Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NOOS Landskonferanse Langesund 22-24 september 2015 Hans Jacob Edvardsen Fagopplæringssjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NOOS Landskonferanse Langesund 22-24 september 2015 Hans Jacob Edvardsen Fagopplæringssjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.telemark.no NOOS Landskonferanse Langesund 22-24 september 2015 Hans Jacob Edvardsen Fagopplæringssjef

2 www.telemark.no Artikkel 5 Politikk, retningslinjer og tiltak for yrkesrettleiing og yrkesopplæring skal utformes og gjennomføres i samarbeid med arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner, og med andre interesserte organisasjoner når det høver og er i samsvar med nasjonal lov og praksis. ILO konvensjon 142

3 www.telemark.no I oppsummeringen av OECDs yrkesfagstudie 2007 – 2008 ”Learning for jobs” pekes det på følgende styrker ved den norske fagopplæringen: Et sterkt trepartssamarbeid, tillit mellom aktørene, 2+2-modellen (hovedmodellen for norsk fag- og yrkesopplæring med to år i skole og to år i lære i bedrift), inkluderende og lite stigmatiserende system, stor etterspørsel etter lærlinger og høyt nivå på lese- og skriveferdighetene hos voksne.

4 www.telemark.no ORGANISERING AV FAG OG YRKESOPPLÆRING KD U-DIR Y- NEMND FAGLIG RÅD SRY FYLKE ???

5 www.telemark.no FAGFORUM Oppgaver: Fagforumene skal drøfte og fremme forslag om: Formidling Det videregående skoletilbudet innenfor yrkesfag Kvalitetssikring av lærebedrifter Tilrettelegging av alternative tilbud vg 3 Vurdering Gjennomgående dokumentasjon av læreprosessen i hele opplæringsløpet Utveksle erfaringer og diskutere former for vurdering av elevens arbeid i skole og bedrift PTF Hva bedriftene forventer at elevene skal kunne før de kan ut i praksis Avklare skolens og bedriftenes forventninger til hverandre når elevene er ute i bedrift/praksis Kvalitetssikring av bedrifter som skal ha elever i PTF FORMÅL: Fagforum skal «Bidra til økt gjennomføring av vgo, ved å kvalitetssikre overganger og god samhandling mellom skole og arbeidsliv.»

6 www.telemark.no «Dimensjonering»

7 www.telemark.no Stor etterspørsel etter faglært arbeidskraft

8 www.telemark.no Behovet for «varme hender»

9 www.telemark.no Dimensjoneringens dilemmaer! Arbeidslivets uforutsigbarhet Konjunkturer Ungdommens valg «ROBEK» Politikk Fagenes attraksjonskraft

10 www.telemark.no SAMFUNNSKONTRAKTEN Målsetting 20% flere læreplasser Iverksetting av mange forsterkende tiltak.

11 www.telemark.no Antall nye lærekontrakter per 1. oktober 2008-2014. Kilde: Indikatorrapporten 2015 Utdanningsdirektoratet

12 www.telemark.no Kilde: Indikatorrapporten 2015 Utdanningsdirektoratet

13 www.telemark.no Hva skal til? Langsiktighet Forpliktende samarbeid Mindre «kampanjer» Utdanningstilbud tilpasset morgendagens arbeidsliv

14 www.telemark.no Fremtidens kompetanse «Teknologiutvikling skaper nye former for kommunikasjon, samhandling og samarbeid i arbeidslivet og i samfunnet ellers. Dagens arbeidsliv stiller høye krav til kompetanse, utdanning, omstillingsevne og samarbeid på tvers av fagfelt. Det er sannsynlig at omfanget av oppgaver som krever kompleks problemløsning og kommunikasjon, øker fremover, i tillegg til at en del rutinepregede og manuelle oppgaver vil erstattes av teknologi». Evne til selvregulert læring, samhandlingskompetanse, kreativitet, innovasjonskompetanse, kritisk tenking og problemløsingskompetanse NOU Norges offentlige utredninger 2015: 8

15 www.telemark.no Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "NOOS Landskonferanse Langesund 22-24 september 2015 Hans Jacob Edvardsen Fagopplæringssjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google