Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan ”Sånn gjør vi det i AFK”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan ”Sånn gjør vi det i AFK”"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan ”Sånn gjør vi det i AFK”

2 Sportsplan AFK 2 Planens struktur  DEL 1 – FELLES PLAN FOR AFK  Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009  DEL 2 – PLANER FOR LAGENE  Denne delen er pr. 18.11.2009 et rammeverk som skal gjennom en prosess med lagledelser fra alle AFK-lagene  DEL 3 – HANDLINGSPLAN  Denne delen initierer konkrete handlinger for å sikre at Del 1 og 2 blir gjennomført og oppfylt. Vil i løpet av 2010 bli skilt ut i et eget operativt dokument

3 Sportsplan AFK 3 DEL 1 – FELLES PLAN FOR AFK  Formålet med Sportslig plan  Klubbens struktur  Verdier  Overordnede mål  Sportslige mål  Spillerutvikling  Lagledelse, trenere og foreldre  Rekruttering og forhold til andre klubber  Utstyr

4 Sportsplan AFK 4 Formålet med Sportslig plan  Dette dokumentet beskriver tilbudet til medlemmene i AFK  Sportslig Plan er en helhetlig plan for klubben og på en positiv måte overstyrer kortsiktige og individuelle ambisjoner og mål  Vi ønsker å oppnå forutsigbarhet for spillere, foreldre, trenere og lagledere i forhold til treningstilbud, satsing og ressursbruk – og også et sosialt miljø  Dette forpliktende dokumentet er utarbeidet av Sportslig utvalg (SU) og forankret i AFKs styre  Sportslig leder er dokumenteier  Revisjon 2 ganger pr år for Del 1 og 2 (mars og september)

5 Sportsplan AFK 5 Klubbens struktur A

6 Sportsplan AFK 6 Verdier  Klubbens aktiviteter baserer seg hovedsaklig på frivillighet  Spillerne må innrette seg fellesskapets spillestil og holdninger  Vi uttaler oss positivt om andre frivillige, klubben og dens medlemmer, sponsorer, motstandere, dommere og andre i Asker Skiklubb – og vi gleder oss over andres fremgang!  Fotballforståelse med og uten ball handler om å ta ansvar for laget, klubben og seg selv  Ledere og trenere skal respektere og motivere spillerne, og bidra til et positivt samhold i spillergruppen  Vi skal videreutvikle den merkevaren som Asker Fotball Kvinner er i nærmiljøet – som et sportslig balansert, trygt og sosialt tilbud til ungdom som ønsker å drive med fotball

7 Sportsplan AFK 7 Overordnede mål  AFK skal være en klubb for fotballspillere i nærområdet og satser på å utvikle spillere selv. Spill i øvre divisjoner skal være fundamentert på en stamme av lokale spillere, med utgangspunkt i 50% bosatt i Asker kommune  AFK skal ha et differensiert tilbud til alle som ønsker å spille fotball ut fra sine ønsker, behov og ambisjoner – og tilbudene skal gi trivsel og utviklingsmuligheter for den enkelte  AFK satser både på topp og bredde. Breddesatsingen i egen regi er fundamentet for å lykkes med toppsatsing  Fotballopplæringen i AFK skal preges av idrettsglede  Fokus på prestasjonsforbedringer og mindre på resultat i de yngste årsklassene. Det skal være en utfordring for alle

8 Sportsplan AFK 8 Sportslige mål  A-lag i 1. div i 2012  Skal være gode nok for Toppserie i 2016, men et opprykk må være basert på tilgjengelige ressurser (vi kjenner vår historie)  Etablere oss på Junior Interkrets og J16 Interkrets  Minst 1 spiller på hvert kretslag  Utvikle kandidater til yngre landslag  30 spillere i 15 årsklassen hvert år (2 lag)  Minst 2 keepere på hvert årstrinn, og med spesielt treningstilbud for disse  Det skal avholdes felles talenttreninger i vintersesongen på tvers av årstrinnene, og et kvalitetssikret hospiteringssystem

9 Sportsplan AFK 9 Spillerutvikling  Viktig å utvikle lag, enda viktigere å utvikle enkeltspillere  Med spillerutvikling mener vi - en kontinuerlig forbedring av spillernes ferdigheter. Metoden i dette arbeidet er mange repetisjoner over tid. Gjennom individuelt arbeid og spill på høyeste mulig nivå  Mål for spillerutviklingen:  Hvert år sende spiller til SUP og minst 1 på hvert kretslag  Minst 1 spiller skal tas opp i A-laget fra egne rekker hvert år

10 Sportsplan AFK 10 Spillerutvikling utover laget  Basisferdigheter  Klubben skal legge til rette for utvikling av basisferdigheter gjennom koordinering på tvers av lagene. Teknisk og taktisk skolering tilpasset årsklassene  Hospitering  Alle spillere skal ha et trygt sosialt fundament men klubben skal aktivt bidra til å gi utfordringer på det ferdighetsnivået spilleren er. De beste (og største talenter) vil delta i høyere årsklasser, i trening og kamper – men alltid til det beste for spillerens utvikling  SUP  Oslo Fotballkrets sitt tilbud til de største talentene. AFK skal oppfordre til å delta på dette tilbudet 2 dager pr uke. Opptakskriterer styres av kretsen, men klubben melder inn  Kretslag  Veien hit går nesten alltid gjennom SUP

11 Sportsplan AFK 11 Lagledelse, trenere og foreldre  Det skal være minst 1 utdannet hovedtrener på hvert årstrinn  Det skal tilrettelegges for å utdanne trenere blant de eldre årgangene i AFK  Herunder legge til rette for at disse får assistentroller inntil de er modne for selv å ta ansvar for yngre lag  Begrepet ”foreldretrener” er og skal være positivt i AFK  Foreldre kan jo også være trenerutdannet!  SU og hovedtrenere skal gjennom koordinering og opplæring sikre at assisterende foreldretrenere gir veiledning de er trygge på  Flere trenerressurser på feltet gir bedre oppfølging. Betydningen av tilstedeværelse og støtte til spillerne er stor  Likeens betydningen av et bredt sosialt miljø rundt laget  Kombinasjon frivillighet / betalt oppdrag følges tett opp av klubben  Engasjerte foreldre er en ressurs! Likeså eldre jenter!!!

12 Sportsplan AFK 12 Rekruttering og forhold til andre klubber  AFK skal være en klubb for fotballspillere i nærområdet  Vi er alltid åpen for spillere som ønsker å komme til Asker og eventuell rekruttering skal begrenses til spillere bosatt ikke mer enn 10 km fra Asker sentrum for inntil J16  For Jr/A definerer vi nærområdet som større og tillater en mer aktiv rekruttering  For toppseriespill vil Tellus være naturlig rekrutteringsområde  Vi er åpen for balansert samarbeid med andre klubber

13 Sportsplan AFK 13 Utstyr  Ledere, trenere og spillere er representanter for AFK  Så langt det er mulig, skal disse bruke klubbens utstyr når de representerer klubben


Laste ned ppt "1 Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan ”Sånn gjør vi det i AFK”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google