Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TØYENSTANDARDEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TØYENSTANDARDEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 TØYENSTANDARDEN

2 Rutineliste for Tøyen skole høst 2012
Innmarsj ved skolestart: Alle elever stiller opp ute. Mellomtrinnet stiller opp i skuret, småskolen i skolegården. Utmarsj friminutt: Alle lærere sørger for at alle elever er ute av klasserommene, låser døren og følger sine elever ut. I undervisningstiden: Elevene har i utgangspunktet ikke anledning til å forlate klasserommet i undervisningstiden, verken for å gå på do eller annet. Unntaket er 1. og 2. trinn som bør få lov til å gå på do i timen, dersom det viser seg å være prekært. Alle elever som av en eller annen grunn må forlate klasserommet, skal få et gangpass fra læreren sin, som de må vise ved forespørsel fra ledelsen eller andre voksne ved skolen. I friminuttene: A inngangene og C inngangen låses av inspiserende lærer i friminuttene. Utetid: 1.trinn har på seg vester med TØYEN skole på På slutten av dagen: Det er ikke lenger anledning for storesøsken og foreldre og vente på elever i skolegården. (Ledelsen sender ut brev om at venting må skje utenfor porten og at det er viktig å være presis både før og etter skolen, da vi nå er dobbelt så mange på skolen.) Skoledagens slutt: Alle de voksne følger sine elever ut og helt frem til porten når dagen er slutt. Vahl skoles lærere følger sine elever bort Sørlie gata og ned bakken.

3 ELEVSTANDARD Jeg bidrar til et godt skolemiljø ved å vise respekt for medelever og voksne på skolen og ved å følge skolens regler. Jeg bidrar til god arbeidsro og har god arbeidsinnsats. Jeg viser at jeg har en positiv innstilling til skolen min. Jeg kommer presis til undervisning. Jeg gjør lekser til avtalt tid og har med riktig utstyr.

4 Slik tilrettelegger vi for gode læringsprosesser ved Tøyen skole
LÆRERSTANDARD Slik tilrettelegger vi for gode læringsprosesser ved Tøyen skole OPPSTART ARBEIDSØKT AVSLUTNING Praktisk oppstart: Alt du trenger til undervisningen må være på plass når timen starter(cd, kritt, svamp, kopier, bøker, teknisk utstyr osv.) Lærer henter elevene presis til timen (henter elevene på anviste plasser) Alt nødvendig utstyr tas med fra gangen Lærer håndhilser på alle elever ved døra. Tydelig oppstart. Alle lærere i klassen starter timen på samme måte. Elevene tar av sko, yttertøy og caps Lærer tar fravær i løpet av dagen Faglig oppstart: Undervisningen starter først når alle elever er kommet til ro, tatt frem bøker utstyr og er oppmerksomme Mål for timen står på tavlen når elevene kommer inn; faglige mål for timen formidles elevene Kjennetegn/kriterier utarbeidet med elevene og tydeliggjort for alle. Hva er bra, når er målet er nådd? Plan for timen og dagen står på tavlen når elevene kommer inn- ”tre punkter” Kollektiv formidling i starten av timen med tydelige beskjeder og instruksjoner Sjekk at elevene forstår Støynivå: ”Helt stille” Aktiviteter: Formidling, dialog, elevaktivitet (individuelt eller samarbeid) – VARIASJON med fokus på innhold Tilpasset opplæring Lærer veileder rundt i klassen eller fra kateter Aktivitetsskifte: Varsle at ”det nærmer seg” Gi de som trenger det hjelp til å avslutte eller bli ferdig Sikre oppmerksomhet Gi tydelig beskjed En ting av gangen Veksle mellom ”Helt stille” og ”faglig samarbeid” (rolig innestemme/hviskestemme) Hvis det generelle støynivået i klassen blir for høyt – sikre oppmerksomhet og minn om regler Når enkeltelever er urolig – gi tilbakemelding privat (følg konsekvenstrapp) Faglig avslutning: Klar avslutning av læringsøkten med oppsummering av faglig mål og viktige begreper, samt påminnelse av hva som skjer neste økt, hva de må ha med osv. Gi ros for god arbeidsro/arbeidsinnsats Knyttes til konkrete situasjoner, hendelser Sjekk at viktige beskjeder er oppfattet og minn elevene om lapper, lekser, prøver og lignende Praktisk avslutning: Rydde Hva skjer neste time? (nytt klasserom – ta med utstyr) Ingen går ut før timen er over og friminuttet begynner Elevene står ved pulten. En og en rekke/gruppe slippes ut når det er ryddet (lærer står i døren – skal ha oversikt) Lærere er til stede i korridoren helt til alle elevene er ute av gangen Elever som avslutter i spesialrom skal ikke innom sitt eget klasserom før friminutt (hvis ikke faglærer følger) GENERELT: bruk ros og oppmuntring! (5:1 forhold) , - vær blid og hyggelig! Bygge gode relasjoner! - Vær proaktiv (reager på de små tingene – ikke vent på de store), - Bruk konsekvenstrapp ved forstyrring av undervisning

5 (Ved forstyrring av undervisning)
Konsekvenstrapp (Ved forstyrring av undervisning) 3. Opplæring utenfor klasserommet Kontakt sosiallærer eller nærmeste leder. Elev jobber utenfor klasserommet Lærer samtaler med eleven i etterkant av timen – finner fram til støttetiltak Lærer informerer foresatte og kontaktlærer 2. Privat samtale På gang/grupperom eller klasserom hvis mulig (evt kontakte sosiallærer/nærmeste leder som kan komme å være i klassen) Tydelig beskjed om hva som er forventet oppførsel (bruk elevstandard) Gjør rede for konsekvenser ved gjentagelse, neste trinn 1. Mild påminnelse Tilsnakk/tegn (helst privat), minn om aktuell elevstandard på en mild måte.

6 KONSEKVENSTRAPP VED GJENTATTE BRUDD PÅ ELEVSTANDARD
3. Bekymring til administrasjonen Send en skriftlig bekymring til sosiallærer/inspektør Bekymringen må innholde en problembeskrivelse og en kort beskrivelse av hva som er gjort i saken/tiltak som er prøvd Saken drøftes i elevsaksmøte (sosiallærer/ledelse) Mulige utfall: ressursteam, tv-møte, BV-melding, utvidet konferanse, henvisning BUP, alternative undervisningstilbud 2. Foreldrekonferanse Klargjør problem Bli enig om tiltak Bli enig om evaluering (gjerne underveis også) Gi beskjed om konsekvenser hvis problemet forsetter; 3. trinn 1. Elevsamtalen (formell) Klargjør problemet for eleven slik du ser det - lytt på eleven, finn en felles forståelse Vær tydelig på hva du forventer fremover (bruk elevstandard) Veiledende samtale - tilby hjelp Bli enig om tiltak Evaluer etter en avtalt tid/underveis Informer foresatte Gi tydelig beskjed om konsekvenser ved gjentagelse; foreldrekonferanse Dette er en god mulig å skape gode relasjoner (bruke negative hendelser til å styrke en relasjon)

7 Når skal konsekvenstrappen tas i bruk
Hvis elever blir tilsnakket i undervisningen i klasserom gjentatte ganger, følges konsekvenstrapp for gjentatte brudd på elevstandard Denne trappen følges også hvis andre elevstandarder brytes gjentatte ganger Faglærere skal også gjennomføre denne oppfølgingen, hvis det er i deres timer den uønskede atferden foregår


Laste ned ppt "TØYENSTANDARDEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google