Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGGEREGLER, BYGNINGSTEKNIKK, PRODUKTDOKUMENTASJON OG GODKJENNING AV FORETAK ByggSøk - hjelpemiddel eller løsning BEdagene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGGEREGLER, BYGNINGSTEKNIKK, PRODUKTDOKUMENTASJON OG GODKJENNING AV FORETAK ByggSøk - hjelpemiddel eller løsning BEdagene."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 1

3 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGGEREGLER, BYGNINGSTEKNIKK, PRODUKTDOKUMENTASJON OG GODKJENNING AV FORETAK ByggSøk - hjelpemiddel eller løsning BEdagene 2002 Øivind Rooth Senioringeniør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

4 3 Visjon Effektivisere plan- og byggesaksbehandlingen i Norge

5 4 Målgruppe og virkemiddel  Målgruppe er kommunens kunder  Internett skal benyttes som kommunikasjonskanal  Alle skal få tilgang uavhengig av hvem de er, dersom de har tilgang til internett

6 5 Målgruppens behov  Forutsigbarhet i resultat, tid og kostnader av kommunens behandling av en søknad  Informasjon om sakens behandling i kommunen  Mer effektiv søknadsprosess hos seg selv og hos kommunen  Tilgang på informasjon og veiledning uavhengig av tid og sted

7 6 Prosjektets oppgaver  all informasjon som er nødvendig for å utarbeide en komplett søknad skal være tilgjengelig på internett  søknader skal kunne sendes og tillatelser mottas via internett  tilby elektronisk godkjenning i enkle saker  status og fremdrift på saksbehandlingen skal kunne følges via internett  felles elektroniske løsninger på tvers av kommunegrensene

8 7 Hvordan kommer vi dit?

9 8 Delprosjekter  eBasisinformasjon  eByggesak  ePlansak

10 9 Basisinformasjon  Lover, forskrifter - Statens ansvar, mye tilgjengelig  Kommunale retningslinjer og prosedyrer m.m. - Kommunens ansvar, lite tilgjengelig  Reguleringsplaner og annen stedfestet informasjon - Kommune/Stat, noe tilgjengelig, høy pris  Status på innsendte byggesaker - Kommunens ansvar, lite tilgjengelig

11 10 Bruker henvendelse ByggSøk’s informasjonstjener MD Analyser behov Felles informasjon ansvar kommune Felles informasjon ansvar stat Kommunespesifikk informasjon ansvar den enkelte kommune Lokal kartbase Informasjon tilpasset bruker GABBEPlandata Lokal kartbase

12 11 Kvalitetsikringsleder Redaksjonsgruppe Kvalitetshåndboken (Nøytral) Erfaringer/ tilbakemeldinger Erfaringer/ tilbakemeldinger Erfarings- database Rutine 72-0550 Bergen kommune Rutine 72-0550 Larvik kommune Larvik Bergen Her lages det et filter der de enkelte kommunene kan legge inn eventuelle elementer som er spesielt for kommunen. Spesielle bestemmelser og egne saksrutiner etc. ”Ditt distrikt” ”Telefon- katalogen”

13 12 Fordel med samordning  Brukere finner lettere frem  Kommuner kan samarbeide og dele erfaringer  Mulighet for felles serverløsning  Kommunens kostnader kan reduseres  Integrasjon med søknadssystem

14 13 eByggesak  Utvikle standarder  Utvikle prototyp  Avdekke og foreslå nødvendige regelendringer  Etablere drift

15 14 Søknads- hotell Kommune Eiendoms- register Foretaks- register Lokale kravPlandata Bedrift system Prosjekt hotell Søknad på internett

16 15 Standardisering  Elektronisk datautveksling - XML  Nødvendige opplysninger  Tiltakshaver  Eiendom  Foretak  Utforming (tegninger m.m)  Plassering (situasjonsplan)

17 16 Utviklingstrinn Kompleksitet / Gevinstpotensiale Brukerorientering / service Trinn 1: Kommunal informasjon på nett Program for utfylling av blanketter på nett Søknad pr post Trinn 2: Søknad sendes elektronisk Vedlegg pr post Trinn 3: Søknad med vedlegg sendes elektronisk Statiske vedlegg Noe oppdatering av nasjonale registre Trinn 4: Data oversendes elektronisk og benyttes direkte i kommunale systemer Automatisk tillatelse i enkle saker Automatisk oppdatering av nasjonale registre

18 17 ePlansak  Forprosjekt skal være avsluttet 1.april 2002  Fokus på hvem som er bruker  Standardisering av form og i noen grad innhold på bestemmelsene  Prosess må forenkles og standardiseres

19 18 Internett Internt i kommunen Informasjon Kommunikasjon Interne systemer Intern organisering Utfordringer - isfjellet

20 19 http:// byggsok.be.no http://bs.be.no http://www. byggesak.com Prosjektinformasjon

21 20


Laste ned ppt "1 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGGEREGLER, BYGNINGSTEKNIKK, PRODUKTDOKUMENTASJON OG GODKJENNING AV FORETAK ByggSøk - hjelpemiddel eller løsning BEdagene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google