Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Idrettspolitisk dokument 2011-2015 Karette Wang Sandbu, idrettsstyremedlem Nordland idrettskrets.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Idrettspolitisk dokument 2011-2015 Karette Wang Sandbu, idrettsstyremedlem Nordland idrettskrets."— Utskrift av presentasjonen:

1 Idrettspolitisk dokument 2011-2015 Karette Wang Sandbu, idrettsstyremedlem Nordland idrettskrets

2 2© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Idrettspolitisk dokument 2011-2015 Prosess: • Startet med idrettslagsundersøkelse sommer 2010 for å få innspill fra ca 500 idrettslag. • Utkast sendt ut på høring til alle organisasjonsledd nov-feb • Dialogmøter med alle særforbundene og idrettskretsene februar • Behandlet i Idrettsstyret 28.februar • Administrativ høring på utkast til 18.mars • Behandles på nytt i Idrettsstyret 28.mars • Sendes ut med tingpapirene primo april • Vedtas på Idrettstinget i mai

3 3© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Idrettspolitisk dokument 2011-2015 • Et mer overordnet dokument enn IPD 2007-2011 • Egne strategiplaner skal vise strategien • Årlig spillemiddelsøknad blir handlingsplaner

4 4© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Idrettens visjon, Idrettens verdigrunnlag Statens begrunnelse for støtte Den norske idrettsmodellen • Hovedutfordring 1: "En åpen og inkluderende idrett" • Hovedutfordring 2: "Langsiktig finansiering og rammevilkår" • 1.Aktiviteten 1.Aktiviteten • 1.1.Barneidretten 1.1.Barneidretten • 1.2.Ungdomsidretten 1.2.Ungdomsidretten • 1.3.Voksenidretten 1.3.Voksenidretten • 1.4.Toppidretten 1.4.Toppidretten • 1.5.Idrett for funksjonshemmede 1.5.Idrett for funksjonshemmede • 1.6.Eierskap til idretts-arrangementer 1.6. • 1.7.Internasjonale mesterskap i Norge 1.7.Internasjonale mesterskap i Norge • 2.Idrettsorganisasjonen 2.Idrettsorganisasjonen • 2.1.Idrettslaget og frivilligheten 2.1.Idrettslaget og frivilligheten • 2.2.Idrettens lov og organisasjon 2.2.Idrettens lov og organisasjon • 2.3.Antidopingarbeid 2.3.Antidopingarbeid • 2.4.Inkludering 2.4.Inkludering • 2.5.Kompetanseutvikling 2.5.Kompetanseutvikling • 2.6.Forskning og utviklingsarbeid 2.6.Forskning og utviklingsarbeid • 2.7.Adm organisering og samarbeid 2.7.Adm organisering og samarbeid • 2.8.Internasjonalt organisasjonsarbeid 2.8.Internasjonalt organisasjonsarbeid • 2.9.Internasjonalt utviklingssamarbeid 2.9.Internasjonalt utviklingssamarbeid 3.Finansiering • 3.1.Idrettens finansiering 3.1.Idrettens finansiering • 3.2.Frivillighetens vilkår 3.2.Frivillighetens vilkår • 3.3.Idrettens markedsarbeid 3.3.Idrettens markedsarbeid • 4.Idrettsanlegg 4.Idrettsanlegg • 4.1.Lokale idrettsanlegg 4.1.Lokale idrettsanlegg • 4.2.Finansiering 4.2.Finansiering • 4.3.Idrettens innflytelse på nasjonale og lokale prioriteringer 4.3.Idrettens innflytelse på nasjonale og lokale prioriteringer • 5.Idrett og samfunn 5.Idrett og samfunn • 5.1.Politisk påvirkningsarbeid 5.1.Politisk påvirkningsarbeid • 5.2.Idrett og folkehelse 5.2.Idrett og folkehelse • 5.3.Fysisk aktivitet i nærmiljøet 5.3.Fysisk aktivitet i nærmiljøet • 5.4.Fysisk aktivitet i skolen 5.4.Fysisk aktivitet i skolen • 5.5.Fysisk aktivitet i arbeidslivet 5.5.Fysisk aktivitet i arbeidslivet • 5.6.Miljøansvar.Miljøansvar Struktur i dokumentet:

5 5© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Ny visjon: Idrettsglede for alle Stor enighet i organisasjonen om at visjonen endres fra: Idrett for alle idrettsglede for alle

6 6© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hovedutfordring 1: En åpen og inkluderende idrett - Idretten skal være en ansvarlig samfunnsaktør - Beholde flere ungdommer - Kompetanseløft i organisasjonen - Flere unge ledere - Sikre eierskap til arrangementene - Gode rollemodeller i toppidretten

7 7© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hovedutfordring 2: Langsiktig finansiering og rammevilkår - Holde kostnadene ved å delta nede - Øke rammene fra staten - Større andel av spillemidlene - Bedre anleggsdekningen - Fjerne etterslepet - Fjerne avgifter på frivillig arbeid

8 8© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1. Aktiviteten • Åpen og inkluderende barneidrettstilbud basert på idrettens barnerettigheter og kompetente trenere • Utvikle og fornye aktivitetstilbudet for ungdom • Flere voksne medlemmer trener i regi av idrettslaget • Videreutvikle toppidretten • Flere funksjonshemmede finner et godt idrettstilbud • Sikre eierskap til idrettsarrangementene • Norge blir regelmessig arrangør av internasjonale mesterskap

9 9© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 2. Idrettsorganisasjonen • Styrke frivilligheten • Idrettens lover respekteres og følges opp i praksis • Norsk idrett er tydelig i sin Anti-dopingholdning • Inkludering av alle i idretten, uansett kjønn, livssyn, funksjonshemming eller seksuell orientering • Styrke forsknings- og utviklingsarbeidet • Gjøre idrettshverdagen enklere for idrettslagene • Norge deltar aktivt i internasjonale fora • NIF jobber videre med idrettsprosjekter i Afrika

10 10© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 3. Finansiering • Samlet overføring fra staten på minst 2 milliarder • Endre tippenøkkelen fra 45,5 % til 60 % • Øke kommunale og fylkeskommunale tilskudd • Anerkjenne verdien av frivilligheten ved at skatter og avgifter på frivillighet fjernes • Ramme for vare- og tjenesetemoms trappes opp og ramme for refusjon ved bygging av idrettsanlegg økes • Øke idrettens markedsinntekter

11 11© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 4. Anlegg • Gratis bruk av offentlige idrettanlegg • Etterslepet fjernes • Kostnadskrevende nasjonalanlegg på statsbudsjettet • Anlegg i pressområder prioriteres gjennom fortsatt programsatsing • Større innflytelse på anleggspolitikken ved at idrettsrådene er kompetente som høringsinstans og sikrer arealer til anlegg i kommunene

12 12© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 5. Idrett og samfunn • Idretten kan påvirke mer gjennom sin tyngde • Bidrar med sin kompetanse for en bedre folkehelse • Jobber for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet, og godt samarbeid med skole • Mer fysisk aktivitet i skolen • Mer fysisk aktivitet i arbeidslivet • Idretten tar ansvar for egen miljøpåvirkning

13 13 Skap idrettsglede! Takk for meg

14 Pause


Laste ned ppt "Idrettspolitisk dokument 2011-2015 Karette Wang Sandbu, idrettsstyremedlem Nordland idrettskrets."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google