Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjennomgang av oblig 2, del II for DRI 1001

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjennomgang av oblig 2, del II for DRI 1001"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjennomgang av oblig 2, del II for DRI 1001
Dag Wiese Schartum, AFIN

2 Oppgaveteksten Rettssikkerhet: Personvern: Publicatio legis:
Betryggende beslutningsgrunnlag Demokratisk kontroll Unngå umyndiggjøring Riktig rettsanvendelse Forsvarlig skjønnsutøvelse Forutberegnelighet Saklig grunnlag Hensynsfullt og raskt Upartisk og uhildet Rettssikkerhet: Selvbestemmelse Innsyn og kunnskap Opplysningskvalitet Brukervennlig behandling Forholdsmessig kontroll Personvern: Publicatio legis: Lov Forskrift “Nærmere regler” Oppgaveteksten Rettssikkerhet Personvern Offentlighetsprinsippet/publicatio legis Oppgave II a) Hvilken av styringsidealene synes dere at Lånekassens nettsted ( støtter opp om? Kunne noe ha vært gjort bedre/annerledes? Begrunn dette. Ta utgangspunkt i nettsøknadsrutinen dere finner på b) Drøft rutinen i lys av lærestoffet om elektronisk saksbehandling jf pensumlitteraturen og forelesningen Spesielt skal dere drøfte følgende: i) I hvilken grad mener dere at IKT understøtter de ulike fasene i saksbehandlingsprosessen? ii) Mener dere dette er systemet et beslutnings- eller et beslutningsstøtte system? iii) Kan vi snakke om automatisering eller informatisering når det gjelder denne rutinen? Ad i): Faser i saksbehandlingsprosesser Motta/initiere sak Avklare formålet Innsamle fakta og rettskilder Sammenstilling og vurdering Vedtak (Passer best uten særlig grad av automatisering, jf “informatisering”) Offentlighet: Saksdokumenter Saksopplysninger Saksbehandlingsrutiner Alternative faser med automatisert behandling Inngi og kontrollere opplysninger Prosessere i hht reglene i beslutningssystemet Vedtak Hva kunne vært gjort bedre i søknadsrutinen? Automatisering: Erstatte menneskelig arbeid Informatisering: Effektivisere menneskelig informasjonsarbeid

3 Informert om bruken av personopplysninger, jf pol § 19

4 Vist til aktuelle regler og gjort dem tilgjengelige i søknadsrutinen

5 Redegjort for hvilke opp-
lysninger Lånekassen inn- henter fra andre, herunder hva de kontrollerer

6 Forklart hvorledes enkeltopplysninger (kan) påvirke vedtaket

7 Informert om mulighet til å få veiledning fra Lånekassen eller andre
myndigheter


Laste ned ppt "Gjennomgang av oblig 2, del II for DRI 1001"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google