Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reduserer kommunale akutte døgnenheter (KAD) antall innleggelsen av eldre pasienter ved somatiske sykehus? Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reduserer kommunale akutte døgnenheter (KAD) antall innleggelsen av eldre pasienter ved somatiske sykehus? Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Reduserer kommunale akutte døgnenheter (KAD) antall innleggelsen av eldre pasienter ved somatiske sykehus? Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

2 1) Dagens tema Det kommunale ø-hjelpstilbudet (KAD) •Organiseringen av tilbudet •Effekter av KAD på innleggelser i sykehus KS-konferanse, 4. juni 2014

3 2) Organisering •Utgangen av 2013: –242 kommuner har søkt om tilskudd –206 kommuner har fått tilskudd –198 kommuner har startet opp –57 kommunale & 44 interkommunale KS-konferanse, 4. juni 2014

4 Antall KAD, 2011 – 2013 Tidspunkt for første innlagte pasient KS-konferanse, 4. juni 2014

5 Mye interkommunalt samarbeid KS-konferanse, 4. juni 2014

6 Utbredelsen av interkommunalt samarbeid etter kommunestørrelse Antall

7 Hvilke lokaliseringsløsninger velger kommunene? Andeler

8 Hvor store er KAD-ene? Antall KS-konferanse, 4. juni 2014

9 Pasientgrupper – alder Kilde: Helsedirektoratet 2013; Deloitte 2013: 16

10 Hvor kommer pasientene fra? Andeler Kilde: Helsedirektoratet 2013

11 Henvisende instans Kilde: Helsedirektoratet 2013

12 3) KAD og bruken av sykehus •Vi analyserer tre variabler for aldersgruppen 80 år og eldre –Antall innleggelser –Antall innleggelser ved medisinske avdelinger –Antall akuttinnleggelser ved medisinske avdelinger •Standardisering av avhengig variabel: Innbyggere i kommunen over 80 år •Datagrunnlaget avgrenses til perioden januar 2010- september 2013 KS-konferanse, 4. juni 2014

13 •Modellen: Innleggelser = funksjon av -Alder (+) -Dødelighet (+) -Utdanningsnivå (ikke sig.) -Uføre (+) -Institusjonstilbud - sykehjem (-) -Faste effekter -År og sesong -Kommune -KAD -Folketall som vekt KS-konferanse, 4. juni 2014

14 Effekter av KAD KS-konferanse, 4. juni 2014 •Negative effekter, dvs at innfasing av KAD reduserer andel innleggelser for pas. over 80 år •Effekten er rimelig sterk (4-8%) i kommuner med egen KAD og i kommuner som er vertskommuner for KAD •Effekten er svak og ikke-signifikant kommuner som ikke har egen KAD eller er verts-kommuner

15 •Forbehold –KAD har fungert i kort tid –Store variasjoner innad i de små kommunene •Videre analyser –Lengre tidsperiode –Avstander til vertskommune KS-konferanse, 4. juni 2014


Laste ned ppt "Reduserer kommunale akutte døgnenheter (KAD) antall innleggelsen av eldre pasienter ved somatiske sykehus? Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google