Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjennomgang av oblig 2, del II for DRI 1001 Dag Wiese Schartum, AFIN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjennomgang av oblig 2, del II for DRI 1001 Dag Wiese Schartum, AFIN."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Gjennomgang av oblig 2, del II for DRI 1001 Dag Wiese Schartum, AFIN

3 Oppgaveteksten Oppgave II a) Hvilken av styringsidealene synes dere at Lånekassens nettsted (http://www.lanekassen.no/) støtter opp om?http://www.lanekassen.no/ Kunne noe ha vært gjort bedre/annerledes? Begrunn dette. Ta utgangspunkt i nettsøknadsrutinen dere finner på http://www.lanekassen.no/templates/Page____7899.aspx b) Drøft rutinen i lys av lærestoffet om elektronisk saksbehandling jf pensumlitteraturen og forelesningen 27.9. Spesielt skal dere drøfte følgende: i) I hvilken grad mener dere at IKT understøtter de ulike fasene i saksbehandlingsprosessen? ii) Mener dere dette er systemet et beslutnings- eller et beslutningsstøtte system? iii) Kan vi snakke om automatisering eller informatisering når det gjelder denne rutinen? Rettssikkerhet Personvern Offentlighetsprinsippet/publicatio legis Ad i): Faser i saksbehandlingsprosesser Motta/initiere sak Avklare formålet Innsamle fakta og rettskilder Sammenstilling og vurdering Vedtak (Passer best uten særlig grad av automatisering, jf “informatisering”) Alternative faser med automatisert behandling Inngi og kontrollere opplysninger Prosessere i hht reglene i beslutningssystemet Vedtak Automatisering: Erstatte menneskelig arbeid Informatisering: Effektivisere menneskelig informasjonsarbeid Betryggende beslutningsgrunnlag Demokratisk kontroll Unngå umyndiggjøring Riktig rettsanvendelse Forsvarlig skjønnsutøvelse Forutberegnelighet Saklig grunnlag Hensynsfullt og raskt Upartisk og uhildet Rettssikkerhet: Selvbestemmelse Innsyn og kunnskap Opplysningskvalitet Brukervennlig behandling Forholdsmessig kontroll Personvern: Publicatio legis: Lov Forskrift “Nærmere regler” Offentlighet: Saksdokumenter Saksopplysninger Saksbehandlingsrutiner Hva kunne vært gjort bedre i søknadsrutinen?

4 Informert om bruken av personopplysninger, jf pol § 19

5 Vist til aktuelle regler og gjort dem tilgjengelige i søknadsrutinen

6 Redegjort for hvilke opp- lysninger Lånekassen inn- henter fra andre, herunder hva de kontrollerer

7 Forklart hvorledes enkeltopplysninger (kan) påvirke vedtaket

8 Informert om mulighet til å få veiledning fra Lånekassen eller andre myndigheter


Laste ned ppt "Gjennomgang av oblig 2, del II for DRI 1001 Dag Wiese Schartum, AFIN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google