Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetansesenter rus Midt-Norge. KoRus Midt-Norge Britannia Hotell 22. september 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetansesenter rus Midt-Norge. KoRus Midt-Norge Britannia Hotell 22. september 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetansesenter rus Midt-Norge. KoRus Midt-Norge Britannia Hotell 22. september 2010

2 KoRus – Midt-Norge Ett av syv regionale kompetansesenter for rusfaglige spørsmål. Midt-Norge region består av 85 kommuner Oppdrag fra Helsedirektoratet (folkehelse) Administrativt underlagt Rusbehandling Midt-Norge HF

3 Helsedepartementet Volda sjukehus Ålesund sjukehus Molde sjukehus Kristiansund sykehus Sykehuset Namsos Sykehuset Levanger Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nord RHFHelse Øst RHFHelse Vest RHF Helse Sør RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord- Trøndelag HF St. Olavs Hospital HF Rusbehandling Midt-Norge HF Sykehusapotekene Midt-Norge HF Helse Sunnmøre HF Universitetssykehus Psykisk Helsevern Orkdal Andre avd. Ålesund Molde Kristiansund Trondheim Vestmo, Ålesund Veksthuset, Molde Nidarosklinikken og LAR-Midt Ungdomsklinikken Kompetansesenter rus Midt-Norge Avtaleparter: Kvamsgrind NKS Tyrili stiftelsen Lade Behandlingssenter

4 Leder Avdelingsleder Levanger ½ forsker 1 rådgiver 1 prosjektleder/ rådgiver Avdelingsleder Trondheim 4 rådgivere 1 prosjekt- rådgivere Avdelingsleder Ålesund 1 seniorrådgiver 1 rådgiver 1 prosjektleder Leder LMS-Rus 1 rådgiver Leder FoU 1 forsker 2 stipendiater 1 opplæringsrådgiver Sekretær Kommunikasjons- rådgiver Organisasjonskart Kompetansesenter rus – Midt-Norge september 2010

5 Helsedirektoratet. Rusbehandling Midt-Norge HF. Oppdragsgivere:

6 Oppdragsbrev fra Helsedirektoratet. Faglig grunnlagsdokument fra Rusbehandling Midt-Norge HF. Styrende dokumenter:

7 Opptrappingsplanen for rusfeltet. Fem hovedmål: 1.Tydelig folkehelseperspektiv. 2.Bedre kvalitet og økt kompetanse. 3.Mer tilgjengelige tjenester. 4.Mer forpliktende samhandling. 5.Økt brukerinnflytelse og bedre ivaretakelse av barn og pårørende. Sentrale planer:

8 1)Utvikle forebyggende arbeid 2)Kompetanseheving. 3)Spisskompetanse område: Rusproblematikk knyttet til ungdom og unge voksne med vekt på tidlig intervensjon. Hovedoppgaver for KoRus Midt-Norge:

9 Utviklingsprogram for lokalt rusforebyggende arbeid Partnerskap for folkehelse i begge Trøndelagsfylkene Kompetansesenter rus-Midt- Norge er initiativtaker og koordinator Samarbeidspartnere: Kommuner, Fylkesmann, Fylkeskommune, KoRus, Rbup, Helse-Midt Norge, KS, m.m.

10 Målsetting med utviklingsprogrammet Bidra til: Kompetanseutvikling implementering av kunnskapsbaserte tiltak og metoder nettverksbygging mellom kommuner

11

12 Kompetanse heving KoRus skal bistå kommunene med: Utarbeidelse, rullering og iverksetting av Rusmiddelpolitiske planer www.kommunetorget.no Nasjonal satsning på Tidlig Intervensjon Rapporten IS-1455 (2007) Tidlig intervensjon på rusfeltet. Veil. Fra bekymring til handling (2009).

13 Spisskompetanse område: Rusproblematikk knyttet til ungdom og unge voksne, med vekt på tidlig intervensjon.

14 Begrepsavklaring. Rusproblematikk knyttet til spisskompetanseområde omfatter: tidlig debut skadelig eksperimentering med rusmidler risikofylt atferd som følge av rusing rusmisbruk rusavhengighet rus og samtidige psykiske helseproblemer

15 Ungdom og unge voksne. Aldersmessig avgrenser vi ungdom og unge voksne fra 15 til 25 år.

16 Kunnskapsgrunnlag Biopsykososialt kunnskapsgrunnlag. Utvikle gode kunnskapsbaserte metodiske tilnærminger som kan komme praksisfeltet til gode. Forskningsbasert kunnskap. Erfaringsbasert kunnskap. Initiering av ny forskning.

17 Hovedarbeidsområder: Kunnskapsoppsummering Rådgivning og veiledning Kunnskapsformidling: kurs, seminarer og konferanser innenfor spissområdet utvikles Spisskompetanserelevant FoU arbeid initieres eksternt eller profileres inn under kompetansesenterets forskningsavdeling.

18 FoU Klinisk forskning Psykososiale faktorer knyttet til tilbakefall Opplevelse av behandlingsutfall Matching Kartlegging av psykiatri kompetanse inne rusfeltet

19 LMS Temakvelder for pårørende Mestring Selvhjelpsgrupper

20

21

22

23

24 Kurs og konferanseoversikt: www.mnk-rus.no/kurs


Laste ned ppt "Kompetansesenter rus Midt-Norge. KoRus Midt-Norge Britannia Hotell 22. september 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google