Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva sier loven? v/Trine Aakermann faglig leder Dysleksi Norge Tilpasset opplæring, spesialundervisning, sakkyndighet, vedtak og IOP. HVORDAN skal dette.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva sier loven? v/Trine Aakermann faglig leder Dysleksi Norge Tilpasset opplæring, spesialundervisning, sakkyndighet, vedtak og IOP. HVORDAN skal dette."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva sier loven? v/Trine Aakermann faglig leder Dysleksi Norge Tilpasset opplæring, spesialundervisning, sakkyndighet, vedtak og IOP. HVORDAN skal dette gjennomføres i praksis? 1

2 TILPASSET OPPLÆRING for alle - fantasi eller virkelighet? 2 Rom for alle – blikk for den enkelte Er dette gjennomførbart? Er dette gjennomførbart?

3 TPO kontra SU  Desto eldre elevene blir – desto mer følsomme blir de for å skille seg ut  Tilrettelegging ved TPO er derfor det viktigste for de aller fleste dyslektikere  Handlingsplan med oversikt over hvem som har ansvar for å gjøre hva når er avgjørende  Men noen ytterst få må ha SU = fordi de ikke har tilfredsstillende utbytte av TPO 3

4 Ikke bare Egon som må ha en plan  Skolene må øke de allmennpedagogiske styrkingstiltakene og nedtone spes.underv.  Tommelfingerregel: desto bedre allmenn- pedagogiske styrkingstiltak en skole har – desto mindre andel spesialundervisning vil en skole oppleve å få  Men husk: TPO koster like mye i kroner som SU, men ”koster” mye mindre i bruk av tid til dokumentetablering  4

5 Rekkefølgeplan  Lise opplever ikke å ha utbytte av den ordinære tilpassede opplæringen i sitt klasserom  Lises mor omsøker spesialundervisning (i teorien kan dette gjøres pr. telefon)  Skolens undersøkelsesplikt utløses  Skolen kontakter PPT for å få på plass en sakkyndig vurdering eller Lises mor tar selv kontakt med PPT 5

6 Rekkefølgeplan forts.  PPT innhenter informasjon, kartleggings -/ testresultater vedr. Lise og velger ofte selv å gjennomføre egne tester/observasjoner  PPT utarbeider en sakkyndig vurdering i forhold til Lises krav om spesialundervisning  Den sakkyndige vurderingen sendes Lise  Skolen fatter et enkeltvedtak om spesialundervisning basert på mottatt sakkyndig vurdering fra PPT 6

7 Rekkefølgeplan forts.  Enkeltvedtaket sendes Lises foresatte  Lises mor har 3 ukers ankefrist på vedtaket  IOP utarbeides. IOP kan utarbeides samtidig med vedtaket (og sendes da ut samtidig)  Halvårsrapport m/vurdering etter 1.termin  Ev. nytt vedtak/IOP utarbeides  Ny vurdering utarbeides etter 2.termin 7

8 VEDTAK og IOP  Vedtak etter § 5.1 - kan ankes - klar føring for IOP - målsetting, hva og hvordan  Individuell opplæringsplan (IOP) - lærernes verktøy - elev/foresatte bør tas med på råd underveis med på råd underveis - operasjonaliseringsverktøy 8

9 Det skal være en klar og tydelig rød tråd fra sakkyndig vurdering til hvert dokument i tilknytning til IOP - en 9 Sakkyndig vurdering VedtakIOP Enhetlige dokumenter

10 Viktig å være klar over:  Å ta elever ut av klassen, må rettslig hjemles i vedtak om spesialundervisning og i IOP-en  Det er ikke nødvendig med diagnose for å få SU. Omvendt gir heller ikke diagnose en automatisk rett til SU.  Hvis opplæring avviker fra læreplanens mål, skal det hjemles i vedtak  Kun nødvendig med elevens samtykke vedr SU etter at elev er fylt 15 år 10

11 Viktig å være klar over forts. :  SU - timer som bortfaller grunnet sykdom, skal tas igjen  Foreløpig svar må gis, hvis ikke svar på søknad om SU ikke er ferdig før 1 måned  Total saksbehandlingstid utover 3 måneder, anses å være FOR LANG  Utredningskø hos PPT kan ikke benyttes = rettsstridig  Ikke anledning til å bruke andre opplæringsarenaer enn skolen dersom det ikke står i vedtaket 11

12 12 ALTFORMANGE H A R D E T S LI K

13 PC - rettigheter  Plikt til å skaffe pc nå når NAV ikke gjør det  Rett til å bruke PC med programvare på alle prøver  Plikt til å lære elevene opp til å bruke dette 13

14 14 Noen lærere har også ett og annet å lære (de er ikke her):

15 Trine Aakermann15

16 Programvare  Plikt til å skaffe pc nå når NAV ikke gjør det  Rett til å bruke PC med programvare på alle prøver  Plikt til å lære elevene opp til å bruke dette 16

17 17 Lån meg helt til slutt ditt øre og lytt til dette diktet som er skrevet av en elev på 16 år: ”Lærer gi meg handa di!” ”Lærer gi meg handa di!” Trine Aakermann


Laste ned ppt "Hva sier loven? v/Trine Aakermann faglig leder Dysleksi Norge Tilpasset opplæring, spesialundervisning, sakkyndighet, vedtak og IOP. HVORDAN skal dette."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google