Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Harald Aasen Seksjonssjef Grorud Ruspoliklinikk/Psykiatrisk Ungdomsteam Akershus Universitetssykehus HF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Harald Aasen Seksjonssjef Grorud Ruspoliklinikk/Psykiatrisk Ungdomsteam Akershus Universitetssykehus HF."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Harald Aasen Seksjonssjef Grorud Ruspoliklinikk/Psykiatrisk Ungdomsteam Akershus Universitetssykehus HF

3 •Rusreformen: –Rusbehandling inn i spesialisthelsetjenesten og HF –Inkludert i helselovgivning, pasientrettigheter •Sentrale styringsdokument: St.m. 25, 1997: ’Åpenhet og helhet’ Ot.prop. 3, 2004: Tverrfaglig spes. rusbehandling - nytt tjenesteområde i spes. helsetjenesten –Spesialisthelsetjenesten fikk tydelig ansvar for ruspasienter –Kommunene har fortsatt viktig ansvar for målgruppa Grorud RUPO/PUT Akershus Universitetssykehus HF

4 •Forprosjekt på Grorud DPS i 2005: etablering av Ruspoliklinikk - ansettelser høsten 2005 og januar 2006 •Etablert med 5 ansatte fra 01.01.06: - økt til 7 ansatte og etablert som egen seksjon fra 01.01.07 - økt til 8 hele behandlerstillinger fra 01.01.09 •Opptaksområde med ca 75.000 innbyggere: –bydelene Grorud og Stovner, Nittedal kommune

5 Andre seksjoner i ARA: Seksjon Lillestrøm RUPO/PUT Seksjon Jessheim RUPO/PUT Seksjon Illegale Rusmidler (IR), Lurud Seksjon Klosteret (AM) Grorud RUPO/PUT Akershus Universitetssykehus HF

6 Målgruppe: -Rusavhengighet/misbruk som hovedproblematikk (F10-19) -Sammensatte tilstander: inkl. ulike psykiske lidelser, vanskelig sosial situasjon og somatiske tilstander -Alder: fra ca 15 år og oppover

7 Grorud RUPO/PUT - henvisninger fra sektor fordelt på bydel

8 Grorud RUPO/PUT - henvisningene fordelt på instans

9 Grorud RUPO/PUT - henvisningene fordelt på alder Gj. snitt alder: 2006: 38 år 2007: 38 år 2008: 34 år

10 Grorud RUPO/PUT - henvisningene fordelt på kjønn

11 Grorud RUPO/PUT - andel av konsultasjoner fordelt på kjønn

12 Grorud RUPO/PUT - statistikk henvisningene •Totalt antall henvisninger per 20.12.08: 585 •Rett til nødvendig helsehjelp:ca 90% –Avvist/ ikke rett: ca 10% –Viderehenv. døgninstit.: ca 25% –Variert fastsettelse av frist for oppstart behandling * feilmarginer på tallene da enkelte data ble lagt inn i DIPS før oppstart, samt at DIPS ikke leverer rapporter på alle variabler

13 Metodisk tilnærming: •Variert metodisk tilnærming: –Individualtimer –Pårørende/nettverk –Gruppebehandling –Ansvarsgrupper –Hjemmebesøk/ambulant –LAR •Basert på kontinuerlige faglige vurderinger av tilstand, situasjon og behandlingsmuligheter •Indirekte pasientarbeid; nært samarbeid 1. linje, spesielt sosialtjenesten og (noen) fastleger Grorud RUPO/PUT Akershus Universitetssykehus HF

14 Grorud RUPO/PUT - erfaringer •Behov for tilbudet i sektor – jevn pågang henvisninger •Stor utfordring i starten med krav om egenandel: –I stor grad løst med PUT-godkjenning i 2007 og bortfall av egenandelskravet for mange i målgruppa. –Flere unge under 30 henvises og følger opp behandlingen •Stor variasjon i problematikk - viktig med variert tilnærming •Høy grad av alvorlighet og sammensatte tilstander – også blant de unge •Ca. 1/6 minoritetsbakgrunn – få kvinner •Manglende kapasitet døgnbehandling, spesielt LOST 6.2/6.2a •For liten kapasitet avrusning/utredning i Oslo /Akershus

15 Grorud RUPO/PUT - samarbeid med bydelene •Faste møter med ruskonsulentene i bydelene •Mye bruk av samarbeidsmøter •Indirekte pasientarbeid •Veiledning av ansatte i 1.linje •Flere viktige tiltak i kommunen: Villa Mar, AFS Grorud, uteseksjonen, barnevernstjenesten, RME’s botilbud og rehabiliteringssentere

16 Grorud RUPO/PUT -utfordringer •Ulike lovverk: –Pasientrettigheter, helsepersonelloven –Taushetsplikt og journalføring –Tvang etter psykisk helsevernloven og LOST 6.2/6.2a •Ulike og lite oversiktelige systemer •Ulik finansiering: ISF gjør at samhandling gir lavere inntekter for poliklinikken •Høyere terskel inn i spesialisthelsetjenesten: Også for de som trenger det mest, jf. egenandel og gebyr for ’ikke-møtt’ •Store helseforskjeller internt i Oslo – også i tilbudet i spesialisthelsetjenesten •Groruddalens spesielle utfordringer – nye bosettingsmønstre i Oslo


Laste ned ppt "Harald Aasen Seksjonssjef Grorud Ruspoliklinikk/Psykiatrisk Ungdomsteam Akershus Universitetssykehus HF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google