Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt «Innenfor skolen» 1. Tema for timen:  Bakgrunnen for prosjektet  Hva prosjektet går ut på i praksis  Hva vet vi om utprøvingen per dags dato.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt «Innenfor skolen» 1. Tema for timen:  Bakgrunnen for prosjektet  Hva prosjektet går ut på i praksis  Hva vet vi om utprøvingen per dags dato."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt «Innenfor skolen» 1

2 Tema for timen:  Bakgrunnen for prosjektet  Hva prosjektet går ut på i praksis  Hva vet vi om utprøvingen per dags dato  Kroppsøvingsfaget  Funn fra masteroppgave 2

3 Prosjektet «Innenfor skolen»  https://tv.nrk.no/serie/valg-2015- tv/NNFA80000815/26-08-2015 https://tv.nrk.no/serie/valg-2015- tv/NNFA80000815/26-08-2015  Mål: bidra til å redusere fravær og frafall ved videregående skoler i Bergen.  Et utviklingsprosjekt for å videreutvikle innholdet i skolehelsetjenesten, samt videreutvikling av tverrfaglig samarbeid.  Prosjektet startet opp høsten 2014. 3

4 Prosjektorganisering: <styringsgruppe Prosjektgruppe Ressursgruppe 4

5 5

6 Hvorfor dette prosjektet? 6 Tilstandsrapport Hordaland fylkeskommune 2013/14- for 2008 kullet: 68,9 % gjennomføring. Studiespesialiserende 84,4% gjennomføring. Yrkesfag 60,9 % gjennomføring. På landsbasis var det i følgje Folkehelseinstituttet 30% av elevene som ikkje fullførte videregående skole. Undersøkelse fra Akershus viser årsaker til at elever slutter. For eks. vanskelige hjemmeforhold, psykisk sykdom, psykososiale problem, fysisk sykdom og rusproblem. Undersøkelse Uni Research Helse – ungdom i Hordaland fra 2012 viste at mange av ungdommene som rapporterte om høgt fravær ikke hadde vært i kontakt med noen hjelpetjeneste. OBS! Sammenheng mellom psykososialt miljø og læring

7 7

8 8

9 Hvorfor ekstra fokus på kroppsøvingsfaget? 9 Bilde hentet fra aktivitetsbanken Udir.

10 Status i pilotprosjektet: Åtte skoler er med i pilotprosjektet (både studiespesialiserende og yrkesfag):  Garnes vgs  Tertnes vgs  Akademiet  St. Paul gymnas  Årstad vgs  Fana gymnas  Slåtthaug vgs  Nordahl Grieg vgs 10

11 Status i pilotprosjektet:  Oppstart fra skolestart 2015  Åtte skoler er med i forhold til rutine i kroppsøving  En skole prøver ut rutine i alle fag 11

12 Utprøving av ny rutine knyttet til fravær i kroppsøving:  Klare rutiner for oppfølging av fravær i samarbeid med skolen skal bidra til å sikre tidlig oppfølging av elever, før de har opparbeidet seg høyt fravær.  Pilotprosjekt med utprøving av konkret rutine for oppfølging av fravær i kroppsøvingsfaget med oppstart fra høsten 2015. 12

13 Rutine kroppsøving  Når eleven ikke deltar i kroppsøving 3 uker på rad, eller 6 timer eller mer i løpet av 1 mnd., skal skolen sørge for at eleven får tilbud om samtale med skolehelsetjenesten. 13

14 Utvalg  Noen skoler prøver ut rutinen i forhold til alle elevene på skolen, mens noen skoler har valgt ut en eller fleire utdanningsprogram. 14

15 Ulike variasjoner i forhold til informasjonslinjer Kroppsøvingslærer registrerer fravær i Skolearena. 15 Kroppsøvings- lærer Kontaktlærer/ mentor ElevHelsesøster Kroppsøvings-lærerElevHelsesøster

16 Ulikt fra skole til skole om det er:  kroppsøvingslærer, kontaktlærer eller mentor som har ansvar for at eleven får tilbud om samtale med helsesøster.  kroppsøvingslærer, kontaktlærer eller mentor må legge fram rutinen slik at eleven får lyst til å ta imot tilbudet om samtale. 16

17 Ansvaret til helsesøster  Tilby tre samtaler før eventuell videre henvisning.  Maksimalt to tilbud om samtaler sendes eleven. Antall elever som ikkje møter kartlegges. Rutiner for videre oppfølging utarbeides.  Bruke kartleggingsverktøyet i skolehelsetjenestens journalsystem HsPro.  Å sende skriftlig melding til fastlege ved fravær som kan gi grunnlag for medisinsk oppfølging.  Ta opp fravær som tema med alle elever.  Delta på foreldremøter på Vg.1. (PowerPoint er utarbeidet til bruk på foreldremøter). 17

18 18

19 Det vi kan sei om utprøvingen fram til nå: 19  utfordring på større skoler – informasjonsflyt  at alle ledd er informert  helsesøsters deltagelse på foreldremøter  rutinen har en preventiv effekt i seg sjølv  kontaktlærer melder fra at de synes det er bra at helsesøster også har en automatisk rolle for å følgje opp elever med fravær  fanger opp elever med psykiske plager/utfordringer

20 Er en samtale med helsesøster nok?  Viktig at vi arbeider på flere nivå:  - tidlig innsats- barnehage  -helsefremmende skoler  Ny GIV  Fokus på det psykososiale miljøet- anti- mobbeprogram.  Mestringsforventning ( self - efficacy) – Albert Bandura. 20

21 Målet er at eleven skal kunne delta i kroppsøvingsfaget, slik at han/hun får et vurderingsgrunnlag i faget. 21

22 Oppsummering/oppfordring:  bygge trygge relasjoner rundt ungdommen/eleven.  Ta opp fravær som tema når du samtaler med ungdom. 22

23 23

24 Ta gjerne kontakt: Ingrid.Langeland@Bergen.kommune.no Janiche.Pedersen@Bergen.kommune.no Ingrid.Langeland@Bergen.kommune.no Janiche.Pedersen@Bergen.kommune.no 24


Laste ned ppt "Prosjekt «Innenfor skolen» 1. Tema for timen:  Bakgrunnen for prosjektet  Hva prosjektet går ut på i praksis  Hva vet vi om utprøvingen per dags dato."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google