Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rutineliste for Tøyen skole høst 2012 • Innmarsj ved skolestart: Alle elever stiller opp ute. Mellomtrinnet stiller opp i skuret, småskolen i skolegården.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rutineliste for Tøyen skole høst 2012 • Innmarsj ved skolestart: Alle elever stiller opp ute. Mellomtrinnet stiller opp i skuret, småskolen i skolegården."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Rutineliste for Tøyen skole høst 2012 • Innmarsj ved skolestart: Alle elever stiller opp ute. Mellomtrinnet stiller opp i skuret, småskolen i skolegården. • Utmarsj friminutt: Alle lærere sørger for at alle elever er ute av klasserommene, låser døren og følger sine elever ut. • I undervisningstiden: Elevene har i utgangspunktet ikke anledning til å forlate klasserommet i undervisningstiden, verken for å gå på do eller annet. Unntaket er 1. og 2. trinn som bør få lov til å gå på do i timen, dersom det viser seg å være prekært. Alle elever som av en eller annen grunn må forlate klasserommet, skal få et gangpass fra læreren sin, som de må vise ved forespørsel fra ledelsen eller andre voksne ved skolen. • I friminuttene: A inngangene og C inngangen låses av inspiserende lærer i friminuttene. • Utetid: 1.trinn har på seg vester med TØYEN skole på • På slutten av dagen: Det er ikke lenger anledning for storesøsken og foreldre og vente på elever i skolegården. (Ledelsen sender ut brev om at venting må skje utenfor porten og at det er viktig å være presis både før og etter skolen, da vi nå er dobbelt så mange på skolen.) • Skoledagens slutt: Alle de voksne følger sine elever ut og helt frem til porten når dagen er slutt. Vahl skoles lærere følger sine elever bort Sørlie gata og ned bakken.

3 ELEVSTANDARD • Jeg bidrar til et godt skolemiljø ved å vise respekt for medelever og voksne på skolen og ved å følge skolens regler. • Jeg bidrar til god arbeidsro og har god arbeidsinnsats. • Jeg viser at jeg har en positiv innstilling til skolen min. • Jeg kommer presis til undervisning. • Jeg gjør lekser til avtalt tid og har med riktig utstyr.

4

5 1. Mild påminnelse Tilsnakk/tegn (helst privat), minn om aktuell elevstandard på en mild måte. 2. Privat samtale • På gang/grupperom eller klasserom hvis mulig (evt kontakte sosiallærer/nærmeste leder som kan komme å være i klassen) • Tydelig beskjed om hva som er forventet oppførsel (bruk elevstandard) • Gjør rede for konsekvenser ved gjentagelse, neste trinn 3. Opplæring utenfor klasserommet • Kontakt sosiallærer eller nærmeste leder. Elev jobber utenfor klasserommet • Lærer samtaler med eleven i etterkant av timen – finner fram til støttetiltak • Lærer informerer foresatte og kontaktlærer Konsekvenstrapp (Ved forstyrring av undervisning)

6 1. Elevsamtalen (formell) • Klargjør problemet for eleven slik du ser det - lytt på eleven, finn en felles forståelse • Vær tydelig på hva du forventer fremover (bruk elevstandard) • Veiledende samtale - tilby hjelp • Bli enig om tiltak • Evaluer etter en avtalt tid/underveis • Informer foresatte • Gi tydelig beskjed om konsekvenser ved gjentagelse; foreldrekonferanse • Dette er en god mulig å skape gode relasjoner (bruke negative hendelser til å styrke en relasjon) 2. Foreldrekonferanse • Klargjør problem • Bli enig om tiltak • Bli enig om evaluering (gjerne underveis også) • Gi beskjed om konsekvenser hvis problemet forsetter; 3. trinn 3. Bekymring til administrasjonen • Send en skriftlig bekymring til sosiallærer/inspektør • Bekymringen må innholde en problembeskrivelse og en kort beskrivelse av hva som er gjort i saken/tiltak som er prøvd • Saken drøftes i elevsaksmøte (sosiallærer/ledelse) • Mulige utfall: ressursteam, tv-møte, BV-melding, utvidet konferanse, henvisning BUP, alternative undervisningstilbud KONSEKVENSTRAPP VED GJENTATTE BRUDD PÅ ELEVSTANDARD

7 Når skal konsekvenstrappen tas i bruk • Hvis elever blir tilsnakket i undervisningen i klasserom gjentatte ganger, følges konsekvenstrapp for gjentatte brudd på elevstandard • Denne trappen følges også hvis andre elevstandarder brytes gjentatte ganger • Faglærere skal også gjennomføre denne oppfølgingen, hvis det er i deres timer den uønskede atferden foregår


Laste ned ppt "Rutineliste for Tøyen skole høst 2012 • Innmarsj ved skolestart: Alle elever stiller opp ute. Mellomtrinnet stiller opp i skuret, småskolen i skolegården."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google