Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetansesenter rus Midt-Norge. KoRus Midt-Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetansesenter rus Midt-Norge. KoRus Midt-Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetansesenter rus Midt-Norge. KoRus Midt-Norge
Britannia Hotell 22. september 2010

2 KoRus – Midt-Norge Ett av syv regionale kompetansesenter for rusfaglige spørsmål. Midt-Norge region består av 85 kommuner Oppdrag fra Helsedirektoratet (folkehelse) Administrativt underlagt Rusbehandling Midt-Norge HF

3 Helse Midt-Norge RHF Helsedepartementet Helse Sunnmøre HF
Helse Sør RHF Helse Nord RHF Helse Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nord-Trøndelag HF St. Olavs Hospital HF Rusbehandling Midt-Norge HF Sykehusapotekene Midt-Norge HF Volda sjukehus Hvem er vi ? Helse Midt-Norge RHF med sørge for ansvaret Alle HF’ene har utføreransvar for ruspasienter (ref styringsdokumentene). I Midt-Norge har Rusforetaket fått en sentral koordinerende rolle. Ledelsesmessig forankring Molde sjukehus Sykehuset Namsos Universitetssykehus Psykisk Helsevern Orkdal Andre avd. Vestmo, Ålesund Veksthuset, Molde Nidarosklinikken og LAR-Midt Ungdomsklinikken Kompetansesenter rus Midt-Norge Avtaleparter: Kvamsgrind NKS Tyrili stiftelsen Lade Behandlingssenter Ålesund Molde Kristiansund Trondheim Ålesund sjukehus Kristiansund sykehus Sykehuset Levanger

4 Organisasjonskart Kompetansesenter rus – Midt-Norge
september 2010

5 Helsedirektoratet. Rusbehandling Midt-Norge HF.
Oppdragsgivere: Helsedirektoratet. Rusbehandling Midt-Norge HF.

6 Styrende dokumenter: Faglig grunnlagsdokument
Oppdragsbrev fra Helsedirektoratet. Faglig grunnlagsdokument fra Rusbehandling Midt-Norge HF.

7 Sentrale planer: Opptrappingsplanen for rusfeltet. Fem hovedmål:
Tydelig folkehelseperspektiv. Bedre kvalitet og økt kompetanse. Mer tilgjengelige tjenester. Mer forpliktende samhandling. Økt brukerinnflytelse og bedre ivaretakelse av barn og pårørende.

8 Hovedoppgaver for KoRus Midt-Norge:
Utvikle forebyggende arbeid Kompetanseheving. Spisskompetanse område: Rusproblematikk knyttet til ungdom og unge voksne med vekt på tidlig intervensjon.

9 Utviklingsprogram for lokalt rusforebyggende arbeid
Partnerskap for folkehelse i begge Trøndelagsfylkene Kompetansesenter rus-Midt-Norge er initiativtaker og koordinator Samarbeidspartnere: Kommuner, Fylkesmann, Fylkeskommune, KoRus , Rbup, Helse-Midt Norge, KS, m.m.

10 Målsetting med utviklingsprogrammet
Bidra til: Kompetanseutvikling implementering av kunnskapsbaserte tiltak og metoder nettverksbygging mellom kommuner

11 Lokal kartlegging, lokal arbeidsgruppe, oppstartssamling, skoen trykker, noen gjennomfører ungdomskartleggings undersøkelse i denne fasen.

12 Kompetanse heving KoRus skal bistå kommunene med:
Utarbeidelse, rullering og iverksetting av Rusmiddelpolitiske planer Nasjonal satsning på Tidlig Intervensjon Rapporten IS-1455 (2007) Tidlig intervensjon på rusfeltet. Veil. Fra bekymring til handling (2009).

13 Spisskompetanse område:
Rusproblematikk knyttet til ungdom og unge voksne, med vekt på tidlig intervensjon.

14 Begrepsavklaring. Rusproblematikk knyttet til spisskompetanseområde omfatter: tidlig debut skadelig eksperimentering med rusmidler risikofylt atferd som følge av rusing rusmisbruk rusavhengighet rus og samtidige psykiske helseproblemer

15 Ungdom og unge voksne. Aldersmessig avgrenser vi ungdom og unge voksne
fra 15 til 25 år.

16 Kunnskapsgrunnlag Biopsykososialt kunnskapsgrunnlag.
Utvikle gode kunnskapsbaserte metodiske tilnærminger som kan komme praksisfeltet til gode. Forskningsbasert kunnskap. Erfaringsbasert kunnskap. Initiering av ny forskning.

17 Hovedarbeidsområder:
Kunnskapsoppsummering Rådgivning og veiledning Kunnskapsformidling: kurs, seminarer og konferanser innenfor spissområdet utvikles Spisskompetanserelevant FoU arbeid initieres eksternt eller profileres inn under kompetansesenterets forskningsavdeling.

18 FoU Klinisk forskning Psykososiale faktorer knyttet til tilbakefall
Opplevelse av behandlingsutfall Matching Kartlegging av psykiatri kompetanse inne rusfeltet

19 LMS Temakvelder for pårørende Mestring Selvhjelpsgrupper

20

21

22

23

24 Kurs og konferanseoversikt:


Laste ned ppt "Kompetansesenter rus Midt-Norge. KoRus Midt-Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google