Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IT-politikk 2004 Samordning, arkitektur, PKI Hva skjer? Endre Grøtnes, Statskonsult.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IT-politikk 2004 Samordning, arkitektur, PKI Hva skjer? Endre Grøtnes, Statskonsult."— Utskrift av presentasjonen:

1 IT-politikk 2004 Samordning, arkitektur, PKI Hva skjer? Endre Grøtnes, Statskonsult

2 Dagens temaer Ny organisering av IT-politikken Spesielle utfordringer for offentlige IIS PKI Arkitektur og metadata Standardisering Åpen programvare/Open Source Software

3 Ny retning på IT-politikken Moderniseringsdepartementet er opprettet fra 1. oktober, og har ansvaret for IT-politikken. Det er mange utredninger og stort fokus rundt temaene PKI, arkitektur, standardisering, portaler og metadata. To konkrete satsninger: –”Min side” –Rammeavtale for PKI

4

5 Hva betyr dette? All IT-politikk er nå i ett departement. Noen klare satsninger er plukket ut. Det er ønske om mer samarbeid og større koordinering. De store etatene trekkes tydeligere med. Metadata vil bli det neste store.

6 Hva er unikt med det offentliges informasjonsinfrastrukturer? Er det størrelsen? Er det teknologivalget? Er det oppgavene? Er det brukerne? Er det styringen og organiseringen? Er det Norge?

7 Offentlige IIS kjennetegnes ved Er laget for å håndheve et bestemt regelverk. Omfatter mange eller alle personer i offentlig sektor. Har som formål forvaltning, ikke forretning. Er ofte unike, "one of a kind", systemer. Har ofte flere regelverk å forholde seg til enn privat sektor.

8 Spesielle utfordringer/forhold for det offentlige. 3 ulike forvaltningsnivåer med hvert sitt ansvarsområde. Veldig sektororientert og med statsråder som er individuelt ansvarlige. Unike budsjett og økonomi prosedyrer. Avkastning fra IISer må skje gjennom økt effektivitet eller reduserte kostnader, ikke gjennom økt inntjening.

9 Offentliges budsjetter Budsjettene vedtas av politikere, ikke virksomhetens ledere eller styre. Ettårige budsjetter. Regnskapet benytter kontantprinsippet. Ingen avskrivning for investeringer. Alle investeringer regnes som kostnader.

10 PKI Hva er PKI? Koordineringsorganet for PKI i offentlig sektor PKI-forum Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor SEID-prosjektet

11

12

13

14 Arkitektur

15 Metadata Metadata, eller metainformasjon, er informasjon som beskriver annen informasjon. Metadata betyr "data om data". Det skilles mellom: –Metadata for strukturert informasjon –Metadata for ustrukturert informasjon, jf. tekst, lyd og bilde

16 Interoperabilitet EU snakker om tre nivåer eller dimensjoner av interoperabilitet –Organisatorisk interoperabilitet (samordning av arbeidsprosesser og endring av organisatoriske forhold nødvendig for ønsket elektronisk samhandling) –Semantisk interoperabilitet (definering av begreper, samordning av betydningen av data, etablering av metadatamodeller.) –Teknisk interoperabilitet (samspill mellom tekniske løsninger).

17 IT-arkitektur En IT-arkitektur beskriver de grunnleggende prinsippene for, og organiseringen av, et eller flere IT-systemer, samt sammenhengen mellom de ulike delene av systemet. Et rammeverk for IT-arkitektur skal sette rammer, definere prinsipper og gi retning for design og videreutvikling av systemene, og sørge for at lokale løsninger kan samvirke i et fellesskap.

18 Eksempel på en IT-arkitektur

19 Foreslåtte områder TekniskinteroperabilitetOrganisatoriskinteroperabilitetSemantiskinteroperabilitet Grunndata Informasjon

20 Internettstandardisering Det fysisk laget Datalinklaget Nettverkslaget IETF Transportlaget Sesjonslaget Presentasjonslaget Applikasjonslaget Sluttbrukerprogramvare Det fysiske nettverket IEEE W3C

21 Internasjonalt Europa Formelle standardiseringsorganisasjoner

22 Hva er åpen programvare? Åpen programvare er en norsk betegnelse på begrepene Open Source Software og free software. Åpen programvare betegner programvare hvor kildekoden til programmet er fritt tilgjengelig, og at programmet fritt kan brukes, endres, forbedres, utvides og redistribueres av alle som måtte ønske dette.

23 Åpen programvare i infrastrukturen Viktige elementer i dagens infrastruktur er basert på åpen programvare. (DNS, TCP/IP) Stadig flere elementer i infrastrukturen finnes som åpen programvare. (Http-tjenere, e-post, operativsystemer, nettlesere.) Infrastrukturen bør baseres på åpne standarder implementert som åpen programvare

24 Eksempler på åpen programvare

25 Oppsummering Det offentlig ønsker å bidra til å etablere en PKI-infrastruktur. Fokuset framover vil være på metadata og på å bedre tilgangen til ”grunndata”. Det vil bli satt fokus på bedre koordinering av pågående aktiviteter. IT-politikken er samlet i MOD


Laste ned ppt "IT-politikk 2004 Samordning, arkitektur, PKI Hva skjer? Endre Grøtnes, Statskonsult."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google