Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeidsrutiner vedrørende elever man er bekymret for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeidsrutiner vedrørende elever man er bekymret for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeidsrutiner vedrørende elever man er bekymret for.
Nivå 1. Klasseteam/trinnteam Drøfting av eventuelle bekymringer for elever Hva skal gjøres: Beskrivelse av utfordringer Observasjon og kartlegging Foreldresamarbeid Hva er gjort Meldeskjema til ressursteam fylles ut

2 Samarbeidsrutiner vedrørende elever man er bekymret for.
Nivå 2. Ressursteam / tverrfaglig team Drøfting av saker Hva skal gjøres: Lærer legger frem meldeskjema for ressursteam / tverrfaglig team Refleksjon over problemstilling og drøfting av gode løsningsforslag Fordeling av oppgaver og ansvar Videre kartlegging og observasjon Evaluering av allerede igangsatte tiltak Målsetting og nye tiltak Veiledning til kontaktlærer / team Elevsamtaler Foreldresamarbeid Eventuell henvisning til PPT

3 Samarbeidsrutiner vedrørende elever man er bekymret for.
Ressursteamet: Representanter fra ledelsen Spes. ped. koordinator Sosiallærer Eventuelt andre med større ansvar for spesialundervisning PPT Tverrfaglig team: Ressursteamet helsesøster Representant fra barnevernet Representant fra politi Representant fra utekontakten

4 Henvisningsrutiner til PPT Fredrikstad
Problemstillingen drøftes på skolen med PPT sin skolekontakt Ressursmøter eller tverrfaglige møter Veiledningsnotat fylles ut i forkant av møtet. (vedlegg)

5 Henvisningsrutiner til PPT Fredrikstad
Henvisningsskjema fylles ut på bakgrunn av hva som er kommet frem i drøftingsmøte. (Vedlegg) Pedagogisk rapport legges ved henvisningen. (Vedlegg) Henvisningen behandles i PP-tjenestens distriktsteam Skolene mottar svarbrev fra distriktsteamet med informasjon om oppstartstidspunkt.

6 PPT`s videre arbeid PPT foretar en sakkyndig utredning av eleven med utgangspunkt i individ, aktør og kontekstperspektivet. Foreldresamtaler Observasjon Kartlegging (eks Dat.kon., Brief, ADDES, CBCL, ASAS m.m Evneprøver (eks WISC-III, Leiter-r) PPT utarbeider en sakkyndig utredningsrapport som konkluderer med eventuell viderehenvisning til andre innstanser, elevens rett til spesialundervisning, tilpasset opplæring m.m.

7 Henvisningsrutiner forts.
Tilbakemeldingsmøte med foresatte og skolen etter endt utredning Foresatte skriver Melding om behov for spesialundervisning etter Opplæringslovens § 5.1. i samarbeid med skolen. Skolen utarbeider Individuell opplæringsplan (IOP) for eleven PPT utarbeider sakkyndig tilråding på bakgrunn av Melding om behov og IOP.


Laste ned ppt "Samarbeidsrutiner vedrørende elever man er bekymret for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google