Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STIG SKOLE SKOLEÅRET 2006 -2007 Vurdering For Læring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STIG SKOLE SKOLEÅRET 2006 -2007 Vurdering For Læring."— Utskrift av presentasjonen:

1 STIG SKOLE SKOLEÅRET 2006 -2007 Vurdering For Læring

2 STIG SKOLE – NØKKELTALL 2006-2007 370 ELEVER 35 LÆRERE –Av disse har 5 tospråklig bakgrunn 3 SKOLELEDERE 4 ASSISTENTER I DELTIDSSTILLINGER 1 ASSISTENT I FULL STILLING

3 ELEVENE Antall elever med minoritetsspråklig bakgrunn har økt de siste 5 år I dag 75%. Representerer 33 språk

4 Hva har vi gjort for å møte kravene og utvikle skolen til et bedre sted å lære?

5 ORGANISERING Fram mot tusenårsskiftet var skolen fremdeles preget av et skille mellom: Klassestyrer Faglærer Lærer i norsk som andrespråk Spesialpedagog

6 UTVIKLINGSARBEID PÅ STIG SKOLE FOR Å IMØTEKOMME ”TIDENS KRAV” Organisering i ”tette” team – fire lærere har ansvar for ett trinn. Fordeler all undervisning mellom seg. Arbeidsplaner innført på alle trinn MÅL: Tilpasset opplæring for alle

7 TILPASSET OPPLÆRING OG LESEOPLÆRING ER OGSÅ I FOKUS PÅ ANDRE LÆRINGSARENAER IKT Bibliotek Uteskole Skolehage ”Den kulturelle skolesekken”

8 Elementer i vurdering for læring LUS Arbeidsplaner Arbeidsplan 7. trinn uke 47ArbeidsplanerArbeidsplan 7. trinn uke 47 Målark Utviklingssamtalen Månedsrapportering til foresatte Foreldresamtalen Kartleggingsprøver og tester – systematisk registrering LUS Arbeidsplaner Arbeidsplan 7. trinn uke 47ArbeidsplanerArbeidsplan 7. trinn uke 47 Målark Utviklingssamtalen Månedsrapportering til foresatte Foreldresamtalen Kartleggingsprøver og tester – systematisk registrering LUS Arbeidsplaner Målark Utviklingssamtalen Månedsrapportering til foresatte Foreldresamtalen Kartleggingsprøver og tester – systematisk registrering

9 LUS Satt i gang gode drøftinger Åpnet øynene for å utvikle kriterier i vurderingsarbeidet Formidle kriteriene til elevene

10 Målark Stig skole utarbeider skjema for kompetansemålene, målark med vurderingskriterier, innen hovedområdene i norsk, matematikk, KRL, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Målark og vurderingsskjema 7.trinn 11.04.07.docMålark og vurderingsskjema 7.trinn 11.04.07.doc Arbeidet er snart sluttført

11 Utviklingssamtalen Nesten alle lærere er kontaktlærere Hvert trinn har fire kontaktlærere, og hver lærer har ansvar for en basisgruppe på 12 – 15 elever. Kontaktlæreren har utviklingssamtale med hver enkelt elev hver 2.-3. uke.utviklingssamtale Læreren og eleven tar utgangspunkt elevens arbeidsplan med arbeidsoppgaver og mål for perioden. Disse vurderes i fellesskap, og det blir satt nye mål for neste periode både faglig og sosialt. Arbeidsplanen blir sendt hjem til underskrift hver uke. Kontaktlærer har ansvar for samtaler med foresatte.

12 Månedsrapportering til foresatte Enkelte trinn har skriftlig månedsrapportering til foresatte om elevens fungering faglig og sosialt med tilbakemelding og underskrift fra foresatte.

13 Foreldresamtalen Foreldresamtalen minst to ganger i året.Foreldresamtalen Utgangspunkt i tester, kartleggingsprøver, arbeidsplan og utviklingssamtalene Foreldresamtalen er forankret i skolens planer Kontaktlærer har på forhånd fylt ut skjema for foreldresamtale og sammen setter elev foresatte og lærer opp mål for perioden fram til neste foreldresamtale Skjema underskrives av foresatte og legges på elevens mappe.

14 Kartleggingsprøver og tester. Skolen har en egen plan over obligatoriske kartleggingsprøver og tester for alle trinn. Lærerne fyller ut skjema med resultater fra testene. På skjemaet kan de også ta med egenvalgte prøver Alle elevene har en egen mappe med tester og resultater som følger eleven. Hver basisgruppe har en perm der resultatene av testene blir registrert. Elevmappene og permen blir oppbevart i en kasse for hvert trinn på skolen.


Laste ned ppt "STIG SKOLE SKOLEÅRET 2006 -2007 Vurdering For Læring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google