Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grete Haaland Sund, HiAk, 240306 Mapper • Mappevurdering, som pedagogisk metode i læreprosessen • Elevmedvirkning og læringsstrategier -Vandreboka Grete.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grete Haaland Sund, HiAk, 240306 Mapper • Mappevurdering, som pedagogisk metode i læreprosessen • Elevmedvirkning og læringsstrategier -Vandreboka Grete."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grete Haaland Sund, HiAk, 240306 Mapper • Mappevurdering, som pedagogisk metode i læreprosessen • Elevmedvirkning og læringsstrategier -Vandreboka Grete Haaland Sund HiAk, 200406

2 Grete Haaland Sund, HiAk, 240306 Hensiktsmessig dokumentasjon i mappen? Hva? •Hva eleven har gjort – eks. ”pila”, med begrunnelser •Hva eleven har tenkt rundt det han/hun har gjort, begrunnelser, refleksjoner og vurderinger, - Elevens helhetlige grunnleggende yrkeskompetanse

3 Grete Haaland Sund, HiAk, 240306 Helhetlig yrkeskompetanse - Hele arbeidsprosessen i fokus, med begrunnelser - Grunnleggende ferdigheter og alle fag – som naturlig del av yrkeskompetanse og læringsprosess Grete H. Sund, HiAk 180406

4 Grete Haaland Sund, HiAk, 240306 •Visuelt – med fotografier, film, lyd, produkter •Verbalt – beskrivelser, refleksjoner og vurdering av prosess og produkt, med begrunnelser, lyd •Oppbygging underveis i året, for underveisvurdring •Oppsummering av året, for sluttvurdering Hensiktsmessig dokumentasjon i mappen? Hvordan?

5 Grete Haaland Sund, HiAk, 240306 •For å ivareta elevens behov for respons og dokumentasjon som grunnlag for –å oppnå motivasjon –å lære av eget arbeid –å vise hva han/hun kan •For å ivareta bedriftens/skolens behov for –Innsikt som grunnlag for veiledning og vurdering (for både lærere og veiledere i bedrift) –å vurdere elevens/lærlingens kompetanse –å kunne legge til rette for tilpasset opplæring/jobb –å eventuelt kunne tilby læreplass/jobb –samarbeid skole arbeidsliv, bruk av ulike læringsarenaer Hensiktsmessig dokumentasjon i mappen? Hvorfor?

6 Grete Haaland Sund, HiAk, 240306 Elevmedvirkning og læringsstrategier - Interessedifferensiering et eksempel 1. Bred Introduksjon til tema/målområde 2. Innledende øvinger 4. Felles vurdering og oppsummering av læring 3. Individuelt valgte arbeider, knyttet til den enkeltes interesser/ ønsker om vei videre 5. Individuell vurdering og oppsummering av læring Grete H. Sund, HiAk 180406

7 Grete Haaland Sund, HiAk, 240306 Hva er interessedifferensiering •Tolke læreplanmål i tråd med individuelle interesser •Eleven får så langt som mulig velge relevante produkter, tjenester og arbeidsprosesser innenfor rammene av læreplanen •Fokus på læringsresultat mer enn veien mot målet •Konkretisere vurderingskriterier i forhold til felles og individuelle læringsmål Hva er interessedifferensiering?

8 Grete Haaland Sund, HiAk, 240306 Tekst i oppgaver og planer – elevmedvirkning for å sikre relevans og mening •fokus på det elevene skal lære i planer og oppgavetekster - i stedet for det de skal gjøre (produkt) – elevene “tvinges” til å konkretisere veien mot målet (med veiledning etter behov) •relevans og mening i alle fag - temabasert arbeid med planer og oppgaver – ideer i beskrivelse av formål og felles programfag •relevans og mening i FF – ideer gjennom grunnleggende ferdigheter

9 Grete Haaland Sund, HiAk, 240306 Medvirkning i organisering av hverdagen – et eksempel Basis- gruppe Tekstil- verksted All- verksted Frisør- verksted tre- verksted Bedrift All- verksted Grete H. Sund, HiAk 180406 FF-verksted Norsk FF-verksted Matte

10 Grete Haaland Sund, HiAk, 240306 Medvirkning og Entreprenørskapskompetanse

11 Grete Haaland Sund, HiAk, 240306 Medvirkning i VG1? Planskisser tar form i fylker og skoler Eks. FellesProgramfag 1) Obligatoriske yrkesmoduler innen alle yrker i utdanningsprogrammet for alle elever 2) Generell opplæring, som ikke knyttes til yrkesutøvelse Eks. Prosjekt til fordypning 1) elevene kan velge mellom 2 fellesfag 2) elevene kan velge blant de lærefag skolen kan tilby på VG2, og som de har verksteder til (minst 3 forskjellige lærefag) Grete H. Sund, HiAk 180406


Laste ned ppt "Grete Haaland Sund, HiAk, 240306 Mapper • Mappevurdering, som pedagogisk metode i læreprosessen • Elevmedvirkning og læringsstrategier -Vandreboka Grete."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google