Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Programvare for nisje SMS Egenutvikling, separate pakker eller ERP?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Programvare for nisje SMS Egenutvikling, separate pakker eller ERP?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Programvare for nisje SMS Egenutvikling, separate pakker eller ERP?

2 Hva er en nisje SMS?  Liten eller mellomstor bedrift, kanskje opp til 250 ansatte  Nisje, fordi:  Den har spesielle produkter, spesiell markedsføring, organisering, etc.  Kjennetegnet ved å ha kunder utenfor det området der den ligger  Ikke lik andre  Lokale eksempler:  Brunvoll, Oshaug, Maritime Møbler, Hustadmarmor (om vi ser denne separat fra konsernet)

3 Strategibetraktninger IT  Bedriften har sin egenart  Egenarten, nisjen, er dens viktigste konkurransefortrinn  Siden bedriften er spesiell vil en ikke finne hylleprogramvare som direkte løser bedriftens behov  Hva gjør en da?

4 Tradisjonelle alternativer 1.Separate programpakker 2.ERP 3.Egenutvikling av alt

5 1. Separate programpakker  Bedriften kan bruke separate programpakker til Office funksjoner, regnskap, fakturering, lagerstyring, m.m.  Disse er fullt ut forenelig med nisjetankegangen  Ulempen er at store deler av arbeidet fortsatt må løses manuelt, det kan bli lite effektivt

6 Nisjefunksjoner må håndteres manuelt Regnskap, fakturering Office Lager- styring

7 2. ERP  Bedriften kan kjøpe et ERP system  Få dette tilpasset av eksperter  Systemet vil ta seg av alle standardoppgaver  Ulemper:  nisjefunksjonene vil ikke bli dekket  løsningen kan bli stor og tung, lite fleksibel  kostbar

8 3. Egenutvikling av all programvare  Vil dekke alle funksjoner, også nisjefunksjoner  Meget kostbar løsning  Programmene vil bli store og komplekse  Det kan ta lang tid å utvikle egne systemer

9 Så langt  Tre alternativer  Programpakker  ERP  Egenutvikling  Ingen er gode  Vi må analysere problemet bedre

10 To bedrifter?  Enhver nisjebedrift kan deles i to  Standardbedriften  Kjernebedriften (den som representerer nisjen)  Standardbedriften:  Felles funksjoner med alle andre bedrifter (lønn, regnskap, fakturering, office,…)  Muligens også (lagerstyring, planlegging, rapportering…)  Kjernebedriften:  Proprietære funksjoner

11 To bedrifter Standardbedriften Kjerne- bedriften

12 To ”bedrifter” – to løsninger  For standarddelen:  Ferdige programpakker (beste pakke for hver del)  Kanskje ERP (men standard ERP kan fort bli omfattende, lite fleksibelt og kostbart)  For nisjedelen:  Utvikler selv  Kravet er:  At alle standardpakkene har åpne løsninger. Da kan vi sy sammen egenutviklede program med disse, slik at vi får ett totalsystem

13 I dag  Kan vi få åpne programmer på alle områder (vi kan kalle “services” i disse programmene eller kople oss opp på databasenivå)  Eksempler:  Microsoft’s Office pakke (makroprogrammering)  Visma (regnskapssystem med åpen database)

14 Egenutvikling  Betydelig forenklet med applikasjonsgeneratorer  Eksempel:  Microsoft Access  Verktøy:  For konstruksjon av skjermbilder  Programmeringsspråk (VBA)  Database  Spørrespråk  Makrogenerator  Integrering med Office pakken

15 Case  Oshaug Metall  Støper og ferdigstiller propellblad  Nisjefunksjoner:  Ordreregistrering  Modellbeskrivelser  Planlegging for støperi  Registrering av data i støperi  Konstruksjon av modeller  ISO kontroll av ferdige blad, beregning av slipebehov  Plassering av koordinatsystem for blad som skal freses  Kontroll av ferdige blad  Kvalitetssikring og dokumentasjon  Prisberegning

16 Dataløsning  Standardbedriften  Office pakken  Visma  Tegneprogrammer  Program for å simulere metallflyt  Timeregistrering  Lønnsberegning  OM2000  Ordreregistrering  Modellbeskrivelser  Planlegging  Reg. av produksjonsdata i støperiet  Dokumentasjon  Levering  OMPRO:  ISO kontroll  Bergning av slipebehov  Modellkonstruksjon  “Best Fit” (plassering av koordinatsystem)  Dokumentasjon

17 Fordeler  Stor automatiseringsgrad  Alt som kan automatiseres blir automatisert – høy effektivitet, høy kvalitet  Effektive manuelle operasjoner:  Alle manuelle operasjoner har god datastøtte  Begrenset omfang av programutvikling:  Egenutviklede programmer tar seg kun av kjernefunksjoner, til alt annet brukes standard programpakker  Høy fleksibilitet:  Programmene kan tilpasses bedriften, skifter forretningsprosesser følger programmene etter umiddelbart  Nye forretningsprosesser blir mulige når IT-systemene kan støtte opp om disse

18 Konklusjon nisjebedrifter  Egenutvikling kan gi en nisjebedrift en strategisk konkurransefordel  Andre kan komme etter, men nå skjer konkurransen på et nytt område for mange bedrifter.  Oshaug Metall, for eksempel, konkurrerer med andre støperier. Ikke all disse har IT kompetanse.

19 Også for nisjefunksjoner  Også for nisjefunksjoner innenfor standardbedrifter  En kjede kan f.eks. benytte standard programvare for dagligvarebutikker, men utvikle sin egen programvare f.eks. for å bedre å holde rede på “best før” dato.  Det kan gi en konkurransefordel, men her kan konkurrentene (eller standardpakken) fort komme etter med samme funksjonalitet

20 Også for større bedrifter  Mange store bedrifter utvikler egne systemer  Ulempen for disse at de enkle løsningene, Access, integrasjon med standardprogrammer, etc. ofte ikke kan benyttes pga krav til effektivitet og sikkerhet  I dag har altså småbedrifter en klar fordel


Laste ned ppt "Programvare for nisje SMS Egenutvikling, separate pakker eller ERP?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google