Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FINF- H -04, 14 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 1 FINF4001 - Forelesning uke 38 Systemutvikling –III: Utvikling av vev-tjenester Temaer:  Systemutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FINF- H -04, 14 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 1 FINF4001 - Forelesning uke 38 Systemutvikling –III: Utvikling av vev-tjenester Temaer:  Systemutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 FINF- H -04, 14 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 1 FINF4001 - Forelesning uke 38 Systemutvikling –III: Utvikling av vev-tjenester Temaer:  Systemutvikling av nettsteder/vevtjenester  Litt om E-forvaltning  OM IKT og IS-strategier Litteratur  Avison & Fitzgerald, Information Systems, Kap. 17,  Holmane, V. (1999): Kommuner og Lokalsamfunn  Kvalitetskriterier: http://www.kvalitetpaanett.net/OmKvalitet.htmhttp://www.kvalitetpaanett.net/OmKvalitet.htm  Om W3C og XML: http://www.w3.org, http://xml.coverpages.org/govML.htmlhttp://www.w3.org http://xml.coverpages.org/govML.html  Statskonsult: Elektronisk saksbehandling. Statens generelle kravspesifikasjon (SGK) http://www.statskonsult.no/publik/bokhefteveil/sgk_krav.htm (utdrag) http://www.statskonsult.no/publik/bokhefteveil/sgk_krav.htm

2 FINF- H -04, 14 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 2 Noen interessante eksempler på offentlige nettsteder  http://www.lanekassen.no/ http://www.lanekassen.no/  http://www.samordnaopptak.no/ http://www.samordnaopptak.no/  http://www.skatteetaten.no/Templates/Selvbet jening.aspx?id=9483 http://www.skatteetaten.no/Templates/Selvbet jening.aspx?id=9483  http://www.oslo.kommune.no/ http://www.oslo.kommune.no/  http://www.bergen.kommune.no/ http://www.bergen.kommune.no/  http://www.enebakk.kommune.no/ http://www.enebakk.kommune.no/  http://www.levanger.kommune.no/ http://www.levanger.kommune.no/  http://www.stortinget.no/ http://www.stortinget.no/

3 FINF- H -04, 14 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 3 Hva er et nettsted og en vevtjeneste?  En personlig hjemmeside  En offentlig informasjonstjeneste?  Portaler  Ett [sett av ] kommunikasjonstjenester  E-handelsløsning  Offentlig tjenester  Ledd i myndighetsutøvelse  Forvaltningsoppgaver  Støtte for politiske aktiviteter: demokrati

4 FINF- H -04, 14 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 4 Hva er formålet med en offentlig vevtjenester?  Tilgjengeliggjøre offentlig informasjon  Bedre innsyn og publikums kontroll  Gjøre offentlig tjenester mer brukervennlige  Ledd i myndighetsutøvelse eller forvaltningsoppgaver  Støtte til /ledd i næringsutvikling  Støtte for politiske aktiviteter: demokrati  Fritid og kultur: Informere og markedsføre kommunens kvaliteter og aktiviteter til innbyggerne og besøkene. Er disse mål enkelt å forene?

5 FINF- H -04, 14 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 5 Nettsteder er komplekse byggverk

6 FINF- H -04, 14 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 6 Tjenestetrappa – et rammeverk for utvikling av IS i forvaltningen?

7 FINF- H -04, 14 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 7 Nettsteder er komplekse byggverk

8 FINF- H -04, 14 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 8 Hva består byggverket av ?  Brukergrensesnitt:  Grafisk utforming, symbol- og fargebruk,  Arkitektur: organisering av innholdet på nettstedet, nivåstruktur,  Funksjonalitet : de tjenester som nettstedet tilbyr brukeren, f eks. skjemaer, veiledning, kalkulator,.  Informasjonsressurser:  Databaser og andre tekstsystemer som nettstedet gir tilgang til (i form av datafiler)  Applikasjonsprogrammer:  Brukertjenester, fagsystemer, tjenestesystemer, etc

9 FINF- H -04, 14 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 9 Hva består byggverket av – 2  Teknisk infrastruktur :  Nettverk og andre fellesressurser: servere, verktøy; basistjenester som www, e_post, sikkerhet,..  Organisatorisk infrastruktur  Rutiner, prosedyrer og ansvarsforhold som skal sørge for at nettstedet til enhver tid er oppdatert og utfører de tjenester som er tilgjengelig,

10 FINF- H -04, 14 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 10 Isfjellet .. Informasjon Kommunikasjon Interne systemer Intern organsiering

11 FINF- H -04, 14 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 11 Hva er de enkelte komponentene og hvordan bygges de? Brukergrensesnittet  Layout: struktur og grafisk formgivning  Formidling av budskapet (ene)  Metoder og teknikker  Modellering  Usability engineering  Prototyping, testing/evaluering, heuristiske teknikker,....  Verktøy  HTML-koding direkte (tekst-editorer)  ”oversettere”: Eks MS Word .html  Redigeringsverktøy: Frontpage, Hot Metal, Dreamweaver,...  Enkel programmering: PhP, Javaskript,..

