Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Harald Aasen Seksjonssjef Grorud Ruspoliklinikk/Psykiatrisk Ungdomsteam Akershus Universitetssykehus HF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Harald Aasen Seksjonssjef Grorud Ruspoliklinikk/Psykiatrisk Ungdomsteam Akershus Universitetssykehus HF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Harald Aasen Seksjonssjef Grorud Ruspoliklinikk/Psykiatrisk Ungdomsteam Akershus Universitetssykehus HF

2 Grorud RUPO/PUT Akershus Universitetssykehus HF
Rusreformen: Rusbehandling inn i spesialisthelsetjenesten og HF Inkludert i helselovgivning, pasientrettigheter Sentrale styringsdokument: St.m. 25, 1997: ’Åpenhet og helhet’ Ot.prop. 3, 2004: Tverrfaglig spes. rusbehandling - nytt tjenesteområde i spes. helsetjenesten Spesialisthelsetjenesten fikk tydelig ansvar for ruspasienter Kommunene har fortsatt viktig ansvar for målgruppa

3 Grorud RUPO/PUT Akershus Universitetssykehus HF
Forprosjekt på Grorud DPS i 2005: etablering av Ruspoliklinikk - ansettelser høsten 2005 og januar 2006 Etablert med 5 ansatte fra : - økt til 7 ansatte og etablert som egen seksjon fra - økt til 8 hele behandlerstillinger fra Opptaksområde med ca innbyggere: bydelene Grorud og Stovner, Nittedal kommune

4 Grorud RUPO/PUT Akershus Universitetssykehus HF
Andre seksjoner i ARA: Seksjon Lillestrøm RUPO/PUT Seksjon Jessheim RUPO/PUT Seksjon Illegale Rusmidler (IR), Lurud Seksjon Klosteret (AM)

5 Grorud RUPO/PUT Akershus Universitetssykehus HF
Målgruppe: Rusavhengighet/misbruk som hovedproblematikk (F10-19) Sammensatte tilstander: inkl. ulike psykiske lidelser, vanskelig sosial situasjon og somatiske tilstander Alder: fra ca 15 år og oppover

6 Grorud RUPO/PUT - henvisninger fra sektor fordelt på bydel

7 Grorud RUPO/PUT - henvisningene fordelt på instans

8 Grorud RUPO/PUT - henvisningene fordelt på alder
Gj. snitt alder: 2006: 38 år 2007: 38 år 2008: 34 år Grorud RUPO/PUT - henvisningene fordelt på alder

9 Grorud RUPO/PUT - henvisningene fordelt på kjønn

10 Grorud RUPO/PUT - andel av konsultasjoner fordelt på kjønn

11 Grorud RUPO/PUT - statistikk henvisningene
Totalt antall henvisninger per : 585 Rett til nødvendig helsehjelp: ca 90% Avvist/ ikke rett: ca 10% Viderehenv. døgninstit.: ca 25% Variert fastsettelse av frist for oppstart behandling * feilmarginer på tallene da enkelte data ble lagt inn i DIPS før oppstart, samt at DIPS ikke leverer rapporter på alle variabler

12 Grorud RUPO/PUT Akershus Universitetssykehus HF
Metodisk tilnærming: Variert metodisk tilnærming: Individualtimer Pårørende/nettverk Gruppebehandling Ansvarsgrupper Hjemmebesøk/ambulant LAR Basert på kontinuerlige faglige vurderinger av tilstand, situasjon og behandlingsmuligheter Indirekte pasientarbeid; nært samarbeid 1. linje, spesielt sosialtjenesten og (noen) fastleger

13 Grorud RUPO/PUT - erfaringer
Behov for tilbudet i sektor – jevn pågang henvisninger Stor utfordring i starten med krav om egenandel: I stor grad løst med PUT-godkjenning i 2007 og bortfall av egenandelskravet for mange i målgruppa. Flere unge under 30 henvises og følger opp behandlingen Stor variasjon i problematikk - viktig med variert tilnærming Høy grad av alvorlighet og sammensatte tilstander – også blant de unge Ca. 1/6 minoritetsbakgrunn – få kvinner Manglende kapasitet døgnbehandling, spesielt LOST 6.2/6.2a For liten kapasitet avrusning/utredning i Oslo /Akershus

14 Grorud RUPO/PUT - samarbeid med bydelene
Faste møter med ruskonsulentene i bydelene Mye bruk av samarbeidsmøter Indirekte pasientarbeid Veiledning av ansatte i 1.linje Flere viktige tiltak i kommunen: Villa Mar, AFS Grorud, uteseksjonen, barnevernstjenesten, RME’s botilbud og rehabiliteringssentere

15 Grorud RUPO/PUT -utfordringer
Ulike lovverk: Pasientrettigheter, helsepersonelloven Taushetsplikt og journalføring Tvang etter psykisk helsevernloven og LOST 6.2/6.2a Ulike og lite oversiktelige systemer Ulik finansiering: ISF gjør at samhandling gir lavere inntekter for poliklinikken Høyere terskel inn i spesialisthelsetjenesten: Også for de som trenger det mest, jf. egenandel og gebyr for ’ikke-møtt’ Store helseforskjeller internt i Oslo – også i tilbudet i spesialisthelsetjenesten Groruddalens spesielle utfordringer – nye bosettingsmønstre i Oslo


Laste ned ppt "Harald Aasen Seksjonssjef Grorud Ruspoliklinikk/Psykiatrisk Ungdomsteam Akershus Universitetssykehus HF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google