Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lillian Kjeldsrud Faglærer HS Dokka Videregående skole Lærerrollen og faglig leder sin “nye rolle» i prosjektet og i Kunnskapsløftet. Konkrete endringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lillian Kjeldsrud Faglærer HS Dokka Videregående skole Lærerrollen og faglig leder sin “nye rolle» i prosjektet og i Kunnskapsløftet. Konkrete endringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lillian Kjeldsrud Faglærer HS Dokka Videregående skole Lærerrollen og faglig leder sin “nye rolle» i prosjektet og i Kunnskapsløftet. Konkrete endringer i eget praksisfelt. Gardermoen 19. april 2007

2 Lillian Kjeldsrud Faglærer HS Dokka Videregående skole KONKRETE ENDRINGER I EGET PRAKSISFELT: Felles vurderingskriterier. Økt fokus på samarbeid mellom skole og bedrift i et 4-årig utdanningsløp.

3 Lillian Kjeldsrud Faglærer HS Dokka Videregående skole

4 Intensjonene i Vandreboka er å benytte mappevurdering som metodikk gjennom hele det fireårige løpet for lettere å få en helhet i opplæringen i skole og bedrift.

5 Hovedmål: Forbedre kvaliteten på opplæringen i skole og bedrift Gjennomføre en helhetlig pedagogikk i det 4-årige opplæringsløpet der eleven/lærlingen deltar aktivt i planlegging, gjennomføring og vurdering av eget læringsarbeid Forberede eleven/ lærlingen best mulig for arbeidslivet til å bli en god fagarbeider og samfunnsdeltaker

6 Delmål: Bidra til utvikling og utprøving av elektroniske mapper Utvikle gode samarbeidsarenaer for skole og lærebedrifter Bruke hverandres kompetanse gjennom Lærings- og utviklingsteam (LUT)

7 Lærings- og utviklingsteam (LUT): Ressursgruppe innenfor fagområdet. Deltakere: Faglærere, faglige ledere/instruktører, elever/ lærlinger og representant (er) fra aktuelle prøvenemnd (er) Utvikling av kriterier og konkrete forslag til aktiviteter for å oppnå hovedmål og delmål i prosjektet.

8 Lillian Kjeldsrud Faglærer HS Dokka Videregående skole Felles vurderingskriterier. Nordre Land kommune og HS-avdelingen ved Dokka Videregående skole har utarbeidet felles gjennomgående vurderingskriterier: evne til dokumentasjon evne til refleksjon evne til målrelatering evne til å nyttiggjøre seg veiledning holdninger : orden, samarbeid, punktlighet, selvstendighet, fravær, bekledning

9 Lillian Kjeldsrud Faglærer HS Dokka Videregående skole DOKUMENTASJON: Elev/lærlingesamtale. Arbeidsbok. Praksisoppgaver lik lærlingens arbeidsoppdrag.

10 Lillian Kjeldsrud Faglærer HS Dokka Videregående skole REFLEKSJON: Elevene skriver refleksjonsnotat etter prøver, prosjektarbeider, praksis og mindre arbeider.

11 Lillian Kjeldsrud Faglærer HS Dokka Videregående skole MÅLRELATERING: Begrunne hvilke mål som er nådd i arbeidet. Evaluering av mål etter et tema eller en arbeidsoppgave. VK1 elevene øves i å lage arbeidsmål før arbeid utføres.

12 Lillian Kjeldsrud Faglærer HS Dokka Videregående skole VEILEDNING: Som opplæringsmetode. Fra: SLUTTPRODUKT-ORIENTERT til: PROSESSORIENTERT. Elevene sier: “før fikk vi tilbakemelding i etterkant av et arbeidsoppdrag mens nå er det økt fokus på dialog rundt arbeidsoppdragene underveis”.

13 Lillian Kjeldsrud Faglærer HS Dokka Videregående skole HOLDNINGER: Fravær har større fokus; -mindre fravær -dokumentasjon av fravær. Arbeidsbok.

14 Lillian Kjeldsrud Faglærer HS Dokka Videregående skole Økt fokus på samarbeid mellom skole og bedrift i et 4-årig utdanningsløp. Bedriften bestiller opplæring. Lærlingene ber om veiledning fra lærere. Bedriftene deltar mer aktivt i elevenes praksistrening.

15 Lillian Kjeldsrud Faglærer HS Dokka Videregående skole Bedrifter underviser i skolen. Lærlinger er våre nye kollegaer; -veileder elever i PTF/praksis. -holder foredrag for VG1/VK1 elever.

16 Lillian Kjeldsrud Faglærer HS Dokka Videregående skole Opplæringsansvarlig i Nordre Land kommune Ingjerd Rønningen sier om arbeidet med Vandreboka; «Det er en annen virkelighet i dag; morsommere, bedre og lettere å få til ting. Vi føler at vi ikke starter på skrætsj med lærlingene, ingen sier lenger hva har de egentlig lært i skolen?»

17 Lillian Kjeldsrud Faglærer HS Dokka Videregående skole


Laste ned ppt "Lillian Kjeldsrud Faglærer HS Dokka Videregående skole Lærerrollen og faglig leder sin “nye rolle» i prosjektet og i Kunnskapsløftet. Konkrete endringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google