Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DRI2001 h05 - Introduksjon 17. aug. 2005 Arild Jansen 1 Introduksjon til DRI 2001– 1. forelesning 17. august 2005 Forelesningsplanen og pensum

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DRI2001 h05 - Introduksjon 17. aug. 2005 Arild Jansen 1 Introduksjon til DRI 2001– 1. forelesning 17. august 2005 Forelesningsplanen og pensum"— Utskrift av presentasjonen:

1 DRI2001 h05 - Introduksjon 17. aug. 2005 Arild Jansen 1 Introduksjon til DRI 2001– 1. forelesning 17. august 2005 Forelesningsplanen og pensum http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI2001/h05/ti d-og-sted.xml Pensum: http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI2001/h05/ pensumliste.xmlhttp://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI2001/h05/ pensumliste.xml Forelesningene : http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI200 1/h05/undervisningsmateriale/Forelesningsplan% 20DRI2001%20for%202005-150805.htm Grunnbøkene og kompendiet, tilleggslitteratur Obligatoriske oppgaver

2 DRI2001 h05 - Introduksjon 17. aug. 2005 Arild Jansen 2 IKT-læringsmål for DRI2001: Beherske grunnleggende om nettsteder, inkludert dynamikk/interaksjon (HTML ++) Kvalitetskriterier for offentlige nettsteder Litt om utvikling av informasjonssystemer (fasene i en vanlig SU-prosess og organisering) Kunne lage en enkel database, og kjenne til XML Kjenne til ulike typer IKT-baserte systemer i stat og kommune, spesielt nettbaserte interaktive systemer Kjenne til noen sentrale egenskaper ved informasjonsinfrastrukturer og eksempler på slike i forvaltningen.

3 DRI2001 h05 - Introduksjon 17. aug. 2005 Arild Jansen 3 IKT-perspektiver i DRI2001 IKT som verktøy, – f eks. tekstbehandling, regneark, bruk av Internett osv IKT som automatiserings-teknologi –f eks. elektronisk betaling, billettbestilling, forenklet ligning IKT som integrasjonsteknologi, –F eks fullført elektronisk saksbehandling, som krever integrasjon mellom ulike datasystemer og behandlingsformer IKT som infrastruktur og felles ressurs.IKT som kommunikasjons- og samhandlingsteknologi, –f eks. nye arbeidsformer i arbeidslivet, elektronisk samhandling mellom innbygger og saksbehandler, eller borger - politiker Hvordan kan vi bidra til at IKT skaper mer åpenhet og demokrati eller mer kontroll og overvåkning ?? IKT er ikke ’deterministisk’, men muliggjørende !!

4 DRI2001 h05 - Introduksjon 17. aug. 2005 Arild Jansen 4 Innbyggere, næringsliv, sivile samfunn “e-service” : Tjenesteyting og myndighetsutøvelse Politikere Figur 1: E-demokrati Demokrati-modeller IKT-løsninger ”Styring og administrasjon” Forvaltningsorganer

5 DRI2001 h05 - Introduksjon 17. aug. 2005 Arild Jansen 5 Kunnskap, informasjon og data -1 Data: 1 Tall, faktaopplysning –I informatikk: Formalisert representasjon av informasjon (f eks. på binær form : 01100100 = ) –Data kan representere tall, tekst, lyd, bilder osv. Informasjon: Opplysninger, fakta, vurderinger osv om objekter som gir mening i en bestemt sammenheng. (Mange mener derfor at bare mennesker kan behandle informasjon) Kunnskap : En organisert samling av ulike typer informasjon og ulike former for ’regler’ (strukturer) for å forstå og bruke denne i ulike sammenhenger. (NB: Dette er ingen definisjon).

6 DRI2001 h05 - Introduksjon 17. aug. 2005 Arild Jansen 6 Kunnskap, informasjon og data -2 Datamaskiner Mennesker Data Fortolkning Eksisterende kunnskap Absorbere og integrere Ny kunnskap.. Informasjon 87.66 (29.07.05) Ny norsk rekord i spyd av Andreas Thorkildsen på Bislet 29.7. 2005

7 DRI2001 h05 - Introduksjon 17. aug. 2005 Arild Jansen 7 Datasystemer og informasjonssystemer Et datasystem kan defineres som [Ande89]: “Et system for innsamling, bearbeiding, lagring, overføring og presentasjon av alle former for data”.  Det finnes både manuelle og datamaskinbaserte datasystemer Et informasjonssystem ’ Samlingen av menneskelige og maskinelle ressurser samt regler og prosedyrer organisert for å utføre bestemte funksjoner og løse en bestemt oppgave (Beekman 1995)

8 DRI2001 h05 - Introduksjon 17. aug. 2005 Arild Jansen 8 Informasjonssystem og datasystem Datasystemet inngår i et informasjonssystem som inngår i en organisert samhandling Informasjonssystem Datasystem = formaliserbar del Automatisert del Organisasjon Rammer for samhandling Lånekassa (som organisasjon) sammen med de lover og instrukser som gjelder virksomheten Formelle og uformelle, manuelle regler og retningslinjer for behandling av lånesøknader = IKTsystem De formaliserte regler for behandlingen

9 DRI2001 h05 - Introduksjon 17. aug. 2005 Arild Jansen 9 Hvorfor både juridiske, samfunnsfaglige og informatiske perspektiver i DRI 2001 Samfunnet rundt oss Teori, metoder og teknikker for å utvikle systemer Informasjons- systemer og Infrastrukturer.. Det rettslige grunnlaget

10 DRI2001 h05 - Introduksjon 17. aug. 2005 Arild Jansen 10 Tilbud om forkurs i IKT Mandag 22. 1400- 1600 Bruk av UiOs datanett, E-post.. Onsdag 23. 1000- 1200 Om Internett, World Wide Web og annen programvare Onsdag 24. 1000 – 1200 Kontorstøtteverktøy Tirsdag 30. 1000 – 1200 Om å lage egen hjemme side mm Onsdag 31 1300 - 1500 Introduksjon til Unix/Linux Alle forkurs holdes i et av PC-rommene (3. etasje) i Domus Nova Påmelding innen torsdag 18. august til k.b.rygg@jus.uio.nok.b.rygg@jus.uio.no

11 DRI2001 h05 - Introduksjon 17. aug. 2005 Arild Jansen 11 Litt om etiske retningslinjer for bruk av UiO’s IKT-ressurser Datasikkerhet Respekt for andre brukere Sømmelig bruk av e-post og nettsider Personvern Rettigheter til programvare og data (inkludert bildemateriale) http://www.usit.uio.no/it/student/reglement.ht ml


Laste ned ppt "DRI2001 h05 - Introduksjon 17. aug. 2005 Arild Jansen 1 Introduksjon til DRI 2001– 1. forelesning 17. august 2005 Forelesningsplanen og pensum"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google