Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjennomgang av det sikkerhetspsykiatriske tjenestetilbudet, som delprosjekt under samlet gjennomgang av psykiske helsevern i Helse Midt-Norge RBU 06.03.15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjennomgang av det sikkerhetspsykiatriske tjenestetilbudet, som delprosjekt under samlet gjennomgang av psykiske helsevern i Helse Midt-Norge RBU 06.03.15."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjennomgang av det sikkerhetspsykiatriske tjenestetilbudet, som delprosjekt under samlet gjennomgang av psykiske helsevern i Helse Midt-Norge RBU 06.03.15

2 Kapittel 1: Bakgrunn for planen + om prosjektorganiseringen Om sikkerhetspsykiatrisk pasient -utagerende pasienter -psykisk syke -rus(?) -farlige, men med lav frekvens på vold -med og uten dom

3 Kapittel 2: klassifisering av ulike enheter som involveres i sikkerhetspsykiatriske forløp Nasjonal Regional HF -Nivå Kommune/privat

4 I.NASJONALT ANSVARSOMRÅDE a.Sentral fagenhet for dom til omsorg b.«Enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå» (Kapittel 4A-1) II.REGIONALT ANSVARSOMRÅDE a. Regional sikkerhetsavdeling (RSA) ( Kapittel 4A-2) b. «TSB lukket» (ikke ferdig diskutert) III.FORETAKSDEKKENDE ANSVARSOMRÅDE a. Foretaksdekkende sikkerhetsavdeling i STO HNT HF har ikke foretaksdekkende sikkerhetsplasser.. I HMR HF er sikkerhetsplasser i Ålesund og Molde (Hjelset). IV.ANDRE AVDELINGER SOM HAR ROLLER I PASIENTFORLØPENE a.Sykehusavdelinger og DPS Sykehusavdelinger med godkjenning for tvang med og uten døgnopphold. Lukkede akuttavdelinger Andre lukkede avdelinger Avdelinger med godkjenning for tvang med og uten døgnopphold DPS Ikke lukkede sykehusavdelinger b.TSB-avdelinger (obs ) c.Kommunale og private tjenestetilbud som ikke er spesialisthelsetjeneste. V.KOMPETANSESENTER /KOORDINERINGSENHETEN a.Kompetansesenteret for sikkerhet, fengsels og rettspsykiatri b.Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungen psykisk helsevern Kapittel 2 forts:

5 Røros Trondheim Levanger Kristiansund Molde Ålesund Orkdal Volda Namsos Hjelset Kapittel 3: Bygg og anlegg IKT (gjennomgående) Ny akutt Ikke sikkerhet Nytt sikkerhetspsykiatrisk bygg (Østmarka) Sentral fagenhet Kap 4A-1? RSA HF (STO/HNT) Komptansesenteret Nytt sykehus Hjelset: Ikke sikkerhet, Døgntilbud psykiatri er planlagt Oppgradere sikkerhetsavdeling (?)

6 Kapittel 4: Kapasitet -intern kapasitet i sikkerhet -samlet kapasitet i behandlingskjeden Tilstrekkelig kapasitet i dagens sikkerhetsenheter etter dagens lovgivning Kapasitetsforbedring hvis -alle enheter får bedre skjermingsmuligheter -At alle enheter i kjeden blir godkjent for tvang Store endringer i behov hvis særreaksjonslovgivning endres

7 Kapittel 5: Kompetanse og bemanning Annen spesialavdeling Sikkerhetsavdelinger Min 4 spesialister med dedikert kompetanse Mulig deling med andre spesialavdelinger Miljøbemanning etter sikkerhetsnivå: Høy andel erfarne pr vakt fast personell (ikke vikarbasert) samtrent personell Personell for aktivitet med kompetanse tilpasset pasientgruppen

8 HF sikkerhetspsykiatri politi Spesialtilbud (kommune/privat) Rehabilitering/ Ambulant oppfølging Ambulant akutt Pleie/omsorg Fastlege Hjemme DPS Døgnenhet Regional sikkerhetspsykiatri Akuttavdeling Subakutt Kapittel 6: Sikkerhetspsykiatrisk pasientforløp Rus Koordineringsenheten dom fengsel Ambulanse DPS poliklinikk Påtalemyndighet / domstol Legevakt Akutt er hovedhenviser Akutt unntaksvis del av ut-prosessen DPS må oppgraderes for tvang med døgnopphold Anmode myndighet om endret finansiering av dømtes forløp

9 Kapittel 7: Forskning -fortsetter i hovedsak som i dag: -klinikknært kompetansesenter -høy forskningsaktivitet som i dag -høyere aktivitet mot HMR/ HNT

10 Kapittel 8: Finansiering «som brannstasjon» Variasjon i belegg Forutsigbar økonomi, som sikrer lavaktivitetsperioder Prinsippskisse

11 Kapittel 9: ord og utrykk


Laste ned ppt "Gjennomgang av det sikkerhetspsykiatriske tjenestetilbudet, som delprosjekt under samlet gjennomgang av psykiske helsevern i Helse Midt-Norge RBU 06.03.15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google