Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stortinget Landets lovgivende forsamling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stortinget Landets lovgivende forsamling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stortinget Landets lovgivende forsamling
169 representanter – som velges hvert 4. år Ligger på Løvebakken i Oslo Vedtar lover, lager statsbudsjett og kontrollerer av regjeringen gjør det stortinget har bestemt

2 Statsforfatningen Grunnleggende regler for hvordan en stat skal styres
Grunnloven, rettsregler og sedvanerett

3 Maktfordelingsprinsippet
Stortinget har den lovgivende, bevilgende og kontrollerende makt. Kongen (Regjeringen) har den utøvende makt og skal sørge for at de vedtak som gjøres, blir satt ut i livet. Domstolene har den dømmende makt.

4 Parlamentarismen Innført I Norge i 1884
Gir parlamentet (Stortinget) kontroll over den utøvende makt (regjeringen). Regjeringen er ansvarlig overfor Stortinget, og er avhengig av å ha Stortingets tillit.

5 Grunnloven Vedtatt av ”rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814” Slår fast hvem som skal styre landet og hvordan det skal gjøres Fordeler arbeidsoppgaver og myndighet mellom de ulike "stats-maktene", og setter grenser for deres makt (maktfordelingsprinsippet)

6 Viktige rettsregler i grunnloven
ingen kan dømmes uten lov, og ingen kan straffes uten dom det er trykke- og talefrihet i Norge det er religionsfrihet ingen blir fratatt eiendom uten full erstatning alle har rett til arbeid og medbestemmelse på arbeidsplassen staten har et særlig ansvar for den samiske folkegruppen

7 Oppgave Slå opp på www.lovdata.no Finn frem linken til grunnloven
Skriv ned fem lover som du synes er viktig Skriv dem etter dagens skriveregler


Laste ned ppt "Stortinget Landets lovgivende forsamling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google