Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN SOM LÆRLING GJENNOM TORGAR OPPLÆRINGSKONTOR VELKOMMEN SOM LÆRLING GJENNOM TORGAR OPPLÆRINGSKONTOR v/Arvid Laukholm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN SOM LÆRLING GJENNOM TORGAR OPPLÆRINGSKONTOR VELKOMMEN SOM LÆRLING GJENNOM TORGAR OPPLÆRINGSKONTOR v/Arvid Laukholm."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN SOM LÆRLING GJENNOM TORGAR OPPLÆRINGSKONTOR VELKOMMEN SOM LÆRLING GJENNOM TORGAR OPPLÆRINGSKONTOR v/Arvid Laukholm

2 Søknad til fylket Søknad til bedrift Bedriften krav til lærlingen Opplæringskontoret TOK Lærekontrakt Arbeidstid Lønn Ferie Vurdering i læretiden Fag/ svenneprøven

3 . UDF SRY (Samarbeidsrådet for yrkesopplæring) Partene i arbeidslivet har flertall Nordland fylkeskommune Utdanningsavd Opplæringssenteret Yrkesopplæringsnemnda i Nordland (YON) Opplæringskontor Lære- bedrift Medlems- bedrift Medlems- bedrift Videre- gående skole Videre- gående skole Lære- bedrift MB Opplæring s- ring MB MB = medlemsbedrift VG 2VG 1 OPPLÆRING VERDISKAPNING Arbeidsutvalget YONAU Sensur i skoleSensur av Prøvenemnda ORGANISERING AV VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utdanningsavd Inntak etc Fagopplæring Sekretariat for YON

4 Søknad til fylket 1 februar på særskilt 1 februar på særskilt 1 mars ordinært 1 mars ordinært Nettsted: Nettsted: Velkommen til VIGO! VIGO er en tjeneste for alle som ønsker å søke videregående opplæring. Uregistrert søker til videregående opplæring Du som ikke har fått tildelt BrukerID og passord som skal søke videregående opplæring, klikk her.

5 Søknad til bedrift Alle kan søke direkte til lærebedriften. Legges ved søknaden: Kompetansebevis fra VG I. og karakterutskrift i fra termin 1 på VG II. Dokumentasjon på fraværet. Når du kan begynne læretiden Har du sertifikat (bil) Attester fra tidligere arbeid som kan være relevant.

6 Bedriftens krav Lite fravær Bestått alle fagene (VG I. og VK II.) God helse Interesse for faget Sertifikat (bil) i noen lærefag Et godt oppmøte (møt til rett tid) Føring av opplæringsbok/logg Gode samarbeidsevner Selvstendig

7 Søknad til TOK Torgar Opplæringskontor Toft 8900Brønnøysund Telefon: 75 00 69 50 tl@torgar.notl@torgar.no Trude Langås sk@torgar.no Stig Kvaløk@torgar.no

8 Torgar Opplæringskontor Stig Kvalø Født 1952 i Brønnøy Kommune. Han har 2 årig handel og kontorfaglig grunnutdanning. I tillegg har han på høgskolenivå gjennomført bankfaglig eksamen, veiledning, konflikthandtering, prosjektledelse, kompetansekartlegging og voksenped. Har arbeidet i bank i 27 år – der han også har vært tillitsvalgt i finansforbundet. Han har deltatt på flere omstillingsprosesser i banknæringen. Han har vært ansatt i OK Sør siden 2002 og har arbeidet med flere av arbeidsområdene som har vært OK Sørs satsninger. Lærlinger, høyere utdanning, kompetanseprosjekt og økonomi. Stig Kvalø Fagrådgiver Trude Langås

9 Opplæringskontoret Være behjelpelig med å få bedrift godkjent som opplæringsbedrift Skaffe og ha oversikt over tilgjengelige læreplasser Rekruttere lærlinger hos våre medlemsbedrifter Opprette lærekontrakt med lærlinger Plassering av lærling i bedrift Føre tilsyn med at opplæringen er tilfredsstillende Følge med at de til en hver tid gjeldende bestemmelser blir fulgt Arrangere møter med lærlingene, og deres tilsynsmenn Holde kontakt med Fagopplæringskontoret og prøvenemnder Melde lærlingen opp til fag/svenneprøve etter avholdt læretid Være bedriftene behjelpelig med å avholde prøven Være et koordinerende organ for oppdatering av andre ansatte i bedriften Være bedriftene behjelpelig med utdanning av instruktører

10 Opplæringskontoret Medlemsbedrifter 5 kommuner 76 bedrifter 34 lærefag 67 lærlinger Læresteder Mosjøen - Nærøy Mosjøen - Nærøy Sverige Danmark Irland Skottland Spania Italia

11 Lærekontrakt Opplæringslova § 4-1. Kven som er lærling Lærling er etter denne lova den som har skrive en lærekontrakt med sikte på fagprøve eller svenneprøve i fag som har læretid etter forskrifter gitt med heimel i § 3-4. Lærekandidat er etter denne lova den som har skrive ein opplæringskontrakt med sikte på ei mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Endra med lov 30 juni 2000 nr. 63 (i kraft 1 aug 2000, etter res. 30 juni 2000 nr. 645).

12 Retter og plikter for lærlingen Opplæringslova § 4-2. Særlige retter og plikter for lærlingen Lærlingen og lærekandidaten er arbeidstaker i lærebedrift, med de rettene og pliktene som følgjer av lover og tariffavtaler, jf. likevel § 4-6 siste leddet. Når læretida etter kontrakten er over, fell også arbeidsavtalen bort. Dersom lærlingen eller lærekandidaten skal fortsette i bedriften, må en ny arbeidsavtale inngåes.

13 Lønn i læretiden Verdiskapning Opplæring Læretid 30%40%50% 80% Tariff Arbeidstid : som normalt for faget Ferie : ferieloven

14 AA A A AAAA K Fag-/ svenne brev Mappemodellen Godkjennes av prøvenemnd og vurderes av prøvenemnd og lærebedrift. A = arbeidsoppgave K = karakter 1. halvår 2. halvår3. halvår4. halvår K KK AA KK AA KK K Oppsummering av lærlingsamtalen

15


Laste ned ppt "VELKOMMEN SOM LÆRLING GJENNOM TORGAR OPPLÆRINGSKONTOR VELKOMMEN SOM LÆRLING GJENNOM TORGAR OPPLÆRINGSKONTOR v/Arvid Laukholm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google