Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt til fordypning Østlandssamarbeidet 11. februar 1Prosjekt til fordypning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt til fordypning Østlandssamarbeidet 11. februar 1Prosjekt til fordypning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt til fordypning Østlandssamarbeidet 11. februar 1Prosjekt til fordypning

2 Formål i Oppland Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevant utdanningsprogram ( Vg1), få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammet. Faget skal gi eleven opplæring i aktiv deltagelse i planlegging, gjennomføring og vurdering underveis. Dette for at eleven skal få erfaring med dokumentasjonsarbeid og trening i egenrefleksjon. 2Prosjekt til fordypning

3 Nytt fag på Vg1 og Vg2 yrkesfag Formål: Skal gi Vg1elever mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevante utdanningsprogrammer Skal gi elever på Vg1 og Vg 2 erfaring med innhold,oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene 3Prosjekt til fordypning

4 Prosjekt til fordypning kan tilfredsstille: –Elever som vet hva de skal gjøre –Elever som ikke vet hva de skal velge –Behovet for samarbeid mellom skole og det lokale næringsliv –Behovet for tilpasning for den enkelte elev 4Prosjekt til fordypning

5 5 1 Arbeidsliv og skole samarbeider målrettet om den 4-årige yrkesopplæringen. 2 Elever/lærlinger i Oppland deltar aktivt i å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere læringsarbeid for å sikre god medvirkning i læringsprosessen 3 IKT brukes til å gi elever digital kompetanse og mer variert og motiverende opplæring. 4 Utvikle og benytte planlagte opplæringsløp som sikter mot kompetanse på lavere nivå for de som ikke har forutsetning for full kompetanse. 5 Andel elever i Oppland som fullfører og består videregående opplæring er høyere enn landsgjennomsnittet. Prosjekt til fordypning

6 Hvilken kartlegging ble gjennomført i Oppland- PTF Brukerundersøkelse (elektronisk) i vdg Deltakelse fra skolens ledelse, lærere, rådgivere, kontaktlærere Erfaringsdeling med utgangspunkt i brukerundersøkelsen. FOS inviterte til drøfting mellom ansvarspersoner 6Prosjekt til fordypning

7 På bakgrunn av brukerundersøkelsen, Rapport fra FAFO, Fagopplæring for framtida, Læreplanverket for Kunnskapsløftet - Hva gjøres i Oppland Regionvise samlinger i 2008 og 2009 jfr. Forskning fra Fafo på PTF og SINTEF sin rapport Kunnskapsløftet på reise del I Etablering av flere samarbeidsarenaer; Lærings- og utviklingsteam (LUT) Samarbeidet i LUT laget nytt utkast til Retningslinjer fra fylkesopplæringssjefen i PTF Samarbeidet utarbeidet Lokal læreplan i PTF, legges ut på skolens hjemmeside 7Prosjekt til fordypning

8 Hva gjøres i Oppland Skoler og bedrifter, forutsigbarhet når skal PTF gjennomføres Samarbeidet gir en bedre tilpasning til Elevens plan Tidspunkt, hva som er målet og hvordan det skal vurderes i PTF. Hva ønsker bedriftene av skolen i forkant før elevene skal ut og oppfølging underveis 8Prosjekt til fordypning

9 Hva gjøres i Oppland Bedrifter i LUT melder (før jul) om antall elever til PTF, læreplasser for lærekandidater og lærlinger Bedrifter deltar med orientering til elever om overgangen til læretid Beredskapskoler 9Prosjekt til fordypning

10 Hva gjøres i Oppland Kompetanseheving målgruppe: lærere, instruktører/faglige ledere, prøvenemnder Skreddersøm av kompetanseheving innenfor enkelte bedrifter om bl.a. PTF Orienteringer til Yrkesopplæringsnemnda (YON) om hvordan det arbeides med faget PTF Informasjon til fylkestinget, desember 2009 10Prosjekt til fordypning

11 Hva gjøres i Oppland Større fokus på elevens rolle og ansvar i faget PTF Involvering og orientering på Ungdommens fylkesting 11Prosjekt til fordypning


Laste ned ppt "Prosjekt til fordypning Østlandssamarbeidet 11. februar 1Prosjekt til fordypning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google