12 FINF- H -04, 14 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 12 Hva er de enkelte komponentene og hvordan bygges de – II?  Arkitektur: : Informasjons- og funksjonsstruktur  Struktur på de enkelte sidene  Overordnet side-struktur = katalog- og filstruktur på vev-tjeneren?  Metoder og teknikker  Informasjonsproduksjon  Informasjonsmodellering: XML, databaseverktøy  Verktøy:  Kontorstøtteverktøy, (fritekst & strukturert databaser,..

13 FINF- H -04, 14 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 13 Hva er de enkelte komponentene og hvordan bygges de – III? Funksjonalitet og tjenester  Kommunikasjons- og behandlingstjenester  Uthenting av skjemaer, annen informasjon  Kommunikasjon/interaksjon mot fagsystem  Metoder og teknikker  Programutvikling  Applikasjonsutvikling  Verktøy  Programmeringsspråk: Java, C++,...  Applikasjonsutviklingsverktøy:

14 FINF- H -04, 14 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 14 Informasjonstjenester Modellering og lagring av strukturerte data  Datamodellering og databaser  Datamodelleringsteknikker som E-R, ORM. UML,..  Databasehåndteringsverktøy verktøy  Modellering av semistrukturerte data  Eks. XML, Noe i HTML

15 FINF- H -04, 14 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 15 Hvilke av disse perspektiver er mest aktuelle?  Funksjonsorientering (FO)  Beskriver hva som skal gjøres:  Eks. lover&regler  Dataorientering (DO)  Beskriver hvilke data datasystemet skal inneholde  Eks: personregister, lagersystem  Hendelsesorientert (HE)  Hvordan reagerer på viktige begivenheter  Transaksjonssystem (billettbestlling )  Objektorientering (O-O)  Objekter som grunnlag for innkapsling av data og operasjoner på disse  Beskriver hvilke data systemet skal bearbeide  Kombinerer særlig FO og DO på en elegant måte

16 FINF- H -04, 14 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 16 Teknisk infrastruktur  Hva :  Nettverk og andre fellesressurser: servere, verktøy; basistjenester som www, e_post, sikkerhet,..  Viktige kriterier  Organisatoriske og geografiske forhold  Krav til tilgjengelighet og funksjonalitet  Mangfold av teknisk utstyr  SIKKERHET  …..

17 FINF- H -04, 14 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 17 Hva omfatter den organisatorisk infrastrukturen  Virksomhetens politiske og administrative organisering:  Ledelse og organisering av alle funksjoner og tjenester som omfattes av nettstedet  Rutiner, prosedyrer og ansvarsforhold som skal sørge for at nettstedet til enhver tid er oppdatert og utfører de tjenester som er tilgjengelig,  Roller og oppgaver  Informasjonsstrategi som del av en virksomhetsstrategi  Informasjonsredaktør, informasjonsleverandør og vevkoordinator  ”Metoder og teknikker”  Opplegg for kvalitetssikring av alt innholdet på nettstedet  Automatisert kobling mellom interne informasjonsressurser og vevtjenestene  ….

18 FINF- H -04, 14 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 18 Hva karakteriserer utvikling av vevtjenester  Tidspress- viktig å få noe ut på nettet raskt  Uklare spesifikasjoner – noe som fanger oppmerksomhet  Utstrakt bruk av prototyping – som ofte er pilotversjoner  Brukerne er der ute – ikke i virksomheten  Parallell utvikling av ulike komponenter  En fastlagt – 3 –delt arkitektur  Kvalitet er ofte uklart definert – gjenstand for forhandlinger

19 FINF- H -04, 14 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 19 Komponenter i et vev-basert IS (vevtjeneste) forenklet bilde Grense- snitt Funk- sjoner Modell IT-system Andre systemer. Brukere Grense -snitt Lokal klient

20 FINF- H -04, 14 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 20 Tjenestetrappa – et rammeverk for utvikling av IS i forvaltningen?

