Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overføring av finansieringsansvar for pasienttransport og reiseutgifter for helsepersonell Pasienttransport – Møte SAFO Midt- Norge den 30.mars 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overføring av finansieringsansvar for pasienttransport og reiseutgifter for helsepersonell Pasienttransport – Møte SAFO Midt- Norge den 30.mars 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Overføring av finansieringsansvar for pasienttransport og reiseutgifter for helsepersonell Pasienttransport – Møte SAFO Midt- Norge den 30.mars 2006

2 Strategisk forankring • Odelstingsproposisjon nr. 66 (2002 – 2003) • Regionale helseforetak får ansvaret for dekning av reiseutgifter, herunder oppholdsutgifter og utgifter til nødvendig ledsager for pasienter som reiser til behandling i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten • Regionale helseforetak får ansvar for transport av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten • Vedtak i Stortinget i november 2003 • Virkning fra 1. januar 2004

3 Stortingets mål Stimulere til behandling nær pasientens bosted når dette er til fordel for pasienten og representerer sparte utgifter til syketransport

4 Helse Midt-Norges MÅL • Ivareta brukernes behov for transport på en måte som gjør at tjenesten oppleves som nær og trygg • Sørge for at overtakelsen skjer på en slik måte at berørt personell blir ivaretatt i samsvar med regelverket • Etablere økonomistyringssystem som gir kostnadseffektive prosesser både i forhold til: o Forvaltning av pasienttransporttjenesten o Forbedret sammenheng mellom pasientbehandling og transport.

5 Kolvereid Namsos DPS Sykehusavdelinger i Trondheim Sykehus DPS-deltjeneste Levanger Steinkjer Sparbu Tiller Orkdal Trondheim Leistad Malvik Stjørdal Haltdalen DPS-satellitt Røros Volda Sande Kløvertun Vegsund Ålesund Sjøholdt Kristiansund Hjelset Tingvold Andre institusjoner psykiatri Eide Nordlandet Molde Spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge Brekstad Rissa

6 Helsedepartementet Volda sjukehus Ålesund sjukehus Kjørekontor MR Molde sjukehus Kristiansund sykehus Sykehuset Namsos Sykehuset Levanger Kjørekontor NT Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nord RHF Helse Øst RHF Helse Vest RHF Helse Sør RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord- Trøndelag HF St. Olavs Hospital HF Rusbehandling Midt-Norge HF Sykehusapotekene Midt-Norge HF Helse Sunnmøre HF Universitetssykehus Psykisk Helsevern Orkdal Andre avd. Kjørekontor ST Ålesund Molde Kristiansund Trondheim Vestmo, Ålesund Veksthuset, Molde Nidarosklinikken MARiT, Tr.heim

7 Fokusområder • Koordinering transport og behandling • Analyse av pasientstrøm • Samordning geografi og tidspunkt • Antall konsultasjoner knyttet til samme omsorgsperiode • Riktig transportmiddel • Alternativer til taxi • Anbud, bedre avtaler • Økt samordning taxi • Strategi for ansvarliggjøring av rekvirenter • Informasjon • Veiledning

8 Fordeling av utgifter HMN Taxi62 % Eget transportmiddel:11 % Rutefly:13 % Rutegående transportmiddel:8 % Oppholdsutgifter:4 % Annet:2 % Totale utgifter per år:ca kr. 280 millioner

9 Hvor er kostnadene Redusert egenmestring/ bekymring Gjenvunnet egenmestring/ redusert bekymring Kontroll Vurdering Diagnostikk Kontroll Behandling

10 Hva har vi gjort? • Møre og Romsdal fylke • Gjennomført anbud og forhandlinger • Etablert ruter med minibuss (10 og 17 seter) – økt samordning. • Informasjon – til rekvirenter og pasienter • Møter med kommuner og drosjenæringen • Sør og Nord-Trøndelag fylker • Etablert 3 minibussruter i hvert fylke • Anbud gjennomført i hele fylket • Økt samordning taxi • Informasjon – til rekvirenter og pasienter • Diverse møter med aktørene

11 Reaksjoner • Taxinæringen generelt • Taxieiere spesielt • Politiske miljøer • Kjørekontorets håndtering av enkeltsaker • Rekvirenter – leger og andre • Brukerrepresentanter • Enkeltpasienter • Pasientombud • Media

12 Spørsmål fra SAFO Hvordan vil en eventuell funksjonsfordeling kunne påvirke pasienttransporten? Fritt sykehusvalg Kompetanse hos fastlegen Hvor finner vi spesialistene? (Sentralt, desentralt, kontordager ute i kommune.) Bruk av telemedisin Organisering av pasientstrømmen Organisering av pasienttransport


Laste ned ppt "Overføring av finansieringsansvar for pasienttransport og reiseutgifter for helsepersonell Pasienttransport – Møte SAFO Midt- Norge den 30.mars 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google