Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tankesmia Medieanalyse for Helse Nordmøre og Romsdal 19. Februar 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tankesmia Medieanalyse for Helse Nordmøre og Romsdal 19. Februar 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tankesmia Medieanalyse for Helse Nordmøre og Romsdal 19. Februar 2008

2 Tankesmia Bakgrunnsmateriell I analysen er det tatt utgangspunkt i Overordnet strategi for Helse Midt-Norge  Visjon  Verdigrunnlag  Hovedmål Kvalitetsstrategien  Strategiens mål

3 Tankesmia Utvalg  Medieanalyse over en periode på 6 måneder: (03. oktober 2007 tom. 31. desember 2007)  130 medieklipp er analysert  Medieklippene er hentet fra Opoint – Helse Nordmøre og Romsdals medieklipptjeneste.  Det er kun nyhetsoppslag publisert på nett som er inkludert i analysen  Utvalget av artikler som blir presentert fra de enkelte mediene på internett varierer.  Utvalget er begrenset til  Medier som er allment tilgjengelige, og som enten er riksdekkende, regionalt eller lokalt tilknyttet Helse Nordmøre og Romsdals ansvarsområde  Fagtidsskrifter er ikke inkludert

4 Tankesmia Type medieoppslag N=130 Det er flere mindre saker som kategoriseres som meldinger, men i hovedssak ligger mønsteret fast. Den store forskjellen er økning i antall saker fra 100 på 4 mnd til 130 på 3 mnd.

5 Tankesmia Hvilke medier? N=130 Fortsatt et sterkt fokus i Romsdals Budstikke, mens betydelig nedgang i Tidens Krav. Ikke registrert nasjonale oppslag i perioden.

6 Tankesmia TEMA – Hva skrives det om? N=130 Fokuset ligger på økonomi (26% i 2006), men også pasientbehandling blir mye omtalt (11% i 2006). Forskning, utdanning og Læring og mestring er fraværende (9% i 2006). Arbeidstakerforhold utgjør 10%. Mindre fokus på helsetema (ned 2%). Dårlig kvalitet og feilbehandlinger ned fra 12%.

7 Tankesmia Medisinsk tema N=35 Fokuset på Psykisk Helsevern går kraftig opp. Fødsel og graviditet har mindre fokus, mens kreft holder seg stabilt. Akutt behandling er ikke lenger tema.

8 Tankesmia Hvem profilerer Helse NM&R? N=130 Ledelsen i RHF er mer profilert. Tillitsvalgte måles for første gang og er mer profilert enn ledelsen ved Helse NM&R. Det poliske engasjementet holdes fortsatt høyt.

9 Tankesmia Hvem profilerer Helse NM&R? Egne ansatte profilerer foretaket i 59 % av sakene (2006: 61%, 2005: 52 %) Nedgang i antall andre ansatte som opptrer i media, flere oppslag med tillitsvalgte. Styreleder RHF er meget aktiv i denne perioden. Styreleder og Adm dir opptrer i 16 % av sakene (2006: 19%, 2005: 19 %) Utenforstående opptrer i 41 % av sakene (2006: 39%, 2005: 48%)

10 Tankesmia Hvem tar tilsynelatende initiativet til oppslaget? N=130 Helse Midt-Norge RHF er mer aktiv, mens Helse NM&R er mindre aktiv. Politikerne måles for første gang og er høy, i tillegg er gruppen andre mer aktiv.

11 Tankesmia Omdømme/medieprofil – hvem bygger det?  Helse Nordmøre og Romsdal HF og Helse Midt-Norge RHF tar tilsynelatende initiativ i 40 % av sakene (2006: 52%, 2005:47 %)  I 61 % av sakene er det andre som tar initiativ, og legger grunnlaget for omtalen av helseforetaket og RHF.  Politikerne er aktive i forhold til Helse NM&R HF (10%)

12 Tankesmia Helse NM & R i media I denne målingen ble Hjelset skilt ut som egen på grunn av de mange oppslagene knyttet til denne tjenesten, og muligheten for å måle hvordan slike saker blir taklet. Likevel er det flere oppslag knyttet til Molde Sykehus, mens Kristiansund opplever en kraftig nedgang i omtalen. N=85

13 Tankesmia Kvalitet N=130 Kvalitet er et av de mål Helse Midt-Norge har for sin virksomhet. Hvordan brukes mediene for å synliggjøre dette for Helse NM & R? I perioden skjer det en kraftig nedgang i fokuset på kvalitet, noe nedgang også i saker som påvirker i motsatt retning. Det er nå flere saker som påvirker i negativ retning.

14 Tankesmia Omdømme til Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse NM & R har en kraftig tilbakegang i saker som styrker omdømmet. Det er noe tilbakegang for negative saker, men tendensen er at media i hovedsak bidrar negativt til omdømmet. N=130

15 Tankesmia Hvordan responderes det på negative saker fra helseforetaket? Det er få saker der foretaket gis mulighet til å respondere, men i de tilfellene bidrar dette positivt til omdømmet N=10

16 Tankesmia Pasient trygghet Påvirker artikkelen pasientenes følelse og inntrykk av trygghet?

17 Tankesmia Ansattes motivasjon Hvordan påvirker artikkelen ansattes motivasjon målt i forhold til artiklenes inntrykk av stabilitet, anerkjennelse, faglige muligheter og arbeidsmiljø

18 Tankesmia Troverdighet hos eier Målt i forhold til hvordan en artikkel påvirker eiernes inntrykk av måloppnåelse i forhold til økonomi, pasientbehandling og ventelister.

19 Tankesmia Hvem er tilsynelatende mottaker? N=130 Færre saker er direkte rettet mot helseforetaket og det regionale helseforetaket.

20 Tankesmia Foretakets dagsorden I et konsern er det viktig å kartlegge om hver enhet følger en felles strategi, eller om det eksisterer en egen dagsorden i eget foretak. I denne målingen er det både mer fokus på egne behov og på felles saker. Det vil ofte ses i økonomiske diskusjoner. Det bør tilstrebes en bedre samordning av kommunikasjonen.

21 Tankesmia Konklusjoner  I hovedsak er det en negativ utvikling i forhold til Helse Nordmøre og Romsdals omdømme. Betydelig nedgang i fokuset på kvalitet og omdømme.


Laste ned ppt "Tankesmia Medieanalyse for Helse Nordmøre og Romsdal 19. Februar 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google