Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tranøy kai Foto: Bjørn-Are Melvik Else Marie Ness 27.Januar 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tranøy kai Foto: Bjørn-Are Melvik Else Marie Ness 27.Januar 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tranøy kai Foto: Bjørn-Are Melvik Else Marie Ness 27.Januar 2016

2 Hva er FYR? FYR startet opp i 2011, kom i gang våren 2012 med kurs i regi av de nasjonale sentrene; Skrivesenteret, Lesesenteret, Matematikksenteret og Fremmedspråksenteret. Kunnskapsdepartementet ansvarlig Knutepunktskoler med FYR koordinatorer ble opprettet i alle fylker En del av NYGIV-paraplyen med vekt på læringsstrategier og grunnleggende ferdigheter; lesing, skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlig bruk av språket Våren 2013 ble naturfag også en del av prosjektet med Naturfagsenteret som faglig ansvarlig. Høsten 2014: Utdanningsdirektoratet overtar. Skoleutviklingsprosjekt – programfagslærere og fellesfaglærer fra de fem første FYR-skolene på skolering i Oslo. NDLA – delingsarena Prosjektet skal etter planen avsluttes ved nyttår 2016

3 MÅL : FYR 2014 - 2016 Øke kvalitet i opplæringen – øke gjennomføring i vgo Ved utgangen av 2016 jobber alle skoler med yrkesfaglige utdanningsprogram aktivt og systemisk med yrkesretting av fellesfagene Dette arbeidet skal prege skolens samarbeidskultur, tilrettelegging og organisering av opplæringen. « Det er lagarbeid å bygge en bedre skole»(T. Isaksen)

4 Hvorfor FYR? Helhetlig undervisning: –Bedre sammenheng i utdanningen –Øke motivasjon og gjennomføring –Elever skal oppleve relevans i undervisning i fellesfagene

5 Nøkkelelementer i FYR I FYR er det definert fire sentrale innholdselementer for at økt yrkesretting skal være mulig: 1.Kompetanseutvikling av fellesfaglærere og programfaglærere 2.Innholdsproduksjon(utvikle læringsressurser) 3.Organisasjonsutvikling (kultur for samarbeid og kollektiv læring i hele organisasjonen) 4.Erfarings- og kunnskapsdeling (nettverk lokalt og nasjonalt

6 Status for FYR Ansett som viktig Omtalt som vellykket Mye aktivitet i fylkene og på skolene Mye energi i arbeidet Skoleutvikling og kollektiv læring inn i videregående skole med FYR FYR er hele tiden i utvikling

7 Tiltak sentralt for Nordland Skolering av 180 lærere sammen med 48 ledere Skolering av FYR koordinatorene Tiltak lokalt FYR kontakter på alle skoler Fylkessamlinger

8 Mål for Nordland Den viktigste føringen for vårt arbeid. –Fylkestingets vedtak i juni 2013 « Innen 2018 skal 75 % av elever og lærlinger i Nordland gjennomføre og bestå videregående opplæring på normert tid pluss to år.»

9 Av elevene som begynte på Vg1 høsten 2009, hadde ca 66 % fullført og bestått 1 okt 2014


Laste ned ppt "Tranøy kai Foto: Bjørn-Are Melvik Else Marie Ness 27.Januar 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google