Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rusbehandling Midt-Norge HF Liten virksomhet – Stort samfunnsansvar Hvordan ta vare på og utvikle rehabilitering innen rusbehandling?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rusbehandling Midt-Norge HF Liten virksomhet – Stort samfunnsansvar Hvordan ta vare på og utvikle rehabilitering innen rusbehandling?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rusbehandling Midt-Norge HF Liten virksomhet – Stort samfunnsansvar Hvordan ta vare på og utvikle rehabilitering innen rusbehandling?

2 Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler • All behandling understøtte visjonen • Habiliterings- og rehabiliteringsperspektivet helt sentralt for å lykkes i rusbehandling

3 Habilitering eller rehabilitering?

4 Styret i Rusbehandling Midt-Norge HF Styret i Rusbehandling Midt-Norge HF Adm. Direktør Dag Hårstad Adm. Direktør Dag Hårstad Stab Tyrili- stiftelsen Tyrili- stiftelsen Lade Behandlings- Senter Lade Behandlings- Senter N.K.S. Kvamsgrind- kollektivet N.K.S. Kvamsgrind- kollektivet Valdres - klinikken Valdres - klinikken Ideelle private aktører med driftsavtale Samarbeid mellom HNT og RMN Rammeavtale ARP døgn. HNT ARP døgn. HNT Molde Behandlingssenter Siv Kvamme Vestmo Behandlingssenter Kari Nesseth Trondheimsklinikken Kristin Smedsrud Kompetansesenter rus Reidar Hole Styret HMN RHF Foretaksmøte

5 Ideelle private aktører med driftsavtale Samarbeid mellom HNT og RMN Rammeavtale Tyrili- stiftelsen Tyrili- stiftelsen Lade Behandlings- Senter Lade Behandlings- Senter N.K.S. Kvamsgrind- kollektivet N.K.S. Kvamsgrind- kollektivet Valdres - klinikken Valdres - klinikken Døgn TSB, Levanger Døgn TSB, Levanger Helse Nord- Trøndelag HF Psykisk Helsevern Avdeling for TSB Helse Nord- Trøndelag HF Psykisk Helsevern Avdeling for TSB St Olavs Hospital HF Universitets- klinikk for rus og avhengighets- medisin St Olavs Hospital HF Universitets- klinikk for rus og avhengighets- medisin Helse Møre og Romsdal HF Klinikk for rus og avhengighets- Medisin Helse Møre og Romsdal HF Klinikk for rus og avhengighets- Medisin Poliklinikk TSB Namsos og Levanger Poliklinikk TSB Namsos og Levanger

6

7 9 integreringstiltak • Lia – Steinkjer • ATA – senteret Verdal • Brygga – Trondheim • Stia – Melhus • Øra integreringsbase – Sunndal • Vågebakken – Kristiansund • RIM - Molde • Integreringstiltaket – Ålesund • Rusteam Røros – Røros/Håltålen

8 LAR – Midt (legemiddelassistert rehabilitering) • R’en i LAR • LAR er et individuelt rehabiliterings tilbud som med bruk av metadon, eller Subutex/ Suboxone skal hjelpe pasienten til å oppnå: •Rusfrihet/mindre rusing •Bedre livskvalitet •Yrkesmessig og sosial rehabilitering •Reduksjon i kriminalitet •Tilgang på helsehjelp • I dag er det ca 500 pasienter som er i poliklinisk behandling.

9 Voksenavd • 19 pasienter i døgnbehandling på klinikken, og egen poliklinisk seksjon for behandling både før, under og etter behandling. • Dagbehandling • Aktivitetstilbud

10 Veksthuset Molde • Klinikken tilbyr behandling til rusavhengige i aldersgruppen 18-40 år. Behandlingen er spesielt tilpasset stoffavhengighet; narkotiske stoffer og tabletter, også i kombinasjon med alkohol. De fleste av pasientene har også psykiske vansker av ulik karakter og styrke. • Omfattende arbeidstrening, både i og utenfor institusjonen • Integrering i Moldesamfunnet, kultur, idrett, arbeidsliv

11 Avtale med N.K.S Kvamsgrindkollektivet AS • Har tre avdelinger: Kvamsgrindtunet (primæravd) og adm ligger på Bjørkmyr Borkny (primæravd) på Ler Kløverheimen (videreføringsavd) på Nidarvoll • Tilbyr helhetlig behandlingsopplegg for ungdom i alder 16-24 år med poliklinisk oppfølging i for- og etterkant av døgnoppholdet. • Medleverskap der elever og terapeuter bor sammen og hvor langvarige og nære relasjoner er et grunnelement i behandlinga. • Pasientene får tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) som også inkluderer arbeid, skole og sosial trening. • Eies av Norsk Kvinners Sanitetsforening

12 Avtale med Lade Behandlingssenter • Klinikken har fire avdelinger og tilbyr behandling til mennesker med alle typer rusrelaterte problemer: •Poliklinikk •Akuttavdeling •Klinikkavdeling •Avdeling for gravide og småbarnsforeldre •Rusakutt med 5 plasser åpnet 01.12.10 • Eies av Blå Kors

13 Avtale med Tyrilistiftelsen • Har avdeling i Trondheim, Høvringen i Trolla. • Tyrilistiftelsen tilbyr individuelt tilrettelagt behandling (TSB) av rusmiddelavhengige i alderen 16 år og eldre i fellesskap. • Rusbehandling Midt-Norge har avtale om 30 plasser. Tyrili Høvringen har 24 plasser. • Stifinneren – rehabiliteringsprogram i og etter fengsel • En av nestorene i norsk rusbehandling

14 Hvordan møte fremtidens utfordringer?

15 To tjenestenivå gir utfordringer

16 Samhandling • Samhandlingsreformen en retningsreform • Integrerte pasientforløp • Velge prosesser som gir eierskap til oppgavene • Krever ledere som er gode ambassadører for fellesskapet

17 17 Helhetlig og robust Arbeidsliv Sykehusene Pasient Ruskonsulent (sostj/NAV) Fastlege Rusbehandler(e) Pårørende Psykatri Virkemidler: Pasientforløp Lett forståelige retningslinjer/veiledere Felles IKT løsning – fra send til hent Økonomiske incitament også for rus- og psykiatripasienter

18 Brukermedvirkning • Brukerne er tydelige på at hele forløpet må henge sammen • En rusavhengis sykdomsforløp er sjeldent lineært • Krever fleksible systemer • Hvor endringsvillige er vi i «systemene»?

19 Systemene må mykes opp gjennom mer brukermedvirkning Krever økonomiske og faglige incitament som stimulerer til ønsket adferd i «alle» systemer


Laste ned ppt "Rusbehandling Midt-Norge HF Liten virksomhet – Stort samfunnsansvar Hvordan ta vare på og utvikle rehabilitering innen rusbehandling?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google