Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærekandidatordningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærekandidatordningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærekandidatordningen
En lærekandidat nevnes i Opplæringsloven og forskriften ofte sammen med lærlingen og skal på mange måter behandles som denne. Ordningen ble innført med endringen i Opplæringsloven med virkning fra 2000 Lærekandidatordningen er en parallell til lærlingordningen, men målsettingen er en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve

2 Forskjellene Lærlinger Lærekandidater Lærekontrakt Opplæringskontrakt
Fag-/svenneprøve Kompetanseprøve Opplæring i hele læreplanen for Vg3 Opplæring i deler av læreplanen for Vg3 Kan søke ordinære jobber Bør ved endt opplæring kunne søke jobb i andre bedrifter enn der opplæringen har foregått Det kan søkes om ekstraordinært tilskudd for lærlinger Det kan ikke søkes om ekstraordinært tilskudd for lærekandidater

3 Likhetene jfr. lærlingordningen
En lærekandidat skal ansettes i bedriften på sammen måten som en lærling Får de samme rettighetene og pliktene som alle andre ansatte Ferie Sykefravær Arbeidsreglement Rett til å søke om støtte fra Lånekassen PPT

4 Opplæringsplan For lærekandidatene skal det utarbeides en opplæringsplan tilpasset den enkelte Hvem kjenner søkeren best? Lærekandidaten Hvem er best egnet til å uttale seg om søkerens sterke sider? Hvem kjenner bransjen/bedriftene der det er aktuelt med opplæringsplass?

5 Opplæringsplan forts. Læreplanens generelle del
Prinsipper for opplæringen, læringsplakaten Læreplanen for det enkelte lærefag, Vg3

6 Omfanget av lærekandidatordningen
I Sør-Trøndelag har vi siden 2001 hatt ca 40 opplæringskontrakter Er dette tallet riktig eller for høyt eller lavt?

7 Suksesskriterier Kjenne eleven så godt at man, sammen med eleven kan sette riktige mål i forhold til evner, ferdigheter og interesser. Kunne veilede eleven så han/hun blir motivert til å ta riktige valg. Motivere eleven til høyeste mulige ambisjonsnivå. Kjenne arbeidslivet så godt at man kan sette mål for opplæringen, lærebedrift/praksissted må involveres på et eller annet tidspunkt. Kunne involvere foresatte så skolen/eleven/foresatte har samme mål. Tilrettelegge overgang fra elev til lærekandidat gjennom tidlig kontakt med lærebedrift (fra opplæringsansvaret hos skole til lærebedrift). Kommunikasjon med opplæringsavdelingen?

8 Avvikssøkere §11-12 Alle avvikssøkere skal ha skoleønske som andreønske og tredjeønske Ingen fritak for teorifag Hvordan teorien skal tas må gå klart frem av lærekontrakten Det skal foreligge en søknad om lærekontrakt på avvik Enkeltvedtak Sakkyndig vurdering er ikke nødvendig Er ikke på formidlingslisten

9 Søkere med individuell oppfølging
Kommer med på formidlingslisten Vedlegg sendes til lærebedriften på forespørsel


Laste ned ppt "Lærekandidatordningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google