Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frafall og rekruttering av kvinnelige trenere, ledere og dommere Hege Leirfall Forbundsstyret NFF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frafall og rekruttering av kvinnelige trenere, ledere og dommere Hege Leirfall Forbundsstyret NFF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frafall og rekruttering av kvinnelige trenere, ledere og dommere Hege Leirfall Forbundsstyret NFF

2 •1846 klubber •746 kunstgressbaner •1.687 ballbinger •1846 klubber •130.000 frivillige •Aktivitet i alle nærmiljø •330.000 kamper •62.000 kursdelt. 16.000 kvinner •Topp og bredde •13 landslag

3 Fakta:  Over 110.000 spillere  Stor økning i lederutdanning blant jenter  Best trenerdekning i barnefotballen  Få trenere i ungdoms- og voksenfotball  Få autoriserte dommere

4 AKTIVITETSTUTVIKLING •Rekruttere flere aktive på alle plan. •Beholde flere aktive i organisasjonen over lengre tid. •Utvikle gode fotballspillere. •Legge forholdene best mulig til rette for alle, uavhengig av nivå og ambisjoner. •Skape trivsel og fellesskap i fotballmiljøene.

5

6 Hva formidler vi?

7 Ovenfra og ned

8 Eller nedenfra og opp?

9 Ungdomsfotball (13-19 år) Ønsker, motiv og behov med fotballen Spillere med store ambisjoner og ønske Spillere som vil delta 1-2 g. pr. uke Mellom disse to ytterpunktene finnes mange andre ulike målgrupper av spillere; ungdom som ønsker å delta i fotball pga. et eller annet ønske / motiv MÅLGRUPPETENKNING

10 Finn 17 feil!

11  Tidsfaktoren *  Prestasjonsorienteringen *  Valgfriheten *  “Underlegge seg ‘autoriteter’ ” * I takt med økende alder 13  19 år Hvilket tilbud gir tradisjonelt klubbene til ungdommen ?

12  Tidsfaktoren *  Prestasjonsorienteringen *  Valgfriheten *  “Underlegge seg ‘autoriteter’ ” * Hvilket tilbud ønsker hovedandelen av ungdommen? I takt med økende alder 13  19 år

13  Tidsfaktoren *  Prestasjonsorienteringen *  Valgfriheten *  “Underlegge seg ‘autoriteter’ ” * Ungdoms ønsker og motiv Klubbens tradisjonelle tilbud Årsaker til frafall i fotball?

14 Hva kan vi gjøre for å beholde jentene lengre?  Rene jentelag  En kvinne rundt hvert jentelag  Det sosiale er viktig, lag et miljø for jentene  Medbestemmelse  La jenter få være jenter, men sett krav  Det er forskjell å trene jenter kontra gutter

15

16 Fokus, hvorfor?  Aktive forsvinner  Holdninger henger igjen  Mange blir ikke spurt  Det er ikke noe ”problem” å være kvinne i et mannsdominert miljø, så lenge man tør å mene noe!

17 Hvorfor vil vi ha med flere jenter som ledere, trenere og dommere?  Naturlig at jentene skal bidra som trenere, ledere og dommere  Ofte en annen innfallsvinkel på utfordringer og problemstillinger  Lettere å beholde jentelag hvis det er jenter i støtteapparatet  Berikelse for miljøet i klubbene at det er god kjønnsfordeling DET ER DETTE SOM SKAPER DYNAMIKK!!!

18 Hvordan få med flere jenter?  Spør jentene om de vil være med, sørg for oppfølging  Arrangere egne jentekurs  Rekruttere aktive  La jenter få være faddere for yngre lag i klubben  Klubbene må lage en strategi for å rekruttere jenter  Valgkomiteene må spørre jentene  Opprett kompetansenettverk for jentene i klubben  Legg forholdene til rette for mødre

19 Klubben må bli en ressurs for kvinner, og kvinner vil bli en ressurs for klubben!!

20 Arbeidet med å rekruttere jenter til fotballen har vært en suksess, nå er tiden inne for å lykkes med jenterekrutteringen til funksjonene innenfor leder, trener og dommer.

21


Laste ned ppt "Frafall og rekruttering av kvinnelige trenere, ledere og dommere Hege Leirfall Forbundsstyret NFF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google