Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Open Source” som strategisk virkemiddel i kommunen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Open Source” som strategisk virkemiddel i kommunen"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Open Source” som strategisk virkemiddel i kommunen
SARPSBORG KOMMUNE IT-Seksjonen ”Open Source” som strategisk virkemiddel i kommunen Forutsetninger, tiltak og erfaringer

2 SARPSBORG KOMMUNE IT-Seksjonen
Kommunens IT visjon sier: IT er et verktøy som aktivt bidrar til at kommunen utfører sine oppgaver og tilbyr effektive tjenester med høy kvalitet til rett tid Visjonen innebærer følgende:

3 · Sarpsborg kommune bruker IT for å utvikle og styrke lokaldemokratiet
SARPSBORG KOMMUNE IT-Seksjonen IT-løsninger bidrar til økt helhetsforståelse og samhandling i kommunen ·        Sarpsborg kommune bruker IT til å utvikle framtidsrettede og attraktive arbeidsplasser i egen organisasjon  ·        Sarpsborg kommune bruker IT for å utvikle og styrke lokaldemokratiet ·        Aktiv bruk av IT gir barn og unge i Sarpsborg kommune mulighet til å tilegne seg god og relevant kompetanse ·        Sarpsborg kommune bruker IT for å bedre ressursutnyttelsen, øke kvaliteten og gi bedre service innenfor vedtatte rammer

4 Prinsipielle krav til systemer og løsninger
SARPSBORG KOMMUNE IT-Seksjonen Prinsipielle krav til systemer og løsninger Ved valg av programvare og løsninger skal man bli minst mulig avhengig av enkeltleverandører eller produsenter i markedet Løsningene skal være mest mulig modulbaserte og ikke inneholde komponenter som skaper avhengighet eller favoriserer enkelte produsenter, med mindre dette er bevisste strategiske valg

5 Prinsipielle krav til systemer og løsninger
SARPSBORG KOMMUNE IT-Seksjonen Prinsipielle krav til systemer og løsninger Det er en stor fordel at teknologien støttes av internasjonale standarder. Brukergrensesnitt for nye løsninger skal være Web-basert Der dette er mulig skal valg av teknologi baseres på åpne standarder hvor kildekoden er almen tilgjengelig

6 Prinsipielle krav til systemer og løsninger
SARPSBORG KOMMUNE IT-Seksjonen Prinsipielle krav til systemer og løsninger Ved valg av teknologi skal det spesielt tas hensyn til lovverk, sikkerhet og økonomi. I tillegg må forhold som stabilitet, flyttbarhet, skalerbarhet, support og utviklingsmuligheter vurderes  Det er en stor fordel at teknologien støttes av internasjonale standarder.

7 Prinsipielle krav til systemer og løsninger
SARPSBORG KOMMUNE IT-Seksjonen Prinsipielle krav til systemer og løsninger For å sikre Sarpsborg kommune tilgang til datautveksling med det offentlige Norge må all datakommunikasjon være i henhold til NOSIP 3 standarden. Dette betyr at all kommunikasjon skal baseres på og bygges rundt IP (Internet Protocol). Kommunens strategiske felles databaseplattform er Oracle. Alle løsninger og systemer som har eller vil kunne få berøringspunkter skal baseres på denne

8 SARPSBORG KOMMUNE IT-Seksjonen
Utfordringer Det er nå viktig at signalene fra Statsråd Normann raskt følges opp med konkrete tiltak fra departementets side, for at det skal få en reell effekt i det offentlige Norge. Tiltakene bør ta utgangspunkt i de standarder og krav som allerede finnes for informasjons-utvikling, både globalt og nasjonalt, men samtidig sørge for å kvalitetssikre implementeringen av disse i forhold til offentlige krav og ønsker.

9 SARPSBORG KOMMUNE IT-Seksjonen
Utfordringer Et paradoks i denne sammenheng er at statlige IT-prosjekter ikke har fulgt sine egne standarder og anbefalinger for offentlig datakommunikasjon (NOSIP 3) som Statskonsult har utarbeidet, og hvor nettopp konkurranse basert på åpenhet og internasjonale standarder er lagt til grunn.

10 SARPSBORG KOMMUNE IT-Seksjonen
Tiltakene bør ha en nødvendig oppdragende effekt i leverandør-markedet. For å kunne tilby nye og bedre tjenester for innbyggerne, blir forutsigbarhet i bruk av og investeringer i IKT teknologi stadig viktigere For en kommune på Sarpsborg størrelse vil bruk av løsninger bygd på "Åpne standarder" og 'Open Source' innebære mulighet for million-besparelser på IT-kostnadene, samtidig som effektivitet og sikkerhet kan økes

11 Noen aktuelle tiltak i Sarpsborg
SARPSBORG KOMMUNE IT-Seksjonen Noen aktuelle tiltak i Sarpsborg Satsing på bruk av ”Open Office i elevnettverket. Bruk av Linux klienter mot MS Terminal Server. Samarbeider med Bravida og Linpro om Multiframe Skiftet ut HP-UX plattformen med Linux Driftsystemer internt basert på Linux, Apache og PHP Mozilla e-post klient Utredning om mulig bruk av ”Open Office” i de administrative fellesløsningene. Linux i ferd med å bli standard OS for Oracle

12 SARPSBORG KOMMUNE IT-Seksjonen
Økonomi

13 SARPSBORG KOMMUNE IT-Seksjonen

14 Eksempel lisenskostnader
SARPSBORG KOMMUNE IT-Seksjonen Eksempel lisenskostnader Over 2700 brukere (okt. 2002) utenom elevnettverkene, ca 2300 arbeidsplasser Lisenskostnad pr. arbeidsplass basert på MS-lisenser er kr. 5400,- Årskostnadene basert på fornyelse av lisenser hvert 3. år blir kr 80% besparelse blir 3,3 mill kr. pr. år.


Laste ned ppt "”Open Source” som strategisk virkemiddel i kommunen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google