle skal få en sportslig utvikling i klubben vår? - sportsplan- årshjul - instruksar (t.d. utstyr) - ansvar - oppfølging - trenarkoordinator

17 HORDALAND FOTBALLKRETS Klubbutvikling - treningsplan - trenarmøte (årskuld) - kurs og oppfølging - engasjera A-lagsspelarar - hindra fråfal - individuell oppfølging - teknikkmerke - differensiering + hospitering


Laste ned ppt "HORDALAND FOTBALLKRETS Referat Klubbseminar IL Trio Lørdag 28.februar kl. 09.00-15.00."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google