Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DRI2001 h04 - fforelesning 1.9.2004. 2004 Arild Jansen 1 DRI 2001 Forelesning 1. september Offentlige tjenester på Internett – hva og hvordan Litt om ulike.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DRI2001 h04 - fforelesning 1.9.2004. 2004 Arild Jansen 1 DRI 2001 Forelesning 1. september Offentlige tjenester på Internett – hva og hvordan Litt om ulike."— Utskrift av presentasjonen:

1 DRI2001 h04 - fforelesning 1.9.2004. 2004 Arild Jansen 1 DRI 2001 Forelesning 1. september Offentlige tjenester på Internett – hva og hvordan Litt om ulike IKT-systemer i det offentlige Sammenheng mellom tjenestetrappa og nettsteders oppbygg (kompleksitet) 1. Obligatoriske oppgave Pensumlitteratur : Holmane: kommuner og lokalsamfunn på Internett, kap. 2 IKT i det offentlige 2002: http://www.statskonsult.no/publik/notater/2002/n2002-04.htm http://www.statskonsult.no/publik/notater/2002/n2002-04.htm http://www.norge.no/kvalitet/kvalitet2004/

2 DRI2001 h04 - fforelesning 1.9.2004. 2004 Arild Jansen 2 IKT i det offentlige 2002 Noen ulike typer løsninger og systemer Brukertjenester –Informasjonstjenester, elektroniske skjemaer,... Fagsystemer –Lånekassen’s og SO’s saksbehandlingssystem, Trygde-, forenklet ligning, Tolldeklarasjon (TVINN) Samarbeidsstøtte –E-post, systemer for deling av data, kalendersyste,er,.. Samordningsløsninger –Systemer som støtter samspill og arbeidsdeling på tvers i forvaltningen Felles infrastruktur og kommunikasjonsløsninger Administrative systemer –Lønn, regnskap, arkiv

3 DRI2001 h04 - fforelesning 1.9.2004. 2004 Arild Jansen 3 Mange mål og krav til offentlige virksomheter og deres IKT-systemer Tjenesteyting til borgerne Effektiv kommunikasjon og interaksjon med privat sektor Politiske og demokratiske funksjoner, som skal understøtte interaksjon mellom aktive borgere og politikerer. Oppfylle de forvaltningsmessige oppgaver i stat og kommune Krav En offentlig sektor som er åpen og transparent (gjennomsiktig) for demokratisk deltakelse. En offentlig sektor som yter tjenester til alle, inkluderende og ikke ekskluderende En effektiv offentlig sektor

4 DRI2001 h04 - fforelesning 1.9.2004. 2004 Arild Jansen 4 Noen interessante eksempler på offentlige nettsteder http://www.lanekassen.no/ http://www.samordnaopptak.no/ http://www.skatteetaten.no/Templates/Selvbetj ening.aspx?id=9483http://www.skatteetaten.no/Templates/Selvbetj ening.aspx?id=9483 http://www.oslo.kommune.no/ http://www.bergen.kommune.no/ http://www.enebakk.kommune.no/ http://www.levanger.kommune.no/ http://www.stortinget.no/

5 DRI2001 h04 - fforelesning 1.9.2004. 2004 Arild Jansen 5 Den såkalte tjenestetrappa

6 DRI2001 h04 - fforelesning 1.9.2004. 2004 Arild Jansen 6 Nettsteder er komplekse byggverk

7 DRI2001 h04 - fforelesning 1.9.2004. 2004 Arild Jansen 7 Nettsteder er komplekse byggverk

8 DRI2001 h04 - fforelesning 1.9.2004. 2004 Arild Jansen 8 Hva består byggverket av ? Brukergrensesnitt: –Grafisk utforming, symbol- og fargebruk, –Arkitektur: organisering av innholdet på nettstedet, nivåstruktur, –Funksjonalitet : de tjenester som nettstedet tilbyr brukeren, f eks. skjemaer, veiledning, kalkulator,. Informasjonsressurser: –Databaser og andre tekstsystemer som nettstedet gir tilgang til (i form av datafiler) Applikasjonsprogrammer: – Brukertjenester, fagsystemer, tjenestesystemer, etc

9 DRI2001 h04 - fforelesning 1.9.2004. 2004 Arild Jansen 9 Hva består byggverket av – 2 Teknisk infrastruktur : –Nettverk og andre fellesressurser: servere, verktøy; basistjenester som www, e_post, sikkerhet,.. Organisatorisk infrastruktur –Rutiner, prosedyrer og ansvarsforhold som skal sørge for at nettstedet til enhver tid er oppdatert og utfører de tjenester som er tilgjengelig,

10 DRI2001 h04 - fforelesning 1.9.2004. 2004 Arild Jansen 10 Noen eksplisitte krav til offentlig IKT- systemer og nettsteder Rene arkivsystemer : Noark-standarden –http://www.riksarkivet.no/arkivverket/lover/elarkiv/noark-4.htmhttp://www.riksarkivet.no/arkivverket/lover/elarkiv/noark-4.htm Saksbehandlersystemer : statens generelle kravspesifikasjon (SGK) –http://www.statskonsult.no/publik/publikasjoner/sgk- krav/index.htmhttp://www.statskonsult.no/publik/publikasjoner/sgk- krav/index.htm Det generelle indikatorsettet for kvalitetsvurderinger finnes på : –http://www.norge.no/kvalitet/kvalitet2004/http://www.norge.no/kvalitet/kvalitet2004/

11 DRI2001 h04 - fforelesning 1.9.2004. 2004 Arild Jansen 11 Isfjellet.. Informasjon Kommunikasjon Interne systemer Intern organsiering

12 DRI2001 h04 - fforelesning 1.9.2004. 2004 Arild Jansen 12 Hva er de tekniske løsningene bak? Brukergrensesnitt: –Grafisk utforming: HTML-koding ++ –Arkitektur: logisk struktur, realiseres ved filer på vevtjeneren –Funksjonalitet : programmering i egnet språk: PHP, Javaskript, Informasjonsressurser: D atabaseverktøy andre struktureringsformer XML,... som knyttes opp mot nettstedet. Applikasjonsprogrammer: –Skrives i programmeringsspråk/applikasjonsverktøy mm Teknisk infrastruktur : Nettverk og andre fellesressurser: servere, verktøy; basistjenester som www, e_post, sikkerhet,.. Organisatorisk infrastruktur –De deler av informasjonssystemene som ikke er automatisert

13 DRI2001 h04 - fforelesning 1.9.2004. 2004 Arild Jansen 13 Hva omfatter den organisatoriske infrastrukturen Virksomhetens politiske og administrative organisering –Ansvarsforhold og organisering av alle funksjoner og tjenester som omfattes av nettstedet Informasjonsstrategi som del av en virksomhetsstrategi –Informasjonsleverandør –Informasjonsredaktør/redaksjon IT-strategi –Utvikling og drift av teknisk infrastruktur –Utvikling av nettstedet og brukertjenester –Utvikling og drift av fagsystemer Integrasjon mot fagsystemer og andre systemer

14 DRI2001 h04 - fforelesning 1.9.2004. 2004 Arild Jansen 14 Noen problemer ved dagens offentlig sektor Brukerretting av informasjon og elektronisk tjenestetilbud er for svakt utviklet/koordinert Datautveksling og kommunikasjon på tvers av etats- og sektorgrenser er et problem på mange områder Sikkerhet og tillit rundt elektroniske transaksjoner må bedres Fokus på kost/nytte-vurderinger og gevinstrealisering IKT utnyttes for dårlig til erfaringsutveksling, kompetanseutvikling og ideutvikling Strategisk lederkompetanse på IKT-området må bedres + AJ-kommentar: Kvaliteten på offentlige data er ofte for dårlig. Men hvor god er det mulig å få den ??

15 DRI2001 h04 - fforelesning 1.9.2004. 2004 Arild Jansen 15 Gir elektroniske tjenester oss bedre tjenester og nye muligheter Økt tilgang å informasjon fra det offentlige –Lettere å finne fram informasjon? Tjenester er bedre tilrettelagt –Tjenestene tilgjengelige både elektronisk og tradisjonelt Økt innsyn i forvaltningen –Postjournalen elektronisk tilgjengelig Den politiske virksomheten er mer synlig –Sakskartet og sakspapirer i Storting og kommunene elektronisk tilgjengelig –Møter og debatter sendes direkte

16 DRI2001 h04 - fforelesning 1.9.2004. 2004 Arild Jansen 16 Hva er offentlige virksomheters demokrati- fremmende funksjoner? Organisere åpne og rettferdige valg Sikre politisk styring, men også offentlighet og innsyn Stimulere og understøtte offentlig debatt og politiske prosesser Hvordan blir IKT brukt for å understøtte disse funksjoner? Se f eks. på http://www.stortinget.no/ http://www.oslo.kommune.no/ http://www.bergen.kommune.no/


Laste ned ppt "DRI2001 h04 - fforelesning 1.9.2004. 2004 Arild Jansen 1 DRI 2001 Forelesning 1. september Offentlige tjenester på Internett – hva og hvordan Litt om ulike."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google