Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Idrettspolitisk dokument

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Idrettspolitisk dokument"— Utskrift av presentasjonen:

1 Idrettspolitisk dokument 2011-2015
Karette Wang Sandbu, idrettsstyremedlem Nordland idrettskrets

2 Idrettspolitisk dokument 2011-2015
Prosess: Startet med idrettslagsundersøkelse sommer 2010 for å få innspill fra ca 500 idrettslag. Utkast sendt ut på høring til alle organisasjonsledd nov-feb Dialogmøter med alle særforbundene og idrettskretsene februar Behandlet i Idrettsstyret 28.februar Administrativ høring på utkast til 18.mars Behandles på nytt i Idrettsstyret 28.mars Sendes ut med tingpapirene primo april Vedtas på Idrettstinget i mai

3 Idrettspolitisk dokument 2011-2015
Et mer overordnet dokument enn IPD Egne strategiplaner skal vise strategien Årlig spillemiddelsøknad blir handlingsplaner

4 Struktur i dokumentet:
Idrettens visjon, Idrettens verdigrunnlag Statens begrunnelse for støtte Den norske idrettsmodellen Hovedutfordring 1: "En åpen og inkluderende idrett" Hovedutfordring 2: "Langsiktig finansiering og rammevilkår" 1. Aktiviteten 3. Finansiering 1.1. Barneidretten 3.1. Idrettens finansiering 1.2. Ungdomsidretten 3.2. Frivillighetens vilkår 1.3. Voksenidretten 3.3. Idrettens markedsarbeid 1.4. Toppidretten 1.5. Idrett for funksjonshemmede 4. Idrettsanlegg 1.6. Eierskap til idretts-arrangementer 4.1. Lokale idrettsanlegg 1.7. Internasjonale mesterskap i Norge 4.2. Finansiering 4.3. Idrettens innflytelse på nasjonale og lokale prioriteringer 2. Idrettsorganisasjonen 2.1. Idrettslaget og frivilligheten 2.2. Idrettens lov og organisasjon 5. Idrett og samfunn 2.3. Antidopingarbeid 5.1. Politisk påvirkningsarbeid 2.4. Inkludering 5.2. Idrett og folkehelse 2.5. Kompetanseutvikling 5.3. Fysisk aktivitet i nærmiljøet 2.6. Forskning og utviklingsarbeid 5.4. Fysisk aktivitet i skolen 2.7. Adm organisering og samarbeid 5.5. Fysisk aktivitet i arbeidslivet 2.8. Internasjonalt organisasjonsarbeid 5.6. Miljøansvar 2.9. Internasjonalt utviklingssamarbeid

5 Ny visjon: Idrettsglede for alle
Stor enighet i organisasjonen om at visjonen endres fra: Idrett for alle idrettsglede for alle

6 Hovedutfordring 1: En åpen og inkluderende idrett
- Idretten skal være en ansvarlig samfunnsaktør - Beholde flere ungdommer - Kompetanseløft i organisasjonen - Flere unge ledere Sikre eierskap til arrangementene Gode rollemodeller i toppidretten

7 Hovedutfordring 2: Langsiktig finansiering og rammevilkår
Holde kostnadene ved å delta nede Øke rammene fra staten Større andel av spillemidlene Bedre anleggsdekningen Fjerne etterslepet Fjerne avgifter på frivillig arbeid

8 1. Aktiviteten Åpen og inkluderende barneidrettstilbud basert på idrettens barnerettigheter og kompetente trenere Utvikle og fornye aktivitetstilbudet for ungdom Flere voksne medlemmer trener i regi av idrettslaget Videreutvikle toppidretten Flere funksjonshemmede finner et godt idrettstilbud Sikre eierskap til idrettsarrangementene Norge blir regelmessig arrangør av internasjonale mesterskap

9 2. Idrettsorganisasjonen
Styrke frivilligheten Idrettens lover respekteres og følges opp i praksis Norsk idrett er tydelig i sin Anti-dopingholdning Inkludering av alle i idretten, uansett kjønn, livssyn, funksjonshemming eller seksuell orientering Styrke forsknings- og utviklingsarbeidet Gjøre idrettshverdagen enklere for idrettslagene Norge deltar aktivt i internasjonale fora NIF jobber videre med idrettsprosjekter i Afrika

10 3. Finansiering Samlet overføring fra staten på minst 2 milliarder
Endre tippenøkkelen fra 45,5 % til 60 % Øke kommunale og fylkeskommunale tilskudd Anerkjenne verdien av frivilligheten ved at skatter og avgifter på frivillighet fjernes Ramme for vare- og tjenesetemoms trappes opp og ramme for refusjon ved bygging av idrettsanlegg økes Øke idrettens markedsinntekter

11 4. Anlegg Gratis bruk av offentlige idrettanlegg Etterslepet fjernes
Kostnadskrevende nasjonalanlegg på statsbudsjettet Anlegg i pressområder prioriteres gjennom fortsatt programsatsing Større innflytelse på anleggspolitikken ved at idrettsrådene er kompetente som høringsinstans og sikrer arealer til anlegg i kommunene

12 5. Idrett og samfunn Idretten kan påvirke mer gjennom sin tyngde
Bidrar med sin kompetanse for en bedre folkehelse Jobber for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet, og godt samarbeid med skole Mer fysisk aktivitet i skolen Mer fysisk aktivitet i arbeidslivet Idretten tar ansvar for egen miljøpåvirkning

13 Skap idrettsglede! Takk for meg

14


Laste ned ppt "Idrettspolitisk dokument"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google