Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veisøkere og elever Studieverksted Karrieresenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veisøkere og elever Studieverksted Karrieresenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veisøkere og elever Studieverksted Karrieresenter

2 Organisering av prosjektet: Prosjekteier hovedprosjekt: NFK Prosjektleder lokalt: Karrieresenteret Sør-Helgeland, - arena for voksnes læring. Beate Gjessing, Prosjektgruppe: Beate Gjessing, Bjørg Fagerbakke Jøraholmen, Evy Reppen Styringsgruppe er ikke oppnevnt for vår del av dette prosjektet. Det forankres i ledelsen ved rektor Kai Myrvang sin deltakelse og involvering underveis i prosessen. Tilbudet inkluderes i vår region gjennom partnerskap og våre samarbeidspartnere. Brosjyre for Karrierehuset der aktørene er synlige for innbyggerne.

3 Hovedmålsetting: Gi brukerne EN dør – EN arena Samlet enhet, ressursutnyttelse, regional utvikler Økt tilgjengelighet til læringsarenaen. Økt kvalitet i tjenesten Veisøker/elev følges hele veien fra veiledning til fullføring av vgo. Økt samarbeid med den kommunale VO og flyktningetjenesten. Hospitering på Karrieresenteret- arena for voksnes læring.

4 Arbeidstid og ansvar Læringsoverføring ansatte underveis for å bli i stand til å ivareta hverandres oppgaver ved behov. Dette målet ble ikke helt nådd pga hektisk tid med innflytting/ sammenslåing og forskjellig grad av endringsvilje. Utfordringer: Vi har forskjellige arbeidsavtaler. Lærer/veileder i studieverksted fikk mulighet til å fortsatt følge skoleruta og komprimert arbeidstid ble utfordrende (ansatt som lærer på skolen/leder på skolen) NIN fungere ikke optimalt. Lite undervisning,

5 Tilgjengelighet Økt tilgjengelighet fordi vi nå er 3 ansatte(+ prøvevakt) på Karrieresenteret, arena for voksnes læring. Det er noen tilstede for elevene Det er noen tilstede for veisøkere Det er svar å få på telefonen

6 Økonomi Voksenopplæring med eget prosjektnummer under karrieresenteret. Erfaringen så langt viser at mange ekstra arbeidstimer er lagt inn i arbeidet med elever/nettskolen, - i tillegg til veileder studieverksted/arena voksnes læring. Prosjektmøter stjal nødvendigvis en del tid i denne perioden. La på vent en del andre arbeidsoppgaver for å få en vellykket sammenslåing.. Viktig å ha forutsigbarhet i budsjett fra nettskolen i det videre arbeidet.

7 Gode erfaringer: Ei dør Veisøker blir fulgt videre av karriereveileder Robust enhet- flere med kompetanse på området Helhetlig tenking Økt tilgjengelighet Felles bruk av klasserom/grupperom Sikre overganger, god kontakt NIN/Karrieresenter

8 Gode erfaringer fortsetter…. Enklere for NAV og andre å forholde seg til en samlet enhet/samlet miljø Sosialt tilsnitt, gode relasjoner ivaretas over tid Økt faglig innsikt veiledere Læringsarena/klasserom nyttes også til andre kompetansehevende tiltak

9 Innspill til permanent løsning Forutsigbare rammer Felles arbeidstidsavtaler NIN forbedres og utvikles(undervisning) Samlokalisering, felles lokaler Kompetanseheving i forhold til minoritetsspråklige Kompetansekrav/stillingsbeskrivelser ansatte ny enhet Behold navnet Karrieresenter

10

11 Kollegaer på karrierehuset


Laste ned ppt "Veisøkere og elever Studieverksted Karrieresenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google