Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsesenteret for papirløse migranter Innlegg konferanse 31.8.2010 ved daglig leder Celine Blom.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsesenteret for papirløse migranter Innlegg konferanse 31.8.2010 ved daglig leder Celine Blom."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsesenteret for papirløse migranter Innlegg konferanse 31.8.2010 ved daglig leder Celine Blom

2 Bakgrunn •Flere organisasjoner opptatt av tematikken fra 2006/2007: Røde Kors, Kirkens bymisjon, Den norske legeforening, med flere •Behovskartlegging ved Kirkens Bymisjon 2008 viste at: •Denne gruppen lever marginaisert; store udekkete humanitært behov, særlig behov for helsehjelp •Liten tilgang til helsetjenester, kun rett til akutt helsehjelp. •Det finnes ikke spesifikt tilbud for papirløse i Norge. •Årsskiftet 2008 / 2009; Bymisjonen og Røde Kors vedtar å etablere et helsesenter i fellesskap.

3 Målgruppe og målsettinger •Papirløse migranter i alle stadier av sitt opphold. •Yte helsehjelp til papirløse •Gi helseinformasjon •Bidra til at papirløse får tilgang til helsehjelp i det ordinære helsevesenet •Informasjonsvirksomhet til eksterne, dokumentere, bidra til økt kunnskap om gruppen.

4 Etablering av senteret •Åpnet i oktober 2009. •Eies og drives av Stiftelsen Kirkens bymisjon og Røde Kors i partnerskap •2,2 stillinger; daglig leder, helsefaglig ansvarlig, tilsynslege (20%) •80 frivillige helsearbeidere i turnus, herunder leger, psykologer, bio.ing. Farmasøyter, sykepleiere, fysioterapøyter og kiropraktorer •Noen ”allround frivillige”

5 Organisering og drift •Drop-in hver tirsdag 16-20 og annenhver torsdag i 11-15 •Mulighet for timeavtale i noen tilfeller •6 behandlingsrom •Gratis konsultasjoner •Pasient / Helsesenteret betaler medisin •Styringsgruppe •Ressursgruppe

6 Behandlingstilbud •Konsultasjon / samtale (lege, psykolog, fysioterapeut m.m) •Helseinformasjon, helsesjekk •Psykisk helse; akuttsamtaler, støttesamtaler, behandling •Blodprøver/tester (lab) vaksiner •Enkel behandling; eks suturering, sårbehandling, •Henvisning videre: Avtale med Diakonhjemmet Sykehus, 2 øyeleger, optiker, 3 tannleger, spesialister i nettverk, lavterskeltilbud i organisasjoner

7 Rettigheter og trygghet •Akutt helsehjelp på legevakt •Gravide: Rett til helsehjelp under graviditet, og etter fødsel •Barn: Samme rettigheter som andre barn (barnekonvensjonen) •Smittevernhjelp av enkelte allmenfarlige smittsomme sykdommer, eks. hiv, tuberkulose •Omfattes ikke av folketrygden – hindrer tilgang til helsehjelp av bla. økonomiske årsaker •Om bruk av tolk Taushetsplikt – ulovlig opphold ikke nok til å melde fra til politi. helsepersonell kan ikke slippe inn politiet der hvor det ytes helsehjelp.

8 Helsesenteret så langt •Litt under 50 åpningsdager •Gjennomsnittlig 20 pas. per gang •Om lag 300 reg. pasienter •40% kvinner •Rundt 800 konsultasjoner •3/4 somatisk, 1/4 psykisk helse •Over 40 ulike nasjonaliter

9 Nasjonalitet

10 Kjønn og alder

11 Hva kommer de med?

12 Diagnoser

13 Henvisninger

14 Studier og forskning i Norge •Karin Hvosløf Eide, Nakmi, 2010”Jeg er alltid bekymret” •Svein Aarseth, et al. ”Går papirløse migranter til fastlege? hovedtrekk i undersøkelse blant fastleger i oslo regionen: Litt under halvparten oppgir å ha behandlet PM, 1/3 av disse pas. betaler egenandel. •Fafo (på opprag fra UDI) holder på med undersøkelse om levekår blant papirløse – bruker blant annet helsesenteret for å finne informanter

15 Bli med å skape ww.bymisjon.no


Laste ned ppt "Helsesenteret for papirløse migranter Innlegg konferanse 31.8.2010 ved daglig leder Celine Blom."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google