Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledelse i UB. Hva er ledelse?  Evnen til å påvirke en gruppe mot måloppnåelse  Adferd som dirigerer aktiviteter mot et felles mål  Å få til målrettet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledelse i UB. Hva er ledelse?  Evnen til å påvirke en gruppe mot måloppnåelse  Adferd som dirigerer aktiviteter mot et felles mål  Å få til målrettet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledelse i UB

2 Hva er ledelse?  Evnen til å påvirke en gruppe mot måloppnåelse  Adferd som dirigerer aktiviteter mot et felles mål  Å få til målrettet samspill for å skape resultater

3 Lederen som påvirker  Påvirkning:  Øve innflytelse på andres holdninger og adferd  Pådriver  Motivator  Drivkraft mot mål

4 • Innflytelse • Har innflytelse over en gruppe underordnede • Har mulighet til å ta avgjørelser på gruppens vegne •Måloppnåelse • Motivere til innsats • Sørge for at arbeidet blir samordnet, organisert og utført på en slik måte at gruppen når målene Ledelse

5 Oppgaver & Relasjoner  Når folk blir sett, gjør de mer (Hawtorne)  Hvis mennesker realiserer seg selv, vil vi få økt produktivitet (Herzberg)  Sørg for eget initiativ, i stedet for direksjon (McGregor)  Balanse mellom struktur og relasjoner:  For mye struktur: Mister nyskapning  For mye kontroll: Folk gir deg det de tror du vil ha  For mye relasjon: Mister fremdrift

6 Situasjonsbestemt ledelse  Det opimale er å være situasjonstilpasset – Fleksibel  Men må være forutsigbar  En kvalitet som er helt nødvendig: Omsorg

7 Lederen binder organiasjonen sammen

8 Mål Samspill Resultater

9

10 Hva er ditt motiv for å bli leder i UB’en?

11 • Sosial makt • For å påvirke viktige saker • Ikke opptatt av makt for sin egen skyld • Prestasjoner – ønsket om å få til noe Hva er motivet for å bli leder?

12 Hvordan er en god leder?

13  Dynamisk  Empatisk  Praktisk  Visjonær 4 ledertyper

14 • Tenker raskt • Handelkraftig – stor drivkraft og mye energi • Motiveres av lønn, bonus, konkurranse • Mener han/hun vet bedre enn andre • Tar ikke alltid andre med på råd. Kan gi gale beslutninger • Medarbeidere kan føle at de ikke blir hørt og forstått Dynamisk leder

15 • God personalleder • Setter medarbeideres tilfredshet høyt • Lykkes gjennom medarbeideres motivasjon og lojalitet • Tendens til å lede indirekte: • I stedet for å gi ordre, prøver lederen å skape forståelse for hvorfor et problem må løses • Kan ha vanskelig for å håndtere konflikter, fordi problemer ikke håndteres tidlig nok • Kan ha vanskelig for å forstå ansatte som drives av konkurranse, resultater og makt Empatisk leder

16 • Ofte den faglig dyktige medarbeideren som ble leder • Vet hvordan oppgaver skal løses - kan være en ulempe • Er ikke nødvendigvis en god personalleder • Kan ha vanskelig for å delegere fordi han selv kan best • Medarbeidere kan bli stresset av å føle at de blir kontrollert av den flinke Praktisk leder

17 • Ser store sammenhenger • Ideene sprudler • Flink til å motivere de som ser lyst på fremtiden og mulighetene • Tendens til ikke å lytte til kritiske røster • Mindre flink til å gjennomføre • Kan ha vanskelig for å kommunisere, noe som gjør det vanskelig å følge lederen Visjonær leder

18 Velg rett lederstil  Ulike situasjoner krever ulike typer ledelse

19 Trivsel i ungdomsbedrift

20 • Åpen kommunikasjon • Bekreftelse på egen person • Fellesskapsfølelse • Skape resultater Trivsel i UB

21 Hva gjør en gruppe god?

22 Hva gjør en gruppe god? 1.Felles mål •Klart og verdifullt for alle •Alle føler at gruppen kan oppnå målet 2.Trygghet •Takhøyde: Kan si akkurat det vi kommer på 3.Støtter kreativitet •”Så fint at du tenker annerledes enn meg” 4. Fokus på sak

23 Hva gjør en gruppe god? •Sett mål •Avklar forventninger •Lag spilleregler •Kommuniser tydelig •Involver •Bekreft: Ris & ros •Følg opp

24 Vi blir fõret med det som ikke går bra Negativt © Anne Grethe Brandtzæg

25 Ta en runde med alle i ungdomsbedriften med jevne mellomrom: • Hva er et høydepunkt du har opplevd siden sist? • Hva er positivt i vår UB? • Hva er noe vi kan gjøre annerledes? Sett det på agendaen! Høydepunkt © Anne Grethe Brandtzæg

26 På ditt beste Hvordan er du når du er på ditt beste som daglig leder?

27 Hva skjer med oss når vi er sammen med andre?

28 Hva skjer når grupper dannes? Behov: • Finne litt av oss selv i en rolle, få/ha en funksjon • Kontroll – behov for å vise at vi kan mestre • Nærhet – må føle at folk liker oss, setter pris på oss

29 Uavklarte forventninger kan føre til at man setter mennesker i bås • Syndebukken – ”løser” gruppens problem – vi ”trenger” syndebukken for å føle oss bedre selv • Klovnen – hvis det er for alvorlig • Den sterke lederen – gir støtte til de rådville

30 Rollekonlikt leder / venn • Å ha flere roller på samme tid • Roller som er i konflikt med hverandre • Forskjellige forventninger til rollene

31 Oppgave: SJEKK UT FORVENTNINGER Daglig ledere: •Hvilke forventninger har du til deg selv i rollen som daglig leder? •Hvordan er det å være leder og venn / klassekamerat? Andre: •Hvilke forventninger har dere til meg som daglig leder? •Hvordan er det når dette ”kræsjer” med at daglig leder også er venn / klassekamerat? •Hvordan skal vi forholde oss til det?

32 Medarbeidersamtaler • En mulighet for å være ærlig og si det man mener • Få tilbakemelding på seg selv som leder • Få vite ting man ellers ikke hadde fått kjennskap til, og dermed kunne gjøre noe med det • Se IA-heftet

33 © Anne Grethe Brandtzæg Bytt ut ”vekk i fra” med ”Fram i mot” • Motivasjon – hva motiverer? • Mål – hva trekker/frister?

34 Vi må selv bli den forandring vi ønsker å se i verden Mahatma Gandhi


Laste ned ppt "Ledelse i UB. Hva er ledelse?  Evnen til å påvirke en gruppe mot måloppnåelse  Adferd som dirigerer aktiviteter mot et felles mål  Å få til målrettet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google