Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOLLEGASTØTTEORDNING VED SYKEHUSET I VESTFOLD NORDAF 11.01.14 Anne-Berit Schelbred.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOLLEGASTØTTEORDNING VED SYKEHUSET I VESTFOLD NORDAF 11.01.14 Anne-Berit Schelbred."— Utskrift av presentasjonen:

1 KOLLEGASTØTTEORDNING VED SYKEHUSET I VESTFOLD NORDAF 11.01.14 Anne-Berit Schelbred

2

3 Hvordan opplever sykepleiere og leger å være involvert i uønskede hendelser? Kunnskapssenteret, 2012 •Skam- og skyldfølelse •Angst •Sjokk •Ydmykelse •Depresjon •Usikkerhet og redusert selvtillit •Søvnproblemer •Utbrenthet •Redusert tiltro hos kollegaer og pasienter •Konstruktive endringer i praksis •Fruktbare diskusjoner mellom kollegaer

4 Hvilken støtte og oppfølging har helsepersonell behov for og erfaring med i etterkant av hendelsen? Kunnskapssenteret, 2012 •Samtaler med kollegaer •Læringskultur •Et godt forhold til pasienten og de pårørende

5 •Et lavterskeltilbud om støtte og hjelp til de ansatte etter særlig belastende situasjoner eller hendelser •Mellommenneskelig omsorg - satt i system KOLLEGASTØTTEORDNING (KSO)

6 Kollegastøtteordning som et ledelsesverktøy for ivaretakelse av ansatte Oppfølging av ansatte

7 Forutsetninger for KSO •Sterk forankring i bedriftens ledelse •Seleksjon av egnede kollegastøtterepresentanter •Opplæring og oppfølging av kollegastøtterepresentanter •Økonomiske ressurser •Evalueringer av ordningen

8 Retningslinjer for KSO Generelle prinsipper: •Umiddelbarhet •Kortfattethet •Uforstyrrethet •Respekt/aktelse •Støtte •Konfidensialitet

9 •Gi umiddelbar medmenneskelig støtte og omsorg •Åpne for fortløpende bearbeiding av belastende opplevelser •Avdekke evt. behov for videre oppfølging og hjelp til den enkelte •Redusere psykisk slitasje, helseplager og sykefravær over tid KSO: Hensikt

10 •ved spesielt dramatiske situasjoner som involverer ansatte og pasienter, f.eks. ved uventet dødsfall og når pasienter er påført alvorlig skade •ved feilbehandling, feilmedisinering og medisinske uhell •ved rettslig forfølgelse av hendelser •når det fremkommer kritikk i media mot ansatte •ved vold/trusler mot personalet •ved akutte, alvorlige stress- og krisereaksjoner hos ansatte •når ansatte gir uttrykk for å ha vært/er i en vanskelig situasjon Situasjoner hvor KSO bør aktiveres

11  Forhold til det øvrige støtteapparatet  Forankring i bedriftens ledelse  Underlagt HR-avdelingen  Gradvis oppbygging av ordningen KSO: Organisering

12 •Kollegastøttene velges av de ansatte selv •Kriterier:  Ikke ha en lederfunksjon  Ikke ha verv som tillitsvalgt for en fagorganisasjon  Ikke ha planer om lengre permisjoner  Er person som nyter allmenn tillit blant personalet  Personlig egnethet KSO: Rekruttering og seleksjon

13 Opplæring  Stress- og krisereaksjoner  Kommunikasjonstrening Veiledning  Gjennomgang av sakstyper  Skaper fellesskapsfølelse  Demper belastningsnivå  Fremmer forutsigbarhet  Fremmer bevissthet om egen helse  Selv-utviklende KSO: Opplæring og veiledning

14 •Deltakelse i prosjektgruppen •Deltar i opplæring av nye kollegastøtter •Ansvar for veiledning Bedriftshelsetjenestens rolle

15 KSO: Økonomiske ressurser •Utgifter knyttet til opplæringen + veiledning •Skal primært utføres i arbeidstiden •Kollegastøtten kan kontaktes ved behov, men er ikke pliktig til å møte opp i fritiden. Benytte kollegastøtter i andre seksjoner, før en ringer hjem til en kollegastøtte •Kompensasjon for arbeid på fritid, samt reiseutgifter i henhold til reiseregulativet

16 Evaluering av KSO •Lite empirisk materiale fra utprøving av KSO i Norge •Evaluering av KSO ved Sykehuset i Vestfold - registrering av aktivitet - evaluering i 2007 - evaluering i 2013

17 •Leders ansvar for støtte og oppfølging av ansatte ved alvorlige pasientrelaterte hendelser •Håndtering av henvendelser fra media Forbedringsområder

18 Fordeler med kollegastøtte:  De som gir støtte kjenner selv tjenesten  Økonomisk lite krevende  Lett å drifte når det er etablert  Lett tilgjengelige hjelpere som sikrer rask bistand og støtte  Unngår sykeliggjøring av personer som får hjelp  Fanger lettere opp kolleger som trenger hjelp utover det KSO kan tilby  Sikrer at alle blir tatt vare på  Konfidensiell hjelp  Har en positiv innvirkning på arbeidsmiljøet

19 DET ER MENNESKELIG Å FEILE DET ER MENNESKELIG Å HJELPE DEN SOM FEILER IVARETAKELSE AV PERSONALET ETTER UØNSKEDE HENDELSER

20 Takk for meg!


Laste ned ppt "KOLLEGASTØTTEORDNING VED SYKEHUSET I VESTFOLD NORDAF 11.01.14 Anne-Berit Schelbred."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google