Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FINF H05 - 27.10 Arild Jansen. AFIN/UiO 1 Digital forvaltning: Informatikk møter jus FINF4001 271005  IKT og jussen: som verktøy/redskap og som objekt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FINF H05 - 27.10 Arild Jansen. AFIN/UiO 1 Digital forvaltning: Informatikk møter jus FINF4001 271005  IKT og jussen: som verktøy/redskap og som objekt."— Utskrift av presentasjonen:

1 FINF H05 - 27.10 Arild Jansen. AFIN/UiO 1 Digital forvaltning: Informatikk møter jus FINF4001 271005  IKT og jussen: som verktøy/redskap og som objekt for regulering (styringsredskaper)  IKT : ulike roller og funksjoner  SU : som prosess og som produkt  IKT- politikk som en del av forvaltnings- politikken – hvordan lar den seg styre ?

2 FINF H05 - 27.10 Arild Jansen. AFIN/UiO 2 Informatikk og jus – ulike møteplasser Informatikk Jus SU- Prosesser Styring og rammebetingelser Definerer innholdet i IKT-produkter : Informasjonssystemer og Inf. infrastrukturer Styring av bruk Verktøy Skaper basis/ mulighet for

3 FINF H05 - 27.10 Arild Jansen. AFIN/UiO 3 IKT – noen ulike perspektiver og roller Regnemaskin = = > Automatiserings- og sjølbetjeningsteknologi Arkiv: databaser, registre = = > WWW Kommunikasjons- og samhandlingsteknologi = = > CSCW og CYBERSPACE Produksjons-, styrings- og kontrollteknologi = = > Integrasjonsteknologi Data- og informasjonsformidling = = > Medieteknologi Internett = = > Overvåkningsteknologi eller frigjørings- eller desentraliseringsteknologi En rekke andre perspektiver På hvilken måte bruker vi disse egenskapene og hvordan regulerer vi disse funksjoner og bruksmåter? Offentlighetsloven Forvaltningsloven eForvaltnings- forskriften Personopplysningsl Åndverksloven Ekom.l Lov om elektr. signatur Sikkerhetsloven Arkivloven AML Avtaleverket......

4 FINF H05 - 27.10 Arild Jansen. AFIN/UiO 4 Teknologisk utvikling – kan den styres og hvordan ? Teknologisk determinisme Sosial styring av teknologien IKT som verktøy, f eks. robot En rekke ulike syn mellom disse: LTS, SCOT, ANT,.. IKT som aktør eller ”cyborg"

5 FINF H05 - 27.10 Arild Jansen. AFIN/UiO 5 Er teknologien styrbar -1? Teknologideterminisme Bygger på antagelsen: Teknologien er en ’autonom kraft i samfunnet Den har stor innvirkning på samfunnsutviklingen Konsekvens: - Vi kan forutsi framtida ved å ekstrapolere teknologiske utviklingsprosesser - Politisk ’styring’ av teknologien innebærer at vi tilpasser oss en ’naturgitt’ utvikling, f eks ved forskning skal utnytte ny teknologi, og endringer i rammebetingelser, samt at enkelte lover som skal regulere uønskete effekter, f eks personvern, sikkerhet og sårbarhet

6 FINF H05 - 27.10 Arild Jansen. AFIN/UiO 6 Er teknologien styrbar - 2 Sosial konstruksjon av teknologien Bygger på Det er samfunnsmessige forhold som styrerteknologiutviklingen Vi kan få den teknologien vi ønsker Systemperspektivet Utviklingen er i hovedsak et resultat av politiske og institusjonelle strukturer og prosesser (på makronivå) Aktørperspektiv Det er lokale handlinger (på individ- eller mikronivå) som påvirker utviklingsprosessene Konsekvens: Vår oppgave er å skaffe oss innsikt i de samfunnsmessige strukturer og prosesser som påvirker/styrer teknologiutviklingen, og å klarlegge konsekvensene ved de alternative tekniske løsninger/teknologier

7 FINF H05 - 27.10 Arild Jansen. AFIN/UiO 7 Er teknologien styrbar - 3 ”Samspill-teorier” Ulike teoretiske retninger SCOT, LTS, ANT,… Kort om Aktør-nettverks ”teori” Teknologisk utvikling skjer gjennom et et tett nettverk av sosiale og ikke-sosiale aktører (aktanter) i form av en sømløse ’vev’ Mål, hvem, hva, styrke Oversettelser, inskripsjoner, innrullering, fortolkningsfleksibilitet, tilpasning, stabilitet,…. Bygger bro over makro- og mikronivåer (zoom in- zoom out) Tilbyr sammenkobling av tekniske, sosiale, kulturelle, politiske faktorer Konsekvens: Det er viktig både å forstå teknologienes/de tekniske systemers egenart og dynamikk (utviklingstrender), og samtidig ha innsikt i de politiske, institusjonelle, organisatoriske og kulturelle forhold som påvirker utviklingen

8 FINF H05 - 27.10 Arild Jansen. AFIN/UiO 8 Teknologisk utvikling – kan den styres og hvordan ? Teknologisk determinisme Sosial forming av teknologien IKT som aktør eller Cyborg IKT som verktøy, f eks. robot Hvor står vi i dag? Bangermann -rapporten Clinton/Core Information Infrastructure Bit-for-bit- Rapporten eEurpope …2002 2005, eNorge …2005, 2009,..

9 FINF H05 - 27.10 Arild Jansen. AFIN/UiO 9 Autonom teknologi -lineær utviklingstrekk? En lineær modell for teknologisk utvikling: Hvordan regulerer vi dette Ny teknologi Tilsiktede effekter ?

10 FINF H05 - 27.10 Arild Jansen. AFIN/UiO 10 Ikke-lineær utviklingstrekk Alternativ modell for teknologisk utvikling: Tilsiktet effekt..Utilsiktet virkning Uønsket virkning Resultater Ny teknologi Hvordan er vi forberedt til å håndtere de utilsiktede og uønskede virkningene?

11 FINF H05 - 27.10 Arild Jansen. AFIN/UiO 11 Systemutviklingsprosessen Hvordan reguleres den ? Kravspesifikasjon Problembeskrivelse Ferdig system Logisk modell Systemanalyse Realisering (f eks. programmering) Systemutforming (design) Tid Bruk, Drift & vedlikehold Implementasjon Offentlighetsloven Forvaltningsloven eForvaltnings- forskriften Personopplysningsl Åndverksloven Ekom.l Lov om elektr. signatur Sikkerhetsloven ……

12 FINF H05 - 27.10 Arild Jansen. AFIN/UiO 12 Den digitale forvaltningen Innbyggere, næringsliv, sivile samfunn “e-service” : Tjenesteyting og myndighetsutøvelse Politikere E-demokrati Demokrati-modeller IKT-løsninger ”Styring og administrasjon” Forvaltningsorganer

13 FINF H05 - 27.10 Arild Jansen. AFIN/UiO 13 Hvorfor både juridiske, samfunnsfaglige og informatiske perspektiver i FINF? Samfunnet rundt oss Teori, metoder og teknikker for å utvikle programsystemer Informasjons-systemet og informasjonsinfrastrukt urer.. Det rettslige grunnlaget


Laste ned ppt "FINF H05 - 27.10 Arild Jansen. AFIN/UiO 1 Digital forvaltning: Informatikk møter jus FINF4001 271005  IKT og jussen: som verktøy/redskap og som objekt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google