Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En innføring i politisk og administrativt system Bystyrets organer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En innføring i politisk og administrativt system Bystyrets organer."— Utskrift av presentasjonen:

1 En innføring i politisk og administrativt system Bystyrets organer

2 Bergen er en parlamentarisk styrt kommune… KongenStortinget Regjeringen 1814 1884

3 Befolkningen Bystyre Byråd 1986 Oslo kommune innførte parlamentarisk styre 2000 Bergen kommune innførte parlamentarisk styre

4 Befolkningen Bystyre Byråd Bystyre Komiteene Byrådsavdelingene Etater og kontorer Forretningsutvalget Byrådsavdelingene Bystyrets kontor Regjering Direktorat Departement Storting Fagkomiteene

5 Byråd Bystyre Komiteene Byrådsavdelingene RegjeringStorting

6 Relasjonen bystyret - byråd Bystyret Beslutningsmakt Tilsynsansvar Rammer og retningslinjer Byrådet Utøvende makt Iverksettingsansvar Rapporteringsansvar Vedtak Tiltak

7

8 Hva består bystyresystemet av ? Bystyret Ordfører og varaordfører Bystyrekomiteene Øvrige utvalg utgått fra og opprettet av bystyret Partienes bystyregrupper Bystyrets administrasjoner

9 Hva er Bystyrets viktigste oppgaver ? Utvikle kommunens langsiktige strategier Fastsette kommunens overordnete mål og retningslinjer Vurdere mål og resultater

10 Hva er Bystyrets viktigste oppgaver ? Øverste valgmyndighet Behandle og vedta budsjett og økonomiplan Behandle og vedta kommuneplan Behandle og fatte vedtak om omfang og organisering av kommunens virksomhet Behandle og vedta større organisasjonsendringer Kontrollere at bystyrets vedtak iverksettes og følges opp

11 Bystyret i Bergen Foretningsutvalget Bystyret i plenum Fagkomité Komitéleder og -nestlederOrdfører og varaordførerGruppeleder

12 Rødt 51520123 4 1 2 2 Sosialistisk venstreparti Arbeiderpartiet 2 Senterpartiet Venstre Kristelig folkeparti Høyre Fremskritts- partiet Pensjonist- partiet Uavhengig Bystyret i Bergen

13 Hovedmål bystyrets kontor Tilføre de folkevalgte nødvendig kompetanse til å utføre sine verv på en god måte Tilrettelegge for demokratiske og effektive møte- og behandlingsformer Gjøre de folkevalgtes aktiviteter og beslutninger kjent Tilrettelegge for økt engasjement og innbyggerdeltakelse Tilrettelegge for at det politiske styringssystemet fungerer etter intensjonene Videreutvikle en resultatorientert administrasjon Bystyrets kontor skal bidra til å tilrettelegge for utvikling av et levende lokaldemokrati.

14 Organisasjon Bystyrets kontor pr. 31.10.2011 Bystyrets kontor Leder : Roar Kristiansen Ungdommens Bystyre Birgitte Teglgaard Støttetjenester Rådgiverteam Sentrale utvalg Marte Holm Ragnar Zakariassen Frank Wessels Tom Skare Lisa L. Engervik Henry Berg Info/Nett Åsta Thorsheim Tonje Geithus Økonomi Kari-June Wootton Personal-/org Elisabeth Arefjord (fra 1.2.12) Representasjon/ sekretariat ordfører Toril Hesjedal Heidi Johannessen Sentralbord/ Ekspedisjon Bodil Vetaas Arkiv Marianne Ramsøy (vikar til 31.12) Drift/IKT/innkjøp Arne Vågenes Konsulentteam Sentrale utvalg Rigmor Grimelid Nina Steimler Kristi Lien Kari-Anne B. Erstad Evelyn Gullaksen Birgitte Bratland Valg Elin Solberg

15 Ordføreren i Bergen


Laste ned ppt "En innføring i politisk og administrativt system Bystyrets organer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google