Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammenheng mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring Rapportering om status og framdriftsplan for prosjektet til Østlandssamarbeidet 25.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammenheng mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring Rapportering om status og framdriftsplan for prosjektet til Østlandssamarbeidet 25."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammenheng mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring Rapportering om status og framdriftsplan for prosjektet til Østlandssamarbeidet 25. September 2012

2 Oppstart og etablering av prosjektet Hvilken sammenheng er det mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående skole og bidrar fylkeskommunens IKT-satsing til ønsket læringsutbytte?

3 Oppstart og etablering av prosjektet I bestillingen/utlysningen: KS ønsker tilbud på gjennomføring av et FoU-prosjekt som skal undersøke læringsutbyttet av IKT-bruk i videregående opplæring (vgo). Indikatorutvikling inngår som en del av prosjektet. Resultatet fra prosjektet skal danne grunnlag for videre forskning på effekten av pedagogisk IKT-bruk i opplæringen, og bidra til identifisering av god praksis slik at ressursbruken kan optimaliseres.

4 Oppstart og etablering av prosjektet Det skal utarbeides indikatorer som kan gi kjennetegn på godt skoleeierskap på området slik at skoleeiere får et bedre grunnlag for å være aktive pådrivere og premissleverandører for IKT-satsingen i respektive fylkeskommuner. Det skal videre utarbeides indikatorer som kan gi kjennetegn på godt skolelederskap på området. Det er av spesiell interesse å identifisere hva som kjennetegner lærere som lykkes i å integrere IKT i læringsarbeidet. Funn på dette området vil kunne gi et godt grunnlag for mer målrettet kompetansehevingstiltak lokalt og sentralt.

5 Oppstart og etablering av prosjektet Bruk av digitale verktøy og digitale læremidler har medført en endring i rammene for læringsarbeidet. Eleven skal ha mulighet for å synliggjøre sin kompetanse i ulike vurderingssituasjoner, herunder eksamen. Det er derfor interessant å se på om dagens vurderingsformer reflekterer denne endringen, eller om indikatorene for måling av IKT-effekter også må inkludere andre kjennetegn.

6 Oppstart og etablering av prosjektet Tilbudsforespørsel publisert 10. april 2012 Tilbudsfrist 10. mai 2012 KS mottok 6 tilbud: – Høgskolen i Lillehammer – NIFU Step – NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) – NTNU Samfunnsforskning as – Vestlandsforskning – Universitetet i Bergen, Institutt for pedagogikk (valgt) Kontrakts- og oppstartsmøte ble avholdt 21. august 2012, der UiB, KS og representanter for Telemark og Østfold FK deltok

7 Organisering av prosjektet Utførende miljø: Forskningsgruppen Digitale Læringsfelleskap ved Universitetet i Bergen – Prosjektleder: Prof Rune Krumsvik (forskningsleder) Prosjektgruppe: – Marianne Hagelia, Østfold fylkeskommune – Bengt Jacobsen, Akershus fylkeskommune – Ellen Karin Larsen, KS – Rune Mathisen, Telemark fylkeskommune (leder) Referansegruppe: Østlandssamarbeidet (Fagpolitisk utvalg opplæring, kompetanse og verdiskaping, hovedutvalgsleder i Vestfold – Frode G Hestnes – og hovedutvalgsleder i Buskerud – Elizabeth Skogrand (med vara: opposisjonspoltiker fra de 2 fylkeskommunene ) Administrasjon av FoU og kontraktsmessige forhold: – Anita Eide, KS

8 Framdriftsplan og prosjektavslutning Fase 1 August-november 2012 Datainnsamling (dokument og litteraturgjennomgang, intervju, spørreundersøkelse, case studier og observasjon) – Prosjektgruppa bistår utførende miljø med tanke på utvelgelse av og tilgang til skoler/skoleledelse/informanter – 1-2 skoleeierrepr, 1-2 rektorer og 1 lærer fra hver fylkeskommune Desember-januar 2013 Analyse av data innsamlet i fase 1 Fase 2 Januar-mars 2013 Denne fasen er avhengig av funn i fase 2 og vil bli endelig beskrevet når analysen foreligger Her skal man studere lærernes evne til pedagogisk bruk av IKT i undervisningen Pedagogisk bruk av IKT i vurdering Elevenes digitale kompetanse Avslutning -April 2013 Prosjektet er i rute og sluttrapport skal foreligge 1. april 2013


Laste ned ppt "Sammenheng mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring Rapportering om status og framdriftsplan for prosjektet til Østlandssamarbeidet 25."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google