Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Kommunale foretak, hva og hvorfor? Finansbyråd André Støylen Bystyrets seminar 4.5.2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Kommunale foretak, hva og hvorfor? Finansbyråd André Støylen Bystyrets seminar 4.5.2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Kommunale foretak, hva og hvorfor? Finansbyråd André Støylen Bystyrets seminar 4.5.2006

2 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Kommunale foretak Eiendomsforetak –Boligbygg Oslo KF –Undervisningsbygg Oslo KF –Omsorgsbygg Oslo KF Driftsforetak –Kommunal konkurranse KF (internbud, sykehjem) –Grønt og idrett KF –Arbeidstreningsbedriften KF –Tannhelsetjenesten KF –Oslo Havn KF (havneloven)

3 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Hva er et kommunalt foretak? Ikke eget rettssubjekt (del av kommunen) Delegasjonsprinsippet er snudd –Styret er i loven tillagt myndighet som angår foretakets virksomhet –Frihet innenfor budsjettets rammer –Innskrenkninger må gjøres i vedtektene eller ved instruks

4 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Lovgivers premisser Sikre at den kommunale virksomhet som kan utføres i andre former enn gjennom de tradisjonelle forvaltnings- organer, kan skje på en måte som muliggjør effektiv drift og forretningsmessig uavhengighet, samtidig som det sikres mulighet for nødvendig økonomisk og politisk styring. (Fra mandatet til kommuneselskapsutvalget) Der kommunen ønsker å skille ut en virksomhet som et eget rettssubjekt er aksjeselskapsformen tilstrekkelig. Dersom kommunen skal beholde det økonomiske ansvaret for virksomheten, bør kommunen ha de styringsmuligheter som ligger i at virksomheten er en del av kommunen som juridisk person. (Fra forarbeidene)

5 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Ulike formål Næringsvirksomhet ”Mellomnivå” Forvaltning Aksjeselskap Kommunalt foretak Etat

6 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Bruk av KF Avveining mellom grad av nærings-virksomhet og behov for politisk kontroll –Profittformål eller målkonflikter? –Fritt marked eller særstilling? Bestiller-utførerorganisering –Styringsmessig skille mellom myndighetsoppgaver (inkl. tjenestetilbud) og innsatsfaktorer til tjenestene (tjenesteproduksjonen) –Åpner for en mer fri rolle for leverandøren, og kan tilsi bruk av KF

7 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Ulike begreper Eiendoms- reformen Bestiller- utfører Kommunale foretak Arealkostnad ”Produksjon” i egen enhet Forretnings- messig frihet

8 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling KFer og kommunen Kommunens formål er tjenesteproduksjon –Bevilgningsstyrt; profittmaksimering ikke relevant –Begrensninger for særøkonomiene: Hva tjener kommunens samlede mål? Interessemotsetning –KFenes ønske om autonomi og behovet for å ivareta overordnede hensyn –Bruk av særøkonomier som virkemiddel for å hindre kortsiktige tilpasninger som er skadelige på sikt

9 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Styring av KFer Budsjettvedtak Felles reglementer (regelverk, rutiner, IKT) Eierstrategi for foretakene Bestilling Instruks

10 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Regnskapsprinsipp Regnskap etter kommuneloven –Avdrag fra kommunale foretak – driftsinntekter konverteres til kapitalinntekter. Ikke mulig å oppfylle den økonomiske forutsetningen for bykassen ved etablering –Enhetlig regnskap for bykassens virksomhet – konsolidert regnskap Styret skal også legge frem regnskap etter regnskapsloven – synliggjøre resultater

11 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Foretaksmøte Fremmer sak om forsøk med foretaksmøte i kommunale foretak (unntatt Oslo Havn KF) Parallell til generalforsamling i aksjeselskaper –Velge styre –Vedtektsendringer –Eventuell bruk av instruks Innenfor rammen av vedtak i bystyret og byrådet –Gjeldende budsjett –Regnskap avgis til bystyret som del av kommunens samlede regnskap –Vanlige parlamentariske kjøreregler


Laste ned ppt "Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Kommunale foretak, hva og hvorfor? Finansbyråd André Støylen Bystyrets seminar 4.5.2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google