Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionale rådgiversamlinger Desember 2008. Kirsti M.H. Mæland Bakgrunn for endringer særinntak Tilpasning til gjeldende lov og forskrift Fylker har fått.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionale rådgiversamlinger Desember 2008. Kirsti M.H. Mæland Bakgrunn for endringer særinntak Tilpasning til gjeldende lov og forskrift Fylker har fått."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionale rådgiversamlinger Desember 2008

2 Kirsti M.H. Mæland Bakgrunn for endringer særinntak Tilpasning til gjeldende lov og forskrift Fylker har fått avvik ved tilsyn Alle rett til likeverdig og rettferdig behandling av søknaden

3 Kirsti M.H. Mæland Inntaksforskrift Forskrift §§ 6-8, 6-13 til 6-17 og 6-24. Prinsippet jf. opl.loven: Alle konkurrerer om skoleplass Unntak: Særskilt prioritert utdanningsprogram vg1 Individuell vurdering, mangler karakterer i mer enn halvparten av faga

4 Kirsti M.H. Mæland Behandling av søknadene Alle søknader med behov for individuell vurdering behandles hos utd.etaten: - særsk.prio.utd.progr. vg1 - utvidet rett, 4. og 5. år - ind.vurdering (mangler karakterer) Skolene fatter vedtak om spes.und.

5 Kirsti M.H. Mæland Skolenes rolle Vurdere søkerens spesialundervisningsbehov, innvilge eller avslå Utarbeide enkeltvedtak om spesialundervisning

6 Kirsti M.H. Mæland Rektorenes bekymringer Ny praksis fører til kort planleggingstid for søkere med spes.und. behov som skal konkurrere.

7 Kirsti M.H. Mæland Hvordan møte skolenes bekymring Tidlig prøveinntak Erfaringer fra andre fylker Annerledes måte å planlegge på

8 Kirsti M.H. Mæland Planleggingsmodell, individfokus Opplæringsfelt Spesialpedagogisk opplæringsfelt Ele v

9 Kirsti M.H. Mæland Planleggingsmodell, systemfokus Tilpasset/spesi al-pedagogisk A opplæringsfelt Tilpasset/spesi al-pedagogisk C opplæringsfelt Tilpasset/spesial- pedagogisk B opplæringsfelt Elev Opplæringsfelt

10 Kirsti M.H. Mæland Konsekvenser av endringene Søkerne: Senere svar på søknaden Ikke nødvendigvis første ønske De videregående skolene: Vet ikke hvem som kommer inn Kortere planleggingstid Mindre arbeidspress i behandlingsperioden

11 Kirsti M.H. Mæland Konsekvenser forts. Rådgivere avgiverskole: Planleggingen rundt innsøkingen går som før PPT: Sakkyndige vurderinger som før

12 Kirsti M.H. Mæland Konsekvens forts. Utdanningsetaten: Sortere søknader Info brev til søkere som overføres ord. Inntak Gjennomføre prøveinntak, informere skolene

13 Kirsti M.H. Mæland Ressurstildeling, utfordringer uforutsigbart for skolene ikke store nok rammer til å gjennomføre kategorimodellen årsak til økningen av antall særskiltsøkere støtter ikke utvikling av tilpasset opplæring

14 Kirsti M.H. Mæland Ressursfordeling ny modell tildeles i januar for 3 årsperiode, uavhengig av inntaket Holde igjen ressurser til elever med store hjelpebehov Baseres på erfaringstall, tildelinger de siste 3 årene og kartlegging fra PPT 1. året prøveordning Skolene holder selv av midler til klagesaker og uforutsette ting Fylkesutdanningssjefen holder igjen en liten pott til utjevning

15 Kirsti M.H. Mæland Kartlegging fra PPT Hvem kommer til vgs. de 3 neste årene? Avgiverskole Planlagt mottakerskole Søknadsgrunn (diagnose o.l) Fysisk status (grad av hjelpebehov) Utstyrsbehov Sluttkompetanse (vitnemål, fagbrev, komp.bev)


Laste ned ppt "Regionale rådgiversamlinger Desember 2008. Kirsti M.H. Mæland Bakgrunn for endringer særinntak Tilpasning til gjeldende lov og forskrift Fylker har fått."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google