Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LEDELSE KNYTTET TIL BYGGEPLASS OG EFFEKTIVITET NESOs formannsskole kl 18 Samling 4 Foreleser: Magne K Beddari.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LEDELSE KNYTTET TIL BYGGEPLASS OG EFFEKTIVITET NESOs formannsskole kl 18 Samling 4 Foreleser: Magne K Beddari."— Utskrift av presentasjonen:

1 LEDELSE KNYTTET TIL BYGGEPLASS OG EFFEKTIVITET NESOs formannsskole kl 18 Samling 4 Foreleser: Magne K Beddari

2 MÅLET MED TEMAET Eleven skal få et innblikk i praktiske forhold knyttet til ledelse på byggeplass og forhold som bidrar til økt effektivitet

3 SINTEFRAPPORT •Fem faktorer som måler lederprioritering og – adferd i byggeprosjekter og samsvarer med god effektivitet •Lederen –La vekt på raskt å hente inn forsinket framdrift –Var tilbakeholden med å be medarbeiderne om å jobbe overtid –Brukte relativt mye tid på økonomioppfølging –Tok spesielle initiativ til å begrense sykefraværet –Kjøpte tjenester til prosjektet utenfra.

4 Byggeplassleder/formann • Arbeide med mennesker…. • Fremdriftsansvar, planlegging og oppfølging • HMS ansvar • Kvalitetsansvar • Økonomiansvar • Personalansvar (?) • Organisering – oppgave- og ansvarsfordeling på byggeplass • Kontakt og koordinering av underentreprenører • Gi innspill i forbedringsprosesser, og delta i strategiutvikling ? • Delta i produkt- og markedsutvikling ? • Gi innspill mht kompetanseutvikling for dine medarbeidere • Utviklingssamtale, medarbeidersamtale

5 INFORMASJON •Er målene kommunisert ut? •Er produksjonskravene synliggjort? •Synliggjøres resultatene?

6 Stiller du krav? •Konfronterer du medarbeiderne med de krav du har stilt? •Har avvik konsekvenser? •Hva gjør vi?

7 Tilstedeværelse •Er du på arbeidsplassen hver dag? •Er du tilgjengelig? •Sitter du bare på kontoret? •Tar du i et tak?

8 Få folk til å jobbe bedre 1. Gi positiv tilbakemelding som er ærlig. 2. Gi positiv tilbakemelding umiddelbart. 3. Gi positiv tilbakemelding på adferd, ikke person.

9

10 Gode tilbakemeldinger: 1.må være ærlige og ment som ekte hjelp til mottakeren 2.er beskrivende og ikke dømmende 3.er så konkrete som mulig 4.bør kun rettes mot forhold som mottaker kan gjøre noe med 5.bør gis på rett sted til rett tid, men helst så raskt som mulig 6.bør kontrolleres om de er forstått etter intensjonen til avsender Negative tilbakemeldinger fremmer konflikter og skaper et dårlig arbeidsmiljø.

11 TILRETTELEGGING •Gode fremdriftsplaner •Ukeplanen •Innkjøpsplaner •Materiell og utstyr •Orden og lagerhold •Logistikk på byggeplassen

12

13 Sjekkpunkter som gir økt effektivitet 1.Forutgående arbeider skal være avsluttet 2.Det må være plass til å utføre arbeidet 3.Tegninger og annen informasjon skal foreligge 4.Det må være mannskap til å utføre arbeidet 5.Materialer skal være levert på plassen 6.Materiellet skal være på plass og i orden 7.Andre yter forhold skal være i orden

14 UNDERENTREPRENØRER- /LEVERANDØRER •Hvordan behandler vi UE eller leverandøren •Tar vi dem med i planleggingen og styringen? •Legger vi til rette for at de skal kunne gjøre en god jobb?

15 KONFLIKTER •Forebygg konfliktene •Ikke utsett den vanskelige samtalen •Ha følerne ute! •Stopp misnøyen tidlig og gå inn i problemene

16 Som god byggeplassleder bør du: Behandle (og opptre ovenfor) dine medarbeidere på samme vis som du forventer å bli behandlet dersom du var i en samme rolle.

17 3 TYPER BYGGEPLASSLEDERE 1.De som aldri oppdaget hva som skjedde. 2.De som ser tingene skjer. 3.De som sørger for at tingene skjer. "Hva fremtiden angår så er din oppgave ikke å forutse, men å gjøre den mulig.” Antoine de Saint-Exupéry

18 LEDELSE KNYTTET TIL BYGGEPLASS OG EFFEKTIVITET Gruppeoppgave Hvilke viktige forhold må en Byggeplassleder/ formann ivareta/gjøre/legge vekt på for å bidra til trivsel og høy produktivitet på byggeplassen? Stikkord: •Personale •Underentreprenører/leverandører •Utstyr og maskiner •Materialer


Laste ned ppt "LEDELSE KNYTTET TIL BYGGEPLASS OG EFFEKTIVITET NESOs formannsskole kl 18 Samling 4 Foreleser: Magne K Beddari."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google