Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Visjon Enklere, sikrere og artigere seilflyging For å nå vår visjon legger vi følgende til grunn: Seilflyging skal være en utfordrende aktivitet som utøves.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Visjon Enklere, sikrere og artigere seilflyging For å nå vår visjon legger vi følgende til grunn: Seilflyging skal være en utfordrende aktivitet som utøves."— Utskrift av presentasjonen:

1 Visjon Enklere, sikrere og artigere seilflyging For å nå vår visjon legger vi følgende til grunn: Seilflyging skal være en utfordrende aktivitet som utøves innenfor rammer av levende klubber og sentral organisasjon. Vi skal legge til rette for at medlemmene tilbys et godt og sikkert flytilbud hvor skader på mennesker ikke er akseptabelt (0-visjon). Vi skal arbeide for at aktiviteten skal tilbys innenfor optimale betingelser for hvert enkelt medlem. Vi skal arbeide for at seilflyging er en anerkjent aktivitet overfor myndigheter.

2 Hovedmål S/NLF har følgende hovedsatsningsområde for planperioden 2009-2012 Rekruttering Enklere klubbdrift Satsningen skal konsentreres mot følgende områder: Ytelser mot klubber Luftrom, miljø og riksanlegg Rekruttering og aktivitet Kommunikasjon mellom klubber og mellom klubber og seksjon God Idrettslig bredde Kvalitet og sikkerhet

3 Klubbenes behov Klubbene har i dag en del behov hvor det er påkrevet at seksjonen bistår Mål for perioden  De konkrete mål er alle definert innenfor aktuell periode. Nye behov identifiseres etter hvert i perioden  Utvikle verktøy for statistikk til klubbene  Ingen reduksjon i antall seilflyplasser  Sikre at vi fortsatt kan tilby klubber og flyeiere en god og konkurransedyktig forsikringsordning.  Tilby finansiering til medlemmer gjennom seilflymateriellfondet Mål for 2010  Markedsføre støtteordninger for blant annet sikkerhetsutstyr til klubbene.  Trykke opp nytt pr og rekrutteringsmateriell til klubbene  Markedsføre ulike støtteordninger som bla. grasrotandelen  Utvikle standardiserte rapporter som medlemmene får tilgang til  Bidra med bistand gjennom NLF’s anleggskomitee for klubber som sliter med drift av anlegg, eller ønsker å opprette en ny flyplass Behov Standardisering av prosedyrer Rapporteringsrutiner Anlegg Finansiering og forsikring av fly og materiell

4 Rekruttering og aktivitet Det er nødvendig med en økning av aktiviteten innen norsk seilflyging Mål for perioden  Opprettelse av minst en ny seilflyklubb i et av følgende områder Sør-Norge (Agder fylkene, og Sørvest landet) og i Nord-Norge  Antall nyrekrutteringer skal ha en årlig økning  Nyttegjøre ”virtuell flyging” som en innfallsport til seilflyging  Øke kvinneandel av den aktive medlemsmassen.  Et ungdomsmedlem tilknyttet klubbens styre.  Tiltak for at seilflyungdommen deltar aktivt i forbundets sentrale ungdomsaktiviteter.  Vurdere tiltak som bidrar til å øke gjennomsnittelig tid som aktiv pilot etter 3. år.  Vurdere andre driftsformer som gjør seilflyging til en mindre tidkrevende idrett.  Videreutvikle våre konkurranser slik at terskelen for å starte med slik flyging ikke er unødig høy samt at man kan finne sitt eget idrettslige nivå  Bevisstgjøre karriere muligheter. Flyging som yrke, fra seilflyger til jageflyger/trafikkflyger Mål for 2010  Beholde eksisterende medlemmer, stanse frafallet og legge til rette for en økning de kommende årene.  100 års markering av NLF  Besørge regionale kompetansekurs som grunnkurs, acro- og strekkflyging. Eventuelt bistå med utveksling mellom klubber i forbindelse med slike kurs  Iverksette føring av statistikk som viser utvikling innen frafall og videreutdannelse.  Gjennomføre definerte aktivitetsmål uten skader på mennesker og materiell ”0 visjon”  Klargjøre karriere muligheter for alle piloter med nytt flygebevis Behov Flere klubber Flere medlemmer Redusert frafall og beholde flere medlemmer over lengre tid


Laste ned ppt "Visjon Enklere, sikrere og artigere seilflyging For å nå vår visjon legger vi følgende til grunn: Seilflyging skal være en utfordrende aktivitet som utøves."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google