Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SØRLANDSMODELLEN. Behandlingsbehov hos personer med førstegangspsykose Oddvar Sæther Avdelingsleder Psykiatrisk avdeling, Klinikk for psykisk helse –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SØRLANDSMODELLEN. Behandlingsbehov hos personer med førstegangspsykose Oddvar Sæther Avdelingsleder Psykiatrisk avdeling, Klinikk for psykisk helse –"— Utskrift av presentasjonen:

1 SØRLANDSMODELLEN

2 Behandlingsbehov hos personer med førstegangspsykose Oddvar Sæther Avdelingsleder Psykiatrisk avdeling, Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling Sørlandet Sykehus HF Epost: oddvar.sather@sshf.no - som trenger innleggelse

3 Sørlandet ~ 265 000 innbyggere 15 + 15 kommuner ABUP ARA 4 DPS PSA = Kristiansand 7 døgn Arendal 4 døgn 7 mil

4 Arendal Post Bjorbekk Enhet med 10 plasser Unge (< 35 år) med schizofreni Populasjon 100 000 Kristiansand Post 7.1 Enhet 16 plasser Populasjon 165 000 Post Bjorbekk 8 døgn 4 dagpasientplasser Post 2.1N 7 plasser sammen med like stor allm.psyk. post Arendal Post Bjorbekk Dagtilbud, Ambulant, Poliklinisk Kristiansand Post 2.1 Døgntilbud 10 plasser Dreining av profil mot førstegangs psykose Kristiansand Post 2.1 Dagtilbud, Ambulant, Poliklinisk Spare penger Vedtak om ansvar for førstegangspsykosene

5 •Fordel –Tilgjengelighet til sengebase –Sikrer sømløs og rask overføring ved akuttinnleggelse –Sikrer at pasientene får et spesialtilbud –Lettere å holde fokus på pasientgruppen –Sikrer kontinuitet i behandlingsperioden •Så tidlig som mulig •I kritisk fase •Fare: –Institusjonalisering –Modellen er sårbar ved innsparingstiltak Hvorfor i sykehuspsykiatrien?

6 Generelt •Pasienter med førstegangspsykose skal tilbys et spesialisert og helhetlig utrednings- og behandlingstilbud. Et optimalt tilbud for denne gruppen pasienter kan inndeles i fem elementer: 1.Oppdagelse 2.Utredning 3.Oppfølging/behandling 4.Avslutning/overføring 5.Evaluering/kompetansesikring

7 Elementer i behandlings- kjeden

8 Behandlingsforløp for FEP ved Sørlandet Sykehus HF

9 MODELL FOR FORSTÅELSE AV PSYKOSER

10 Noen elementer i behandlingen •Bekreftelse, anerkjennelse og akkomodasjon (Kierkegaard) •Beskyttelse, støtte og struktur •Trygghet og relasjon •Medisinering •Aktivisering

11 Relasjonsarbeid •Målsetting: Mobilisering av pasienten som subjekt Gjennom –Virksomme relasjoner og prosess –Menneskelig mangesidighet og miljøterapi –Samvær, samhandling og samtale –Samopplevelse og samarbeid –Tilgjengelighet, vennlighet og toleranse, –Respekt, mot, håp og aktiv interesse •Behandling og rehabilitering – deler av samme sak

12 Hvorfor heldøgns tilbud? 1.Akutt psykose - viderebehandling uten opphold –Avklaring rus/ ikke-rus –Sikkerhet - suicidalitet –Spørsmål om TPHV 2.Utredningsopphold –For å skaffe oversikt raskt •Ved kontinuerlig observasjon •Diagnostikk - logistikk i utrednings”pakken” •Innslag av rus –Raskere avklaring –Raskere i posisjon •”I inngrep” raskere –Kontroll på ytre usikre variabler 3.Behandlingsopphold •Får sikret at alle får de essensielle komponentene i ”god behandling”. •Terapeutiske dilemmaer tilknyttet kjernefenomenene i psykoselidelsen •Se prosessnotat v/overlege Sørlieprosessnotat v/overlege Sørlie

13 UTFORDRINGER •Ved at en ny post 2.1 i Kristiansand skal betjene døgntilbudet til alle pasienter med førstegangspsykose i Agderfylkene, får den 30 kommuner å skulle samarbeide med. •Det stiller store krav til samarbeidsrelasjonene med primærhelsetjenesten og med DPS – og med dynamikken innad i PSA (husk de 7 mil) –Oppdagelse, henvisningskjede, videre oppfølging –Bakgrunnsmateriale: »Rapport om utredning av tilbudet til førstegangspsykosepasienterRapport om utredning av tilbudet til førstegangspsykosepasienter

14


Laste ned ppt "SØRLANDSMODELLEN. Behandlingsbehov hos personer med førstegangspsykose Oddvar Sæther Avdelingsleder Psykiatrisk avdeling, Klinikk for psykisk helse –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google