Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LAR i Norge - hva det var, hva det er nå og hvem vil være i målgruppen for tiltaket? Helge Waal, SERAF hew 20111.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LAR i Norge - hva det var, hva det er nå og hvem vil være i målgruppen for tiltaket? Helge Waal, SERAF hew 20111."— Utskrift av presentasjonen:

1 LAR i Norge - hva det var, hva det er nå og hvem vil være i målgruppen for tiltaket? Helge Waal, SERAF hew 20111

2 HAB vrs LAR Premiss: Ordinær OMT er førstevalg, men: ”Hard-to-treat” – ikke god nok bedring – ”bedre effekt” – frafall uten reinntak – ”drop-out” ”Hard to reach” –Marginaliserte, multippel funksjonssvikt –Negative, motvillige. Integrert i rusmiljø –Ønsker fortsatt heroin og vil ikke –Avviser kravene i programmene hew 20112

3 LAR – hva det var Stortingsbeslutning 1997 Utbygging fra 1998 Modellvalg tilpasset norsk lovgivning og tiltaksapparat Forankret i rundskriv og forskrifter Sosiallovgivning, spesialsenter, statsbevilgning, trepartsmodell Kriterier og rehabiliteringsmålsetting hew 20113

4 Grunnlagsmodellen Høyterskel Søknadsbasert Kontrollert Samarbeidsprosjekt mellom sosialtjenesten og spesialtiltak, involverte fastleger og apotek ”De som ikke kan hjelpes på annen måte” Medikamentet middel for rehabilitering hew 20114

5 Evalueringer og endringer Evaluert i 2004 Kritikk og ros: for strengt og for løst Lovreformer: helselovgivning, helseforetaksansvar, kommunelovgning, pasientrettigheter Årlige statusrapporteringer fra 2002, nasjonale møter og konferanser hew 20115

6 LAR hva det er (nye retningslinjer fra og med 2010) –Henvisninger, ikke søknader –Rettighetsvurdering og tidsfrist –Eneste absolutte kriterium: opioid avhengighet –Behandlingsavslutning bare etter forsvarlighetsvurdering –Kontrolltiltak bare etter medisinsk behandlingsbehov –Kriterier for god behandling hew 20116

7 7 Antall i behandling i LAR i Norge pr (N=6015)

8 Landsstatus siste år I behandling Inntak –Første gang66.9 %- 3.7 % Utskrivninger –Ikke selvvalgt 11.7 % - 7,3 % –Dødsfall0,9/100 pas år (reduksjon) Ventet ved årsskiftet Retensjon93,5 %som før hew 20118

9 Gjennomsnitts- alder (år) 40,841,341,6 Andel kvinner30,1 %28,9 %29,1 Kjønn og gjennomsnittsalder

10 Hard to treat? Sluttet i behandling N=1890 Rusfrie Døde Utilstrekkelig eller dårlig behandlet Ønsker/venter på nytt inntak ”Hard to treat” ? hew

11 Noen behandlingsdata Fastlege som forskriver62 % Medikament: Metadon 53 % Utlevering av medikament –Apotek48,1 % –Kom. tjenester30,6 % –LAR 3,4 % –Andre/fastleger17,8 % Utleveres 3,8 ggr/uke Kontrollprøver0,8/uke hew

12 hew

13 Rehabilitering? Egen bolig78 % Viktigste inntekt hew

14 Bruk av rusmidler siste måned Opioider/heroin12 % Benzodiazepin41 % Cannabis34 % Amfetamin/kokain17 % hew

15 hew

16 hew

17 ”Hard to treat” Et visst forbruk hos noen Nesten alle mindre eller svært mye mindre problemer, % bruker injeksjoner men sjelden Det er liten grunn til HAB selv om det er et forbruk hos noen LAR-pasienter hew

18 Hva koster LAR for ett pasientår (basert på gjennomsnittskostnader i LAR Øst, lokalutgifter, kommunale utgifter, opptrapping i institusjon ikke innregnet) hew Medikament og utlevering Metadon 100 mg /dagkr ,- Eller: Buprenorfin 18 mg/dagkr ,- Gjennomsnitt medikamentkostnadkr ,- Behandlere 1 konsulent /50 pasienterkr ,- 1 lege/psykolog 200 pasienterkr 5 000,- Administrasjon 1 konsulent/250 pasienterkr 3 200,- Anslag for personalkostnaderkr ,- Kontrolltiltak Urinprøver 0,8/uke a kr 600,- (Refusjon NAV)kr ,- SAMLET SUM/årkr ,-

19 LAR – hva det er i ferd med å bli - I Trepartsmodellen fortsettes Styrking av NAV Styrking av fastelegerollen Kommunoverlege – sos.-med team Brukerinnflytelse Lavterskelprosjekter som samhandling hew

20 LAR – hva det er i ferd med å bli II Differensiert målsetting m skadereduksjon –Rehabilitering –Stabilisering Supplerende modeller –Skadereduksjonsorientert ”LAR” - OMT –Innarbeidet i kommunale lavterskeltiltak Feltpleie Botiltak/kontaktsentre/dagtilbud Oppsøkende virksomhet hew

21 Viktig utviklingsretning Videreføre trepartsmodellen Samhandling foretak/kommuneoverlege/sosialtjeneste Aktive strategier for å nå ”hard-to-reach” Styrke tilbud i fengsler og somatiske sykehus Styrke samhandlingen med psykiatrien MEN NB: Sterke varsler om innstramminger og nedskjæringer hew

22 Hvem er i målgruppen for HAB? LAR er i aktiv utvikling, stadig vekst Betydelig investeringsbehov – særlig kvalitativt Ingen spesiell grunn til HAB selv om pasientene bruker noe heroin De som ikke lar seg behandle: vi vet ikke hvem og hvor mange hew

23 Konklusjon: Først Styrke LAR kvalitativt og kvantitativt Styrke samarbeid med psykisk helsevern Bedre og styrke fastlegekompetanse Styrke NAV og oppsøkende sosialtjeneste Involvere frivillige organisasjon og brukerorganisasjoner bedre OG KANSKJE HAB FOR NOEN ETTER DETTE hew


Laste ned ppt "LAR i Norge - hva det var, hva det er nå og hvem vil være i målgruppen for tiltaket? Helge Waal, SERAF hew 20111."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google