Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Fakta om Oslo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Fakta om Oslo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Fakta om Oslo Oslo er Norges hovedstad og har over innbyggere. I 2000 feiret byen sitt 1000-års jubileum. I byen ligger Slottet Stortinget Nasjonalgalleriet Nationaltheatret Vikingskipsmuseet Vigelandsparken Munch-museet Holmenkollanlegget

2 Rundt 80 % arbeid innenfor offentlig og privat tjenesteyting,
varehandel og hotell- og restaurantdrift. Byen er landets sentrum for forskning, utdanning og næringsliv.

3 Oslo er en blå-grønn by, med
nærkontakt til fjord og skog. Byens samlede areal utgjør 454 km². 2/3 er friluftsområder. Byens geografiske midtpunkt ligger i Nordmarka. I 2003 ble Oslo kåret til Europas bærekraftige by.

4 Fakta om kommunen Oslo kommune er en av Norges største arbeidsplasser
med mer enn 45 000 ansatte. Kommunen har over 50 virksomheter (etater, foretak, aksjeselskaper) som står for kommunens utøvende forvaltning og tjeneste- produksjon.

5 Slik styres Oslo kommune
Oslo kommune var den første kommunen i Norge til å innføre en parlamentarisk styringsmodell (1986). Et parlamentarisk styresett innebærer at et byråd (byregjering) står ansvarlig overfor bystyret - på samme måte som regjeringen står ansvarlig overfor Stortinget.

6 Bystyret Oslo kommunes øverste myndighet er bystyret.
Bystyret består av 59 folkevalgte representanter Velges hvert fjerde år av Oslos innbyggere. Bystyret ledes av ordføreren. Bystyret bestemmer hovedlinjene i utviklingen av byen og kommunens tjenester, bl.a. fordelingen av de penger kommunen har til rådighet.

7 Bystyrekomiteer Bystyrets medlemmer fordeles på fem fagkomiteer:
Helse- og sosialkomiteen Kultur- og utdanningskomiteen Byutviklingskomiteen Samferdsels- og miljøkomiteen Finanskomiteen Komiteene har ansvaret for å forberede saker og å komme med anbefalinger (innstillinger) til bystyret.

8 Bystyret

9 Byrådet Byrådet er Oslos regjering og kan bestå av inntil åtte medlemmer. Byrådet leder kommunens administrasjon, innstiller til bystyret og er ansvarlig for gjennomføring av vedtak gjort i bystyret. Når vedtakene er fattet i bystyret, er det byrådets oppgave å påse at de blir utført. Hver byråd er politisk leder av en byrådsavdeling. Disse kan best sammenlignes med departementer.

10

11 Kommunens oppgaver Helse- og sosialområdet omfatter blant annet eldreomsorg, trygdeordninger, sosialomsorg, barnevern og omsorg for funksjonshemmede. Kultur- og utdanningsområdet omfatter blant annet skoler, kirker samt kunst- og kulturinstitusjoner. Byutviklingssektoren omfatter blant annet byplanlegging, bolig- og byfornyelse, næringslivssaker, eiendomsforvaltning, utbygging, forvaltning av byens torg- og gateområder, og kulturminnevern.

12 Samferdsel og miljø omfatter blant annet kollektivtrafikk,
havnetrafikk, biltrafikk, parkering, renovasjon, vann og avløp, energiøkonomisering, natur og friluftsliv, miljøvern, drift av skoger, parker og idrettsanlegg. Finans omfatter blant annet Oslo kommunes budsjetter, regnskap, skatter og avgifter, inntekter til kommunen, avgifter og arbeidsgiverpolitikk

13 Kommunens økonomi Det koster ca. 45 milliarder
kroner i året å drive Oslo kommune. Hvordan pengene fordeles blir bestemt i budsjettet som vedtas av bystyret i desember hvert år. Kommunens inntekter kommer hovedsakelig fra inntekts- og formueskatt, overføringer fra staten og utbytte fra kommunens egne virksomheter.

14 Brutto driftsbudsjett pr. sektor - 2013 (NOK mill) *)
Bydelene 21 700 Eldre og sosiale tjenester - byomfattende 8 350 Kultur og utdanning 11 500 Byutvikling 605 Miljø og samferdsel 5 443 Annet 1 912 Brutto driftsbudsjett 50 618 *) Kilde: Dok. 3/ vedl. 4

15 Inntekter - 2013 (NOK mill) *)
Sum inntekter sektorene**) 17 165 Skatt på inntekt og formue 24 500 Ordinært rammetilskudd 9 680 Andre generelle statstilskudd 478 Netto finansinntekter/-utgifter -400 Netto avsetninger -331 Overføring til investeringsbudsjettet -555 Sum drifstsinntekter 50 618 **) Gebyrer, brukerbetalinger, øremerkede midler


Laste ned ppt "Oslo kommune Fakta om Oslo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google