Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

03.04.2017.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "03.04.2017."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ByggSøk - hjelpemiddel eller løsning
BEdagene 2002 Øivind Rooth Senioringeniør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

3 Effektivisere plan- og byggesaksbehandlingen i Norge
Visjon Effektivisere plan- og byggesaksbehandlingen i Norge

4 Målgruppe og virkemiddel
Målgruppe er kommunens kunder Internett skal benyttes som kommunikasjonskanal Alle skal få tilgang uavhengig av hvem de er, dersom de har tilgang til internett

5 Målgruppens behov Forutsigbarhet i resultat, tid og kostnader av kommunens behandling av en søknad Informasjon om sakens behandling i kommunen Mer effektiv søknadsprosess hos seg selv og hos kommunen Tilgang på informasjon og veiledning uavhengig av tid og sted

6 Prosjektets oppgaver all informasjon som er nødvendig for å utarbeide en komplett søknad skal være tilgjengelig på internett søknader skal kunne sendes og tillatelser mottas via internett tilby elektronisk godkjenning i enkle saker status og fremdrift på saksbehandlingen skal kunne følges via internett felles elektroniske løsninger på tvers av kommunegrensene

7 Hvordan kommer vi dit?

8 Delprosjekter eBasisinformasjon eByggesak ePlansak

9 Basisinformasjon Lover, forskrifter - Statens ansvar, mye tilgjengelig
Kommunale retningslinjer og prosedyrer m.m. - Kommunens ansvar, lite tilgjengelig Reguleringsplaner og annen stedfestet informasjon - Kommune/Stat, noe tilgjengelig, høy pris Status på innsendte byggesaker - Kommunens ansvar, lite tilgjengelig

10 BE GAB Plandata MD ByggSøk’s informasjonstjener Informasjon tilpasset
Lokal kartbase Lokal kartbase Lokal kartbase Lokal kartbase BE GAB Plandata MD Felles informasjon ansvar kommune ansvar stat Kommunespesifikk informasjon ansvar den enkelte kommune Informasjon tilpasset bruker Analyser behov Bruker henvendelse ByggSøk’s informasjonstjener

11 Erfarings- database Larvik Bergen Kvalitetshåndboken (Nøytral)
Erfaringer/ tilbakemeldinger Erfarings- database Rutine Bergen kommune Larvik kommune Larvik Bergen Her lages det et filter der de enkelte kommunene kan legge inn eventuelle elementer som er spesielt for kommunen. Spesielle bestemmelser og egne saksrutiner etc. ”Ditt distrikt” Kvalitetshåndboken (Nøytral) ”Telefon- katalogen” Kvalitetsikringsleder Redaksjonsgruppe

12 Fordel med samordning Brukere finner lettere frem
Kommuner kan samarbeide og dele erfaringer Mulighet for felles serverløsning Kommunens kostnader kan reduseres Integrasjon med søknadssystem

13 eByggesak Utvikle standarder Utvikle prototyp
Avdekke og foreslå nødvendige regelendringer Etablere drift

14 Søknads- hotell Eiendoms- register Foretaks- register Lokale krav
Eiendoms- register Foretaks- register Lokale krav Plandata Søknad på internett Kommune Søknads- hotell Bedrift system Prosjekt hotell

15 Standardisering Elektronisk datautveksling - XML
Nødvendige opplysninger Tiltakshaver Eiendom Foretak Utforming (tegninger m.m) Plassering (situasjonsplan)

16 Utviklingstrinn Brukerorientering / service
Kompleksitet / Gevinstpotensiale Brukerorientering / service Trinn 4: Data oversendes elektronisk og benyttes direkte i kommunale systemer Automatisk tillatelse i enkle saker Automatisk oppdatering av nasjonale registre Trinn 3: Søknad med vedlegg sendes elektronisk Statiske vedlegg Noe oppdatering av nasjonale registre Trinn 2: Søknad sendes elektronisk Vedlegg pr post Trinn 1: Kommunal informasjon på nett Program for utfylling av blanketter på Søknad pr post

17 ePlansak Forprosjekt skal være avsluttet 1.april 2002
Fokus på hvem som er bruker Standardisering av form og i noen grad innhold på bestemmelsene Prosess må forenkles og standardiseres

18 Utfordringer - isfjellet
Internett Informasjon Kommunikasjon Internt i kommunen Interne systemer Intern organisering

19 Prosjektinformasjon http:// byggsok.be.no http://bs.be.no
byggesak.com

20


Laste ned ppt "03.04.2017."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google