Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Vandreboka” et nasjonalt prosjekt ”Mappevurdering som lim i et fireårig yrkesfaglig opplæringsløp”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Vandreboka” et nasjonalt prosjekt ”Mappevurdering som lim i et fireårig yrkesfaglig opplæringsløp”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Vandreboka” et nasjonalt prosjekt ”Mappevurdering som lim i et fireårig yrkesfaglig opplæringsløp”

2 Fire fylker er med: Hedmark: Storhamar vgs (Helse- og sosialfag), Nord- Østerdal vgs (Helse- og sosialfag, mekaniske fag og byggfag) Østfold: Halden vgs. (Helse - og sosialfag, mekaniske fag) Troms : Breivika vgs (Elektro, frisør) Oppland : Dokka vgs( Helse- og sosialfag, mekaniske fag, byggfag, elektro, IKT- driftsfag

3 Bakgrunn for prosjektet: Videreføring av prosjektet ”Alternative vurderings- og prøveformer i fagopplæringen” Ønsket om å få til bedre samhandling og samarbeid mellom skole og bedrift (”lim i det 4- årige opplæringsløpet”). Skape samarbeidsplattformer. Utnytte opplæringsarenaenes kompetanse og ressurser

4 Hovedmål: Forbedre kvaliteten på opplæringen Helhetlig pedagogikk gjennom det fireårige læreløpet hvor eleven/lærlingen er en aktiv deltaker i planlegging, gjennomføring og vurdering av eget læringsarbeid Forberede eleven/ lærlingen best mulig for arbeidslivet

5 Delmål: Bidra til utvikling og utprøving av elektroniske mapper Utvikle gode samarbeidsarenaer for skole og lærebedrifter Bruke opplæringsarenaenes (skolen arbeidslivets) kompetanse gjennom Vurderingsteam

6 Organisering: En nasjonal prosjektleder Styringsgruppe som består av fagopplæringsledere i de 4 fylkeskommunene + 2 representanter fra utdanningsdirektoratet En refleksjonsgruppe (styringsgruppe + h.skoler+representant fra skoler + lærling/elev) Fylkeskommunen har egen prosjektorganisering

7 Aksjonsforskning: Høgskolen i Akershus skal ivareta aksjonsforskningen, og bidra til kompetansehevingstiltak underveis Samarbeid med Universitetet i Tromsø når det gjelder kompetansehevingstiltak.

8 Mappevurdering: Systematisk samling av arbeider og andre former for dokumentasjon, som til sammen gir et bilde av eleven/lærlingen sin utvikling og læring innenfor et vist område. Fremmer elevens/lærlingens motivasjon for læring og kunnskap om egen utvikling Knytter vurdering opp mot refleksjon og læresituasjon

9 Vurderingsteam: Ressursgruppe innenfor fagområdet (Deltakere: faglæreree, faglig leder/instruktøre, elev/ lærling og representant fra aktuelle prøvenemnd Foreslå vurderingsgrunnlag Utarbeide felles vurderingskriterier for begge arenaer Delta i vurderingsarbeidet på begge arenaer

10 Utfordringer: Etablere et mappevurderingssystem som fungerer på fagområdene Etablering av vurderingsteam Mer systematisk kobling mellom teori og praksis. Rammeforhold i skole/bedrift Sikring av dokumentasjon – kvalitet ”Motforestillinger” hos aktører i prosjektet. Rammefaktorer: ressurser i skole og bedrift (personer, læreplasser og økonomi).


Laste ned ppt "”Vandreboka” et nasjonalt prosjekt ”Mappevurdering som lim i et fireårig yrkesfaglig opplæringsløp”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google