Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP Elevens behov Sakkyndig vurdering EnkeltvedtakIOP.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP Elevens behov Sakkyndig vurdering EnkeltvedtakIOP."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP Elevens behov Sakkyndig vurdering EnkeltvedtakIOP

3 Elevinfo Sikkerhet • Sikker sone (HTTPS), engangspassord via sms, epost. • Godkjent for sensitive opplysninger. Funksjoner • Import av elevdata og medarbeiderdata fra filer generert i SATS. • Alle dokumenter knyttes til elev, all aktivitet loggføres. • Foretar nødvendig arkivering av data og dokumenter. • Opprette og lagre elevnotater (sensitive opplysninger). • Lage individuelle opplæringsplaner i egen mal.

4 Funksjoner forts. • Kopieringsfunksjon – fra LK06, rammeplaner, andre skoler. • Vurdere målene i individuelle opplæringsplaner. • Føre timer per område i IOP. • Dokumentere opp mot læreplanverket (LK06). • Halvårsrapportering ved utskrift (PDF) av underveisvurderingen og timeføringen.

5 Brukere • Todelt tilgang – administrator og lærer.  Administrator  Legger inn data fra SATS  Tildeler lærer tilgang/rettigheter.  Bygger struktur (oppretter grupper med mer).  Vedlikeholder og oppdaterer.  Lærer  Lager IOP  Foretar underveisvurdering og dokumentering  Fører timer  Skriver ut halvårsrapporter

6 To hovedtyper IOP Kompetanse på lavere nivå Studiekompetanse Yrkeskompetanse IOP i elevinfo Sluttmål IOP Skreddersydd opplæringsplan Organisatorisk Elevinfo  Fylle ut hele malen  Kopiering fra rammeplaner/lage mål  Vurdering av læringsmål  Timeføring  Dokumentering mot LK06  Halvårsrapportering  Bruke deler av mal

7 Bruk av IOP-mal 1.Bakgrunnsinformasjon 2.Langsiktig mål 3.Sluttkompetanse 4.Læringsmål 5.Organisering 6.Vurdering og dokumentasjon 7.Kompetansemål fra LK06 Org. Hverdag Yrk. små Yrk. større X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X(X)

8 Rammeplaner for alternativ opplæring Rammeplanens oppbygging Elevens IOP kan bestå av: 1.Programfag 2.Ulike fellesfag Rammeplanens innhold: 1.Fellesfag felles for alle 2.Sluttkompetanse og målstruktur for programfag innen ulike utdanningsprogram

9 Hovedmål Kompetanse- beskrivelse Område 1Område 2 osv. 3-5 læringsmål Læreplanforankring • kompetansemål i LK06 som dekkes Område 1Område 2 osv. 3-5 læringsmål Fag 1Fag 2 Metode for skreddersydde planer

10 Hjelpearbeider i byggebransjen Trekonstruksjon • Du kan bygge etasjeskiller utført med bjelkelag • Du kan bygge bærende og ikke-bærende vegger i bindingsverk. • Du kan montere vindsperre og ulike utvendige kledninger • Du kan montere mineralull, dampsperre og ulike innvendige kledninger. • Du kan montere dører og vinduer, utforinger og forskjellig listverk. Læreplanforankring • kompetansemål i LK06 som dekkes Kommunikasjon ByggfagNorsk Etter endt opplæring: • kan du arbeide i byggebransjen med: - trekonstruksjoner, med vekt på vegger og etasjeskiller - enkel blokkmuring og pussing, samt enkelt betongarbeid • kan arbeide i tråd med bransjens krav til kvalitet. • etterlever du grunnleggende krav til HMS • møter du presis og har et stabilt oppmøte. • er du pålitelig, viser samarbeidsevne og engasjement. • Du kan motta korte, muntlige beskjeder • Du kan motta korte, skriftlige beskjeder • Du kan videreformidle en kort instruks

11 Hjelpearbeider i byggebransjen Trekonstruksjon • Du kan bygge etasjeskiller utført med bjelkelag • Du kan bygge bærende og ikke-bærende vegger i bindingsverk. • Du kan montere vindsperre og ulike utvendige kledninger • Du kan montere mineralull, dampsperre og ulike innvendige kledninger. • Du kan montere dører og vinduer, utforinger og forskjellig listverk. Læreplanforankring • kompetansemål i LK06 som dekkes Kommunikasjon ByggfagNorsk Etter endt opplæring: • kan du arbeide i byggebransjen med: - trekonstruksjoner, med vekt på vegger og etasjeskiller - enkel blokkmuring og pussing, samt enkelt betongarbeid • kan arbeide i tråd med bransjens krav til kvalitet. • etterlever du grunnleggende krav til HMS • møter du presis og har et stabilt oppmøte. • er du pålitelig, viser samarbeidsevne og engasjement. • Du kan motta korte, muntlige beskjeder • Du kan motta korte, skriftlige beskjeder • Du kan videreformidle en kort instruks IOP, periodeplanlegging, underveisvurdering og halvårsrapportering Periodeplan • Velge ut enkelte læringsmål Underveisvurdering Dokumentering • Beskrive innholdet i opplæringen per kompetansemål Halvårsrapport • Utskrift av tidligere arbeid


Laste ned ppt "Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP Elevens behov Sakkyndig vurdering EnkeltvedtakIOP."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google