21 FINF- H -04, 14 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 21 Noen eksplisitte krav til offentlig IKT- systemer og nettsteder  Rene arkivsystemer : Noark-standarden  http://www.riksarkivet.no/arkivverket/lover/elarkiv/noark-4.htm http://www.riksarkivet.no/arkivverket/lover/elarkiv/noark-4.htm  Saksbehandlersystemer : statens generelle kravspesifikasjon (SGK)  http://www.statskonsult.no/publik/publikasjoner/sgk- krav/index.htm http://www.statskonsult.no/publik/publikasjoner/sgk- krav/index.htm  Det generelle indikatorsettet for kvalitetsvurderinger finnes på :  http://www.norge.no/kvalitet/kvalitet2004/ http://www.norge.no/kvalitet/kvalitet2004/

22 FINF- H -04, 14 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 22 IS-strategier Kort oppsummering  Behov for ulike tilnærmingsmåter  Software engineering (SE) og Soio-teknisk (SO) er komplementære og ikke alterntiver  Utviklingsmetodologi (rammeverk for SU- arbeidet)  Veileder i SU-arbeidet : angir faser og arbeidsformer mm  Viktig for kommunikasjon og organisering av prosjektet  Må brukes med fornuft, tilpasses avhengig av problemtype, betingelser, kompetanse, kultur osv

23 FINF- H -04, 14 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 23 Konsekvensene av tjenestetrappa for virksomhetenes IT/IS-strategi  Hvilke IS ligger på de ulike trinn  Er rekkefølgen den mest ’korrekte’ (naturlige)  Fanger trappa opp de sentrale dimensjoner i utviklingen av forvaltningen  Kan vi hoppe over trinn  F eks. 1  3, 2  4,..  Er trinn 3- og 4 de mest verdifulle  Kan vi måle ’nivået’ på forvaltningens bruk av IKT ved å telle antall apllikasjoner på trinn 3 og 4

24 FINF- H -04, 14 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 24 To verdensanskuelser - det rasjonelle versus det romantiske Rasjonalisme - arven fra Aristoteles, Galileo, Descartes, Bacon, Newton, Leibniz,..  Utviklingen av naturvitenskapen  Skille mellom en ’ytre’ (sann) og ’indre’ (sanset) verden  Sann kunnskap er basert vitenskapelig representasjon av virkeligheten (formalisering)  Tenkning er symbolmanipulasjon Romatikken arven fra Socrates, Platon,  Data blir til informasjon gjennom fortolkning basert på forståelse av bakgrunn og kontekst  Kunnskap utvikles både fra teori og praksis  Noen begreper kan ikke defineres, men forklares ved eksempler  Vekt på kultur, kunst, følelser

25 FINF- H -04, 14 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 25 Datamaskinen - kalkulasjon eller informasjonsbehandling  Utgangspunktet er Descartes m fl. mekanistisk systemforståelse  Klar, eksakt og sann representasjon av verden  Verden er stabil  Reduksjonisme, gjentagbarhet bevis- /forkastbarhet  Verden oppfattes som en maskin - f eks. som byråkratier med formell arbeidsdeling og styring Den logiske, analytisk ’tenkende’ maskin (Babbage, Turing, von Newman  Utgangspunkt i organisk, dialektisk forståelse av virkeligheten’  ’Verden’ må forstås som helheter kan bare beskrives ved fortolkning  Virkeligheten er i stadig forand-ring - uforutsigbar- kaotisk  Organisasjoner koordineres ved uformell, direkte interaksjon mellom medlemmene Datamaskinen som medium for menneskelig samhandling

26 FINF- H -04, 14 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 26 Organisasjonen : Maskin eller kultur Arbeidsdeling og koordinering Byråkratiet  Nøyaktig beskrivelse av arbeidsoppgaver  Organisasjon som ’optimal algoritme  Stabile omgivelser  Rasjonalitet og effektivitet  Entydige mål  Forutsigbarhet –  Lav usikkerhet  Vertikale informasjonssystemer  Organismen  Lever i dynamisk samspill med omgivelser i stadig endring  Forandring skaper usikkerhet  Liten grad av formalisering  Sjølstendige, men sam- spillende enheter ( ansvar)  Tette nettverk- uformelle strukturer  Horisontale nettverk: E_post, CSCW,..


Laste ned ppt "FINF- H -04, 14 september 2004 Arild Jansen. AFIN/UiO 1 FINF4001 - Forelesning uke 38 Systemutvikling –III: Utvikling av vev-tjenester Temaer:  Systemutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google