Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Råd til arbeidsgivere. Psykiske helseproblemer – ofte årsak til sykefravær Halvparten av oss får psykiske helseproblemer i løpet av livet Angst og depresjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Råd til arbeidsgivere. Psykiske helseproblemer – ofte årsak til sykefravær Halvparten av oss får psykiske helseproblemer i løpet av livet Angst og depresjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Råd til arbeidsgivere

2 Psykiske helseproblemer – ofte årsak til sykefravær Halvparten av oss får psykiske helseproblemer i løpet av livet Angst og depresjoner er hyppigste årsak til langtidsfravær Sykmelding og langtidsfravær kan unngås hvis arbeidsgiver viser forståelse og legger til rette for en god arbeidssituasjon

3 Tapte arbeidsår etter diagnose

4 Arbeid – en helsefaktor Arbeid og aktivitet er bra for helsen Det er ofte bedre å jobbe noe enn å være helt borte fra jobben over tid Langvarig sykmelding kan bidra til å forverre tilstanden, spesielt ved angst og depresjoner Kontakt med arbeidsplassen kan bidra til raskere bedring For å finne gode løsninger kreves det åpenhet og vilje til tidlig å ta tak i utfordringene

5 Arbeid og psykisk helse Dødsfall eller sykdom i familien, samlivsbrudd eller andre livskriser, kan gi psykisk stress og plager Vanlige psykiske helseplager er angst og depresjon – noen får problemer med rusmidler Vær oppmerksom på ansatte som har opplevd livskriser Noen får konsentrasjonsproblemer, mye fravær, problemer med å følge opp avtaler, oppgaver e.l. Tilrettelegg for å unngå langvarig sykmelding

6 Bruk dialogmøtet Informasjonsdelingen mellom den ansattes lege/behandler og arbeidsgiver kan være uklar En ansatt med psykiske helseproblemer kan ikke forventes å fremme sin egen sak Dialogmøtet muliggjør gode løsninger for den sykmeldte og for virksomheten ved at lege, ansatt og arbeidsgiver snakker sammen

7 Gode råd til dialogmøtet Tenk positivt om dem du skal samhandle med Du kan bidra til å endre motivasjon og negative tanker Hold kontakt med den sykmeldte – om ikke annet er skrevet på sykmeldingsblanketten Ikke vær terapeut, men vis at du bryr deg Vær tydelig og synliggjør mulighetene som finnes på arbeidsplassen

8 Tilrettelegging og kommunikasjon Sjekk sykmeldingen – hvilke råd er kommet med der? Spør den ansatte om legen har gitt noen råd i forhold til arbeidssituasjonen Vær empatisk og støttende – la den ansatte komme med løsningen Arbeidsgiver og ansatt må sammen finne måter å legge til rette for en god abeidssituasjon

9 Slik… Ansatt: Jeg har det vanskelig for tiden. Er fryktelig sliten og urolig. Klarer ikke å konsentrere meg når jeg sitter i åpent kontorlandskap. Alt. 1: Det forstår jeg godt. Hva tenker du kan være en løsning på dette?

10 Ikke slik… Ansatt: Jeg har det vanskelig for tiden. Er fryktelig sliten og urolig. Klarer ikke å konsentrere meg når jeg sitter i åpent kontorlandskap. Alt. 2: Det forstår jeg godt. Siden du ikke kan jobbe I landskap, kan du ta kontoret nederst i gangen som er ledig.

11 Husk: En som sliter med angst eller depresjon tenker ofte negativt og kan misoppfatte andres intensjoner Derfor: o Fokuser på det konkrete – ikke tolk o Gi positiv, rask og ærlig tilbakemelding o Er det som har blitt sagt blitt oppfattet riktig? o Rett opp misforståelser i samtaler o Vær tydelig og evt. avgrense tilrettelegging i et tidsperspektiv

12 Bidra til åpenhet Mulighetene for å forebygge sykefravær er større når lederen: o Bryr seg om hvordan de ansatte har det på jobb o Viser at det er greit å snakke om utfordringer i arbeidssituasjonen Hvis du er bekymret for en medarbeider – ta initiativ til en samtale

13 Tegn på at noe kan være galt Forandringer i måten å tenke og være på Trekker seg unna sosiale arenaer på jobben Sover dårlig og spiser lite – over lang tid Mister interesse for eget utsende og personlig hygiene Klarer ikke å gjøre jobben slik man pleier Problemer med konsentrasjon Trist og likegyldig, viser lite initiativ og glede Problemer med å sette grenser

14 Ta initiativ til en samtale Dialog hjelper o God tid og trygge rammer o Lytt nøye – vent med råd og motargumenter o Ikke vær terapeut o Stopp hvis samtalen blir for personlig o Spør om den ansatte får støtte fra andre (familie, venner, kolleger) o Fokuser på å gi positive tilbakemeldinger o Vær åpen for tilrettelegging

15 Ta kontakt når en medarbeider er sykmeldt o Følg reglene for oppfølging av sykmeldte o Ring heller en gang for mye o Du kan bidra til å motivere den ansatte o Fokuser på muligheten til å fungere i jobb – ikke på diagnosen o Gi tilbakemeldinger over sykmeldingsblanketten o Bruk dialogmøtet o Ta evt. tillitsvalgt/verneombud med på råd

16 Når jobben er problemet Årsaker: Dårlig arbeidsmiljø, langvarig stress, nedbemanning, konflikter etc. Leder har ansvar for å ta tak i situasjonen, og medarbeideren har ansvar for å si ifra De beste løsningene finner man i fellesskap Tillitsvalgt, verneombud eller bedriftshelsetjenesten kan involveres ved arbeidskonflikter Konfliktrådet, Arbeidstilsynet, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner kan også hjelpe

17 Muligheter og tilbud Hver virksomhet, medarbeider og utfordring er ulik - finn individuelle løsninger. Du får hjelp hos: o Bedriftshelsetjenesten Viktig å velge en bedriftshelsetjeneste som kan støtte opp om bedriftens utfordringer o NAV Arbeidslivssenter Ressurs- og kompetansesenter i hvert fylke o Arbeidslivstelefonen Gir råd. Drives av Mental Helse Tel: 815 44 544 o NAV og helsetjenesten Har en rekke tilbud for sykmeldte. I hvert fylke har NAV en koordinator for arbeid og psykisk helse

18 Sees i morgen! Heldagskurs om arbeid og psykisk helse Tilbys ved NAV Arbeidslivssentre over hele landet Aktuelt for ledere og tillitsvalgte Påbyggingsmoduler

19 Seks råd 1.Skap åpenhet 2.Si ifra 3.Tilrettelegg 4.Hold kontakt 5.Jobb forebyggende 6.Bruk hjelperne

20 Mer informasjon NAV www.nav.no/psykisk helse www.nav.no/psykisk helse Helsedirektoratet www.psykisk.no www.psykisk.no


Laste ned ppt "Råd til arbeidsgivere. Psykiske helseproblemer – ofte årsak til sykefravær Halvparten av oss får psykiske helseproblemer i løpet av livet Angst og depresjